Werken bij VNG Realisatie

Werken bij VNG Realisatie

Missie, visie en kernwaarden

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten werkt aan een krachtige lokale overheid en daarmee aan een betere samenleving.

Binnen de vereniging richt VNG Realisatie zich op het organiseren van gezamenlijke oplossingen voor de maatschappelijke opgaven waarvoor gemeenten staan. Om die oplossingen tot stand te brengen, voeren VNG Realisatie en gemeenten gezamenlijk projecten en programma’s uit op het terrein van informatievoorziening, dienstverlening, bedrijfsvoering en medebewindstaken. VNG Realisatie zorgt daarnaast voor het beheer van voorzieningen, standaarden en ICT-architectuur. Dit alles vanuit de ambitie om lokale overheden optimaal van dienst te zijn, met zichtbare resultaten voor inwoners en ondernemers.

Daarbij werken we vanuit drie kernwaarden. Deze kernwaarden gelden voor iedereen die bij VNG Realisatie werkt. Mensen die reageren op een vaste functie, detachering of een tijdelijke opdracht onderschrijven deze kernwaarden en bijbehorende competenties én laten in hun functioneren dienovereenkomstig gedrag zien. Dit toetsen wij in de te voeren selectiegesprekken en continu in het dagelijks functioneren van onze medewerkers. Daar spreken wij elkaar ook op aan!

Wij zijn:

  • Resultaatgericht: Onze inspanningen zijn gericht op het leveren van concrete resultaten en effecten voor en bij gemeenten. Dit uit zich in gedrag dat is gericht op het bereiken van vooraf bepaalde resultaten waarbij de vragen en behoeften van gemeenten centraal staan.

  • Verbindend: Onze resultaten brengen wij tot stand in verbinding met onze leden en belangrijke stakeholders. Dit uit zich in gedrag dat is gericht op samenwerking om de gestelde doelen te realiseren en omgevingsbewustzijn.

  • Aanspreekbaar: Wij zijn persoonlijk aanspreekbaar op (de wijze) waarop wij onze resultaten leveren. We staan open voor feedback en leren daarvan. Dit uit zich in handelen volgens algemeen aanvaarde normen en waarden en normen en actief werken aan de eigen ontwikkeling.

Externe inhuur, inkoop en detachering

Er staan regelmatig tijdelijke en vaste opdrachten/functies open bij VNG Realisatie. Hieronder kunt u de actuele opdrachten en vacatures bekijken. Vacatures en opdrachten voor externe inkoop en inhuur publiceren we via CTM Solution. Deze verschijnen onder acht vakgebieden. Voor vaste functies is de sollicitatieprocedure opgenomen in de functieomschrijving.

Vakgebieden VNG Realisatie

Nieuwe gebruikers voor het platform CTMsolution.nl dienen zich eerst te registreren. Daarbij vult u eenmalig uw bedrijfsgegevens in. Daarna ontvangt u een e-mail ter bevestiging van uw registratie en kunt u zich aanmelden voor een of meerdere vakgebieden (8) die hierboven staan vermeld. Als u dat heeft gedaan en wij u hebben gekwalificeerd, ontvangt u in het vervolg alle aanvragen in de door u opgegeven vakgebieden. Mocht u vragen hebben, kunt u met ons contact opnemen via DAS@vng.nl. Een uitgebreidere handleiding treft u hier.

De detacheringen bieden we alleen aan medewerkers van gemeenten aan. Uitzonderingen worden hier niet in gemaakt. Acquisitie in welke vorm dan ook stellen we niet op prijs.

    Vacatures/opdrachten

    Tijdelijke opdrachten:

    Acquisitie naar aanleiding van onze vacatures of detacheringen stellen wij niet op prijs.