Agenda

Januari 2022

27 Jan

Digitale meetup Kennisnetwerk Data & Smart Society: ‘Ethiek in de slimme samenleving’

Online

Het Kennisnetwerk Data & Smart Society houdt een online meetup over ‘Ethiek in de slimme samenleving’ op donderdag 27 januari. Want steeds meer overheden hebben aandacht voor de ethische aspecten bij digitale innovaties. Digitalisering raakt immers publieke belangen, bijvoorbeeld waar het gaat om de inzet van technologie in de publieke ruimte of de publieke dienstverlening. In de praktijk valt het echter niet mee om het ethisch gesprek daadwerkelijk te voeren. Nadenken over ethiek roept allerlei vragen op over onafhankelijkheid, accountability en transparantie. Hoe en door wie vindt ethische toetsing plaats? Hoe verhoudt deze toets zich tot bestuurlijke en democratische verantwoordelijkheid? Welke rol hebben inwoners bij ethische toetsing?

Bekijk dit agenda-item
31 Jan

Verfijnen Service Blueprint basisproces Individuele Inkomenstoeslag

Online via MS Teams

Kunt u zich inleven in de situatie van iemand die een Individuele Inkomenstoeslag bij de gemeente komt aanvragen? Weet u wat de klant nodig heeft? Met andere woorden weet u waarmee de dienstverlening binnen het inkomensdomein kan worden verbeterd? Wilt u dit samen met collega's van andere gemeenten uitwerken en van elkaar leren? Dan zijn wij opzoek naar u! Meldt u snel aan.

Bekijk dit agenda-item
31 Jan 02 Feb

Week van Grip op Informatie XS

Twee keer per jaar wordt een week van Grip op Informatie gehouden met webinars die aandacht geven aan de implementatie van de Wet open overheid, het op orde hebben van de informatiehuishouding en de digitale duurzaamheid.

Bekijk dit agenda-item

Februari 2022

01 Feb

(Be)spreekuur Dennis, Eva en Eva.RMT

Online

We organiseren maandelijks een (be)spreekuur voor iedereen die deelneemt of wil deelnemen aan Dennis, Eva of Eva.RMT. VNG geeft een update over de laatste ontwikkelingen. Gemeenten, arbeidsmarktregio's en regionale mobiliteitsteams stellen hun vragen aan elkaar en VNG.

Bekijk dit agenda-item
01 Feb

Kick-off Omnichannel community

online

Burgers en ondernemers hebben vaak contact met de overheid en doen dit via meer kanalen. Denk aan vragen of het raadplegen van informatie via een mobiele app, online formulieren, MijnOmgeving, ID-contact, videobellen, een persoonlijk gesprek aan de balie, lokale burgerparticipatievormen en meer. Bij een omnichannel-aanpak richt een organisatie zich niet langer op het managen van de verschillende kanalen afzonderlijk, maar verschuift het accent naar het samenspel van alle kanalen. Door deze kanalen bij elkaar te brengen, slimmer in te richten en goed op elkaar af te stemmen, realiseer je klantinteracties die naadloos op elkaar aansluiten, inclusiviteit bevorderen en toekomstbestendig zijn.

Bekijk dit agenda-item
03 Feb

Informatiesessie Single Digital Gateway voor online dienstverlening gemeenten

online

Uw gemeente moet vanaf december 2022 informatie over producten en diensten ontsluiten via YourEurope.eu. Dat staat in de Europese verordening Single Digital Gateway (SDG). De VNG realiseert hiervoor een centrale oplossing: de SDG Invoervoorziening. Uw gemeente moet deze oplossing zelf implementeren. In een online informatiesessie op 3 februari hoort u in 45 minuten wat de VNG regelt en wat uw gemeente zelf moet regelen om uw online dienstverlening klaar te maken voor SDG.

Bekijk dit agenda-item
08 Feb

Webinar Gegevensaanlevering Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD)

Online

VNG Realisatie organiseert op dinsdag 8 februari van 11.00 tot 12.00 uur een webinar om het aanleveren van gegevens voor de nieuwe Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein toe te lichten. Ook is er ruimte voor al uw vragen. Wij nodigen u graag uit om daaraan deel te nemen. Het protocol voor het aanleveren is licht aangepast. U vindt het protocol en alle informatie over het aanleverproces, inclusief belangrijke deadlines en richtlijnen, op de pagina Gemeentelijke monitor sociaal domein.

Bekijk dit agenda-item
08 Feb

Webinar PGB2.0

Online

Hoe bereidt u zich als gemeente voor op de implementatie van PGB2.0, het nieuwe systeem voor de uitvoering van het persoonsgebonden budget (pgb)?

Bekijk dit agenda-item
08 Feb

Regiobijeenkomst Dennis & Eva: Amersfoort - Gooi- en Vechtstreek - Midden Utrecht

In deze regiobijeenkomst hoort u meer over Dennis en Eva, en hoe uw gemeente of arbeidsmarktregio deze instrumenten kunt inzetten. Gemeenten en arbeidsmarktregio’s krijgen met Dennis en Eva steeds meer grip op de kwaliteit en effectiviteit van de dienstverlening. Hiermee ontstaat een mooie beweging in het werkdomein: een kwaliteits- en efficiëntieslag die pas net is begonnen. Uw gemeente of arbeidsmarktregio is van harte uitgenodigd hierbij aan te sluiten. 

Bekijk dit agenda-item
12 Feb

Raad op Zaterdag speciale editie Digitalisering en Lokale Politiek

Online

De eerste digitale Raad op Zaterdag van 2022 vindt plaats op 12 februari. Deze speciale editie staat helemaal in het teken van digitalisering en de informatiesamenleving. Eigenlijk is iedereen het er wel over eens dat digitalisering onze levens en samenleving ingrijpend verandert. Met tal van prominente gasten bespreken we die ochtend twee centrale vragen.

Bekijk dit agenda-item
14 Feb

Basisproces Terug en Invordering: de verfijning van de Service Blueprint

Online via MS Teams

Het proces Terug- en Invordering is arbeidsintensief en vraagt om maatwerk om de inwoner zo goed mogelijk te helpen. De inwoner heeft vaak onvoldoende zicht op het eigen dossier. Kunt u zich inleven in de situatie van deze inwoner? Weet u wat de inwoner nodig heeft in deze situatie? Met andere woorden weet u waarmee de dienstverlening binnen het inkomensdomein kan worden verbeterd? Wilt u dit proces samen met collega's van andere gemeenten uitwerken en van elkaar leren? Dan zijn wij opzoek naar u! Meld u snel aan.

Bekijk dit agenda-item
15 Feb

Informatiesessie Single Digital Gateway voor online dienstverlening gemeenten

online

Uw gemeente moet vanaf december 2022 informatie over producten en diensten ontsluiten via YourEurope.eu. Dat staat in de Europese verordening Single Digital Gateway (SDG). De VNG realiseert hiervoor een centrale oplossing: de SDG Invoervoorziening. Uw gemeente moet deze oplossing zelf implementeren. In een online informatiesessie op 15 februari hoort u in 45 minuten wat de VNG regelt en wat uw gemeente zelf moet regelen om uw online dienstverlening klaar te maken voor SDG.

Bekijk dit agenda-item
23 Feb

Regiobijeenkomst Dennis & Eva: West-Brabant, Midden-Brabant, Zeeland

In deze regiobijeenkomst hoort u meer over Dennis en Eva, en hoe uw gemeente of arbeidsmarktregio deze instrumenten kunt inzetten. Gemeenten en arbeidsmarktregio’s krijgen met Dennis en Eva steeds meer grip op de kwaliteit en effectiviteit van de dienstverlening. Hiermee ontstaat een mooie beweging in het werkdomein: een kwaliteits- en efficiëntieslag die pas net is begonnen. Uw gemeente of arbeidsmarktregio is van harte uitgenodigd hierbij aan te sluiten. 

Bekijk dit agenda-item

Maart 2022

01 Mar

(Be)spreekuur Dennis, Eva en Eva.RMT

Online

We organiseren maandelijks een (be)spreekuur voor iedereen die deelneemt of wil deelnemen aan Dennis, Eva of Eva.RMT. VNG geeft een update over de laatste ontwikkelingen. Gemeenten, arbeidsmarktregio's en regionale mobiliteitsteams stellen hun vragen aan elkaar en VNG.

Bekijk dit agenda-item
09 Mar

Regiobijeenkomst Dennis & Eva: Stedendriehoek Noord-West Veluwe – Twente - Foodvalley

In deze regiobijeenkomst hoort u meer over Dennis en Eva, en hoe uw gemeente of arbeidsmarktregio deze instrumenten kunt inzetten. Gemeenten en arbeidsmarktregio’s krijgen met Dennis en Eva steeds meer grip op de kwaliteit en effectiviteit van de dienstverlening. Hiermee ontstaat een mooie beweging in het werkdomein: een kwaliteits- en efficiëntieslag die pas net is begonnen. Uw gemeente of arbeidsmarktregio is van harte uitgenodigd hierbij aan te sluiten. 

Bekijk dit agenda-item
22 Mar

Regiobijeenkomst Dennis & Eva: Zwolle – Friesland

online

In deze regiobijeenkomst hoort u meer over Dennis en Eva, en hoe uw gemeente of arbeidsmarktregio deze instrumenten kunt inzetten. Gemeenten en arbeidsmarktregio’s krijgen met Dennis en Eva steeds meer grip op de kwaliteit en effectiviteit van de dienstverlening. Hiermee ontstaat een mooie beweging in het werkdomein: een kwaliteits- en efficiëntieslag die pas net is begonnen. Uw gemeente of arbeidsmarktregio is van harte uitgenodigd hierbij aan te sluiten. 

Bekijk dit agenda-item

April 2022

05 Apr

(Be)spreekuur Dennis, Eva en Eva.RMT

Online

We organiseren maandelijks een (be)spreekuur voor iedereen die deelneemt of wil deelnemen aan Dennis, Eva of Eva.RMT. VNG geeft een update over de laatste ontwikkelingen. Gemeenten, arbeidsmarktregio's en regionale mobiliteitsteams stellen hun vragen aan elkaar en VNG.

Bekijk dit agenda-item
06 Apr

Regiobijeenkomst Dennis & Eva: Groningen – Drenthe – Flevoland

online

In deze regiobijeenkomst hoort u meer over Dennis en Eva, en hoe uw gemeente of arbeidsmarktregio deze instrumenten kunt inzetten. Gemeenten en arbeidsmarktregio’s krijgen met Dennis en Eva steeds meer grip op de kwaliteit en effectiviteit van de dienstverlening. Hiermee ontstaat een mooie beweging in het werkdomein: een kwaliteits- en efficiëntieslag die pas net is begonnen. Uw gemeente of arbeidsmarktregio is van harte uitgenodigd hierbij aan te sluiten. 

Bekijk dit agenda-item
07 Apr 14 Apr

7 tot en met 14 april 2022: 5e week Grip op Informatie

online

Save the date! Noteert u alvast in uw agenda de 5e week van Grip op Informatie? Het programma is nog niet bekend. Informatie over het programma vindt u straks op deze plek. Heeft u ideeën of suggesties voor de 5e week van Grip op Informatie, laat het ons weten. Stuur een e-mailbericht naar gripopinformatie@vng.nl.

Bekijk dit agenda-item
19 Apr

Webinar PGB2.0

Online

Hoe bereidt u zich als gemeente voor op de implementatie van PGB2.0, het nieuwe systeem voor de uitvoering van het persoonsgebonden budget (pgb)?

Bekijk dit agenda-item
26 Apr

Regiobijeenkomst Dennis & Eva: Helmond de Peel, Zuidoost-Brabant en Noordoost-Brabant   

online

In deze regiobijeenkomst hoort u meer over Dennis en Eva, en hoe uw gemeente of arbeidsmarktregio deze instrumenten kunt inzetten. Gemeenten en arbeidsmarktregio’s krijgen met Dennis en Eva steeds meer grip op de kwaliteit en effectiviteit van de dienstverlening. Hiermee ontstaat een mooie beweging in het werkdomein: een kwaliteits- en efficiëntieslag die pas net is begonnen. Uw gemeente of arbeidsmarktregio is van harte uitgenodigd hierbij aan te sluiten. 

Bekijk dit agenda-item

Mei 2022

03 May

(Be)spreekuur Dennis, Eva en Eva.RMT

Online

We organiseren maandelijks een (be)spreekuur voor iedereen die deelneemt of wil deelnemen aan Dennis, Eva of Eva.RMT. VNG geeft een update over de laatste ontwikkelingen. Gemeenten, arbeidsmarktregio's en regionale mobiliteitsteams stellen hun vragen aan elkaar en VNG.

Bekijk dit agenda-item
11 May

Regiobijeenkomst Dennis & Eva: Noord-Limburg – Midden-Limburg – Zuid-Limburg

In deze regiobijeenkomst hoort u meer over Dennis en Eva, en hoe uw gemeente of arbeidsmarktregio deze instrumenten kunt inzetten. Gemeenten en arbeidsmarktregio’s krijgen met Dennis en Eva steeds meer grip op de kwaliteit en effectiviteit van de dienstverlening. Hiermee ontstaat een mooie beweging in het werkdomein: een kwaliteits- en efficiëntieslag die pas net is begonnen. Uw gemeente of arbeidsmarktregio is van harte uitgenodigd hierbij aan te sluiten. 

Bekijk dit agenda-item
31 May

Webinar PGB2.0

Online

Hoe bereidt u zich als gemeente voor op de implementatie van PGB2.0, het nieuwe systeem voor de uitvoering van het persoonsgebonden budget (pgb)?

Bekijk dit agenda-item

Juni 2022

07 Jun

(Be)spreekuur Dennis, Eva en Eva.RMT

Online

We organiseren maandelijks een (be)spreekuur voor iedereen die deelneemt of wil deelnemen aan Dennis, Eva of Eva.RMT. VNG geeft een update over de laatste ontwikkelingen. Gemeenten, arbeidsmarktregio's en regionale mobiliteitsteams stellen hun vragen aan elkaar en VNG.

Bekijk dit agenda-item

Juli 2022

05 Jul

(Be)spreekuur Dennis, Eva en Eva.RMT

Online

We organiseren maandelijks een (be)spreekuur voor iedereen die deelneemt of wil deelnemen aan Dennis, Eva of Eva.RMT. VNG geeft een update over de laatste ontwikkelingen. Gemeenten, arbeidsmarktregio's en regionale mobiliteitsteams stellen hun vragen aan elkaar en VNG.

Bekijk dit agenda-item
05 Jul

Webinar PGB2.0

Online

Hoe bereidt u zich als gemeente voor op de implementatie van PGB2.0, het nieuwe systeem voor de uitvoering van het persoonsgebonden budget (pgb)?

Bekijk dit agenda-item

September 2022

13 Sep

Webinar PGB2.0

Online

Hoe bereidt u zich als gemeente voor op de implementatie van PGB2.0, het nieuwe systeem voor de uitvoering van het persoonsgebonden budget (pgb)?

Bekijk dit agenda-item

November 2022

01 Nov

Webinar PGB2.0

Online

Hoe bereidt u zich als gemeente voor op de implementatie van PGB2.0, het nieuwe systeem voor de uitvoering van het persoonsgebonden budget (pgb)?

Bekijk dit agenda-item

December 2022

13 Dec

Webinar PGB2.0

Online

Hoe bereidt u zich als gemeente voor op de implementatie van PGB2.0, het nieuwe systeem voor de uitvoering van het persoonsgebonden budget (pgb)?

Bekijk dit agenda-item