Agenda

Juni 2021

14 Jun 21 Jun

Evenement Maak 100 steden klimaatneutraal

Aanmelden via RVO

Wilt u bijdragen aan het doel van Europese steden om klimaatneutraal te worden in 2030? En bent u geinteresseerd in zakelijke kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven in de Europese Unie?

Bekijk dit agenda-item
14 Jun

Webinar Service Blueprints inkomensdomein 14 juni

Neem hier deel via Teams

Voor het maken van de klantreizen en om een bijdrage te leveren aan de digitaliseringsopgave in het inkomensdomein wordt de Service Blueprint methodiek gebruikt. Deze is onder meer met succes gebruikt bij het schuldhulpverlening- en het werkbemiddelingsproces.

Bekijk dit agenda-item
15 Jun

Webinar Pdf’s en digitale toegankelijkheid

Online

Tijdens dit webinar staat de spanning tussen pdf's en digitale toegankelijkheid centraal. Zijn pdf's daar het beste middel voor? En wanneer zijn pdf's überhaupt digitaal toegankelijk?

Bekijk dit agenda-item
23 Jun

Webinar: 'Modernisering Werkdomein: instrumentengidsen Dennis & Eva:'

N.v.t. - Online

In dit webinar nemen we u mee in mogelijkheden van de instrumentengidsen Dennis en Eva, het werklandschap en de modernisering van het werkdomein.

Bekijk dit agenda-item
29 Jun

Webinar Grip op Informatie : Handreiking Duurzaamheidsbeleid

Online webinar (meld u hier aan)

Tijdens dit webinar schetsen we de eerste contouren van duurzaamheidsbeleid, stellen we vast waaruit dit zou moeten bestaan en hoe je dit vervolgens kunt beschrijven. Daarna bekijken we hoe je dit kunt implementeren in je organisatie. Aan het eind van het webinar weet je wat duurzaamheidsbeleid is en waarom het belangrijk is om dit te bepalen. Je weet waaruit een duurzaamheidsbeleid kan bestaan en hoe je dit stap voor stap opbouwt en implementeert.

Bekijk dit agenda-item
29 Jun

Webinar Grip op Informatie: Handreiking Voorkeursformaten

Online webinar (meld u hier aan)

In dit webinar maken we kennis met de Wegwijzer Voorkeusformaten. We leggen enkele basisbegrippen uit over bestandsformaten en voorkeursformaten. Na deze korte introductie nemen we u stap voor stap mee in de mogelijkheden en functionaliteiten van de wegwijzer. Zo legt u met het webinar een basis voor voorkeursformatenbeleid – om naderhand zelf voort te kunnen zetten.

Bekijk dit agenda-item
30 Jun

Dennis verdiepende sessie

Online

In deze verdiepende online sessie over instrumentengids Dennis worden de ervaringen van deelnemende arbeidsmarktregio’s besproken, is er de mogelijkheid om met elkaar in dialoog te gaan en vragen te stellen, wordt de front-end en back-end van Dennis in een demo getoond en nemen we het stappenplan voor aansluiting tijdens de pilot fase door.

Bekijk dit agenda-item

Juli 2021

01 Jul

Meetup XL Datalabs van het Kennisnetwerk Data en Smart Society

Online

Afgelopen maanden is bij gemeentelijke datalabs opgehaald welke projecten er zijn op de verschillende maatschappelijke vraagstukken. Op basis van de meest voorkomende onderwerpen presenteren datalabs hun projecten op deze meetup. Het programma wordt aangevuld met gerelateerde VNG-projecten.

Bekijk dit agenda-item
01 Jul

Webinar: Hoe krijg je een digitaal toegankelijk intranet

Online

Een overheidssite digitaal toegankelijk maken blijkt in de praktijk niet altijd even makkelijk te zijn. Maar wist u dat ook intranetten digitaal toegankelijk moeten zijn? En de wettelijke plicht hebben om (externe) audits op digitoegankelijkheid te overleggen. In dit webinar praten we u vanuit de praktijk bij. En laten we zien dat je met het Pleio platform al goed voorbereid bent.

Bekijk dit agenda-item
06 Jul

Webinar Common Ground en PLOOI: een praktijkverhaal

Online

In navolging van een eerder webinar om aan te sluiten op PLOOI (Platform Open Overheids Informatie) vertelt Holger Peters (informatie-adviseur bij Gemeente Buren) hoe zijn gemeente handen en voeten geeft aan de informatiekundige visie van de VNG (Common Ground) in combinatie met het technisch implementeren van de Woo (Wet open overheid). PLOOI is een website waarin alle documenten van aangesloten overheidsinstellingen vindbaar zijn.

Bekijk dit agenda-item
06 Jul

Webinar PGB2.0

Online

Iedere 6 weken organiseert VNG Realisatie een webinar over PGB2.0

Bekijk dit agenda-item

Augustus 2021

18 Aug

Webinar: 'Modernisering Werkdomein: instrumentengidsen Dennis & Eva:'

N.v.t. - Online

In dit webinar nemen we u mee in mogelijkheden van de instrumentengidsen Dennis en Eva, het werklandschap en de modernisering van het werkdomein.

Bekijk dit agenda-item

September 2021

08 Sep

Eva verdiepende sessie

Online

Eva ondersteunt gemeenten om instrumenten voor werkzoekenden transparant en gestructureerd inzichtelijk te maken. Deze instrumenten kunnen dan bewust op basis van wetenschappelijke inzichten ingezet worden in de dienstverlening aan werkzoekenden. Met deze pilot sluiten gemeenten aan op fase 1 van het programma Dennis en Eva. Hierin kunnen gemeenten Eva in gebruik nemen en werken we gezamenlijk met gemeenten, VNG, en TNO aan optimalisatie van instrumentengids Eva.

Bekijk dit agenda-item
09 Sep

Webinar over dataverkenner DEGO t.o.v. het wijkuitvoeringsplan Aardgasvrije Wijken en Transitievisie Warmte

Online

Datavoorziening Gebouwde Omgeving Energietransitie (DEGO), is een toegankelijke en gebruiksvriendelijke dataverkenner speciaal ontwikkelt voor gemeenten voor het opstellen van de Transitievisie Warmte of het wijkuitvoeringsplan Aardgasvrije Wijken.

Bekijk dit agenda-item
09 Sep

Demo dagen Dataviewer Energietransitie: Datavoorziening Energietransitie Gebouwde Omgeving (DEGO)

Online demonstratie

DEGO is een toegankelijke en gebruiksvriendelijke dataverkenner speciaal ontwikkelt voor gemeenten. DEGO levert relevantie data voor het opstellen van de transitievisie warmte of het wijkuitvoeringsplan aardgasvrije wijken (aanvullend op de Leidraad van het ECW). Denk aan informatie over het bouwjaar, energieverbruik, sociale karakteristieken en meekoppelkansen.

Bekijk dit agenda-item
15 Sep

Webinar: 'Modernisering Werkdomein: instrumentengidsen Dennis & Eva:'

N.v.t. - Online

In dit webinar nemen we u mee in mogelijkheden van de instrumentengidsen Dennis en Eva, het werklandschap en de modernisering van het werkdomein.

Bekijk dit agenda-item
15 Sep

iBestuur Congres 2021, save-the-date!

Online en in Fokker Terminal, Den Haag

Het iBestuur Congres 2021 wordt opnieuw een online congres met volop mogelijkheden tot interactie en online ontmoeting.

Bekijk dit agenda-item
22 Sep

Dennis verdiepende sessie

Online

In deze verdiepende online sessie over instrumentengids Dennis worden de ervaringen van deelnemende arbeidsmarktregio’s besproken, is er de mogelijkheid om met elkaar in dialoog te gaan en vragen te stellen, wordt de front-end en back-end van Dennis in een demo getoond en nemen we het stappenplan voor aansluiting tijdens de pilot fase door.

Bekijk dit agenda-item

Oktober 2021

20 Oct

Webinar: 'Modernisering Werkdomein: instrumentengidsen Dennis & Eva:'

N.v.t. - Online

In dit webinar nemen we u mee in mogelijkheden van de instrumentengidsen Dennis en Eva, het werklandschap en de modernisering van het werkdomein.

Bekijk dit agenda-item

November 2021

04 Nov 11 Nov

Vierde Week van Grip op Informatie

Van donderdag 4 tot en met donderdag 11 november: Vierde Week van Grip op Informatie

Bekijk dit agenda-item
10 Nov

Eva verdiepende sessie

Online

Eva ondersteunt gemeenten om instrumenten voor werkzoekenden transparant en gestructureerd inzichtelijk te maken. Deze instrumenten kunnen dan bewust op basis van wetenschappelijke inzichten ingezet worden in de dienstverlening aan werkzoekenden. Met deze pilot sluiten gemeenten aan op fase 1 van het programma Dennis en Eva. Hierin kunnen gemeenten Eva in gebruik nemen en werken we gezamenlijk met gemeenten, VNG, en TNO aan optimalisatie van instrumentengids Eva.

Bekijk dit agenda-item
17 Nov

Webinar: 'Modernisering Werkdomein: instrumentengidsen Dennis & Eva:'

N.v.t. - Online

In dit webinar nemen we u mee in mogelijkheden van de instrumentengidsen Dennis en Eva, het werklandschap en de modernisering van het werkdomein.

Bekijk dit agenda-item
24 Nov

Dennis verdiepende sessie

Online

In deze verdiepende online sessie over instrumentengids Dennis worden de ervaringen van deelnemende arbeidsmarktregio’s besproken, is er de mogelijkheid om met elkaar in dialoog te gaan en vragen te stellen, wordt de front-end en back-end van Dennis in een demo getoond en nemen we het stappenplan voor aansluiting tijdens de pilot fase door.

Bekijk dit agenda-item