Agenda

Januari 2021

26 Jan

Webinar 'Corona geeft ondernemersdienstverlening impuls'

nvt - Online

Graag gaan we met u als gemeente in gesprek over de resultaten van het onderzoek 'Corona geeft ondernemersdienstverlening een impuls', goede voorbeelden, succesfactoren en lessen voor de toekomst.

Bekijk dit agenda-item
27 Jan

Interactieve workshop Incident management

Online

In deze workshops gaan we dieper in op het proces en techniek rond incident management.

Bekijk dit agenda-item
28 Jan

Webinar archive by design

nvt - Online

In 2019/2020 vond een proeftuin plaats in het kader van de Wet Open Overheid onder de kop ‘archive/open by design’. In dit webinar geeft Rens Ouwerkerk uitleg over deze wijze van werken en praktische handvatten bieden om hier binnen je eigen gemeente mee aan de slag te gaan.

Bekijk dit agenda-item
28 Jan

Workshop datavoorziening ondermijning

nvt - Online

Het bestrijden van ondermijnende criminaliteit is een beleidsprioriteit van veel gemeenten. Data kan helpen om de juiste inzichten in ondermijningsvraagstukken te krijgen. Daar gaat we met u in deze workshop verder op in.

Bekijk dit agenda-item
28 Jan

Webinar Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer

Webinar

Wat betekent de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer voor u? We gaan in dit webinar in gesprek over de interessante onderdelen van de wet met deelnemende gemeenten.

Bekijk dit agenda-item

Februari 2021

02 Feb

Webinar 'Corona geeft ondernemersdienstverlening impuls' (deel 2)

nvt - Online

Graag gaan we in drie webinars met u als gemeente in gesprek over de resultaten van het onderzoek ‘Corona geeft ondernemersdienstverlening een impuls’, goede voorbeelden, succesfactoren en lessen voor de toekomst.

Bekijk dit agenda-item
03 Feb 05 Feb

Fieldlab digitale overheid in transitie

nvt

Onderzoeken, uitproberen en uitvoeren. Samen met een diverse groep collega’s uit overheid, wetenschap en markt. In drie dagen tijd. Dat is de februari editie van het Fieldlab DOiT 2021.

Bekijk dit agenda-item
04 Feb

Privacy (be)Spreekuur thema Beveiligen persoonlijke gezondheidsinformatie binnen gemeenten

nvt - Online

Dit (be)Spreekuur geeft handvaten hoe gemeenten moeten omgaan met persoonlijke gezondheidsinformatie binnen hun gemeenten.

Bekijk dit agenda-item
09 Feb

Webinar Corona geeft ondernemersdienstverlening impuls (deel 3)

nvt - Online

Graag gaan we in drie webinars met u als gemeente in gesprek over de resultaten van het onderzoek ‘Corona geeft ondernemersdienstverlening een impuls’, goede voorbeelden, succesfactoren en lessen voor de toekomst.

Bekijk dit agenda-item
09 Feb

Privacy (be)Spreekuur thema Cameratoezicht

nvt - Online

In dit bespreekuur is weer ruimte voor actuele vragen die leven bij gemeenten omtrent de inzet van camera’s.

Bekijk dit agenda-item
09 Feb

Privacy (be)Spreekuur thema Het Pettenvraagstuk in het sociaal domein: als hulp en toeleiding samen komen

Online

Veel professionals in het sociaal domein worstelen met de verschillende rollen die ze hebben. De ene keer zijn ze toeleider namens het college van b&w, de andere keer hulpverlener. En in alle gevallen zijn ze professional met een eigen beroepsethiek.

Bekijk dit agenda-item
10 Feb

Webinar handreiking tekstberichten

nvt - Online

Onlangs is de ‘handreiking tekstberichten’ verschenen. In dit webinar lichten we deze handreiking toe, geven tips voor gebruik in de praktijk en kunt u er vragen over stellen.

Bekijk dit agenda-item
11 Feb

Webinar: impact corona op gemeentelijke financiën op Waarstaatjegemeente

nvt - Online

In dit webinar staan we stil bij de impact van de Coronacrisis op de gemeentelijke financiën aan de hand van Iv3 data.

Bekijk dit agenda-item
11 Feb

IBD (be)Spreekuur thema Beveiligen persoonlijke gezondheidsinformatie binnen gemeenten

nvt - Online

Dit (be)Spreekuur geeft handvaten hoe gemeenten moeten omgaan met persoonlijke gezondheidsinformatie binnen hun gemeenten.

Bekijk dit agenda-item

Maart 2021

02 Mar

Webinar PGB2.0

Online

Iedere 6 weken organiseert VNG Realisatie een webinar over PGB2.0

Bekijk dit agenda-item

April 2021

07 Apr

Webinar PGB2.0

Online

Iedere 6 weken organiseert VNG Realisatie een webinar over PGB2.0

Bekijk dit agenda-item

Juni 2021

01 Jun

Webinar PGB2.0

Online

Iedere 6 weken organiseert VNG Realisatie een webinar over PGB2.0

Bekijk dit agenda-item

Juli 2021

06 Jul

Webinar PGB2.0

Online

Iedere 6 weken organiseert VNG Realisatie een webinar over PGB2.0

Bekijk dit agenda-item