Agenda

Augustus 2021

18 Aug

Webinar: 'Modernisering Werkdomein: instrumentengidsen Dennis & Eva:'

Online

In dit webinar nemen we u mee in mogelijkheden van de instrumentengidsen Dennis en Eva, het werklandschap en de modernisering van het werkdomein.

Bekijk dit agenda-item
18 Aug 19 Aug

Webinar NAT64 Gateway / IPv6-IPv4 Mail relay

Online

Om websites en maildomeinen via IPv6 bereikbaar te maken is het mogelijk om tijdelijk zogenaamde gateway translatie toe te passen. Deze methodiek ‘vertaalt’ het in- en uitgaande internet- en mailverkeer van IPv4 naar IPv6 en omgekeerd. In dit tweede webinar behandelen we de stappen die nodig zijn om een website en/of mail IPv6 geschikt te maken via de NAT64 gateway van VNG.

Bekijk dit agenda-item

September 2021

08 Sep

Eva verdiepende sessie

Online

Eva ondersteunt gemeenten om instrumenten voor werkzoekenden transparant en gestructureerd inzichtelijk te maken. Deze instrumenten kunnen dan bewust op basis van wetenschappelijke inzichten ingezet worden in de dienstverlening aan werkzoekenden. Met deze pilot sluiten gemeenten aan op fase 1 van het programma Dennis en Eva. Hierin kunnen gemeenten Eva in gebruik nemen en werken we gezamenlijk met gemeenten, VNG, en TNO aan optimalisatie van instrumentengids Eva.

Bekijk dit agenda-item
09 Sep

Webinar onderzoek opvolger GT Connect

Online

Van 9.30 tot 11.00 praten we u bij over ons onderzoek naar onder meer scope, markt en contractvorm van de mogelijke opvolger van GT Connect.

Bekijk dit agenda-item
09 Sep

Demo dagen Dataviewer Energietransitie: Datavoorziening Energietransitie Gebouwde Omgeving (DEGO)

Online demonstratie

DEGO is een toegankelijke en gebruiksvriendelijke dataverkenner speciaal ontwikkelt voor gemeenten. DEGO levert relevantie data voor het opstellen van de transitievisie warmte of het wijkuitvoeringsplan aardgasvrije wijken (aanvullend op de Leidraad van het ECW). Denk aan informatie over het bouwjaar, energieverbruik, sociale karakteristieken en meekoppelkansen.

Bekijk dit agenda-item
09 Sep

Webinar over dataverkenner DEGO t.o.v. het wijkuitvoeringsplan Aardgasvrije Wijken en Transitievisie Warmte

Online

Datavoorziening Gebouwde Omgeving Energietransitie (DEGO), is een toegankelijke en gebruiksvriendelijke dataverkenner speciaal ontwikkelt voor gemeenten voor het opstellen van de Transitievisie Warmte of het wijkuitvoeringsplan Aardgasvrije Wijken.

Bekijk dit agenda-item
14 Sep

Webinar ‘Een nieuwe economie: naar een brede welvaart’

Online

Brede welvaart is een concept dat de laatste jaren steeds meer aan aandacht wint - en door de coronacrisis extra belangrijk is geworden. Waar binnen de economie eerder de focus op groei van het BBP lag, wordt welvaart nu steeds meer gezien als een breder concept, waarin het welbevinden van mensen centraal staat.

Bekijk dit agenda-item
15 Sep

Webinar: 'Modernisering Werkdomein: instrumentengidsen Dennis & Eva:'

N.v.t. - Online

In dit webinar nemen we u mee in mogelijkheden van de instrumentengidsen Dennis en Eva, het werklandschap en de modernisering van het werkdomein.

Bekijk dit agenda-item
15 Sep

iBestuur Congres 2021

Online en in Fokker Terminal, Den Haag

Het iBestuur Congres 2021 wordt opnieuw een online congres met volop mogelijkheden tot interactie en online ontmoeting.

Bekijk dit agenda-item
16 Sep

Webinar Grip op Informatie : Handreiking Duurzaamheidsbeleid

Online webinar (meld u hier aan)

Tijdens dit webinar schetsen we de eerste contouren van duurzaamheidsbeleid, stellen we vast waaruit dit zou moeten bestaan en hoe je dit vervolgens kunt beschrijven. Daarna bekijken we hoe je dit kunt implementeren in je organisatie. Aan het eind van het webinar weet je wat duurzaamheidsbeleid is en waarom het belangrijk is om dit te bepalen. Je weet waaruit een duurzaamheidsbeleid kan bestaan en hoe je dit stap voor stap opbouwt en implementeert.

Bekijk dit agenda-item
22 Sep

Dennis verdiepende sessie

Online

In deze verdiepende online sessie over instrumentengids Dennis worden de ervaringen van deelnemende arbeidsmarktregio’s besproken, is er de mogelijkheid om met elkaar in dialoog te gaan en vragen te stellen, wordt de front-end en back-end van Dennis in een demo getoond en nemen we het stappenplan voor aansluiting tijdens de pilot fase door.

Bekijk dit agenda-item
28 Sep

Webinar PGB2.0

Online

Iedere 6 weken organiseert VNG Realisatie een webinar over PGB2.0 om gemeenten mee te nemen richting de landelijke implementatie.

Bekijk dit agenda-item
30 Sep

Webinar 'Omnichannel aanpak in de praktijk'

Online

Welke kansen biedt een omnichannel aanpak en hoe doe je dat? Tijdens het webinar ‘Omnichannel in de praktijk’ op 30 september a.s. een presentatie van diverse praktijkcases, do's en dont's en een blik achter de schermen van de omnichannel aanpak.

Bekijk dit agenda-item

Oktober 2021

20 Oct

Webinar: 'Modernisering Werkdomein: instrumentengidsen Dennis & Eva:'

N.v.t. - Online

In dit webinar nemen we u mee in mogelijkheden van de instrumentengidsen Dennis en Eva, het werklandschap en de modernisering van het werkdomein.

Bekijk dit agenda-item

November 2021

02 Nov

Webinar PGB2.0

Online

Iedere 6 weken organiseert VNG Realisatie een webinar over PGB2.0 om gemeenten mee te nemen richting de landelijke implementatie.

Bekijk dit agenda-item
04 Nov 11 Nov

Vierde Week van Grip op Informatie

Van donderdag 4 tot en met donderdag 11 november: Vierde Week van Grip op Informatie

Bekijk dit agenda-item
10 Nov

Eva verdiepende sessie

Online

Eva ondersteunt gemeenten om instrumenten voor werkzoekenden transparant en gestructureerd inzichtelijk te maken. Deze instrumenten kunnen dan bewust op basis van wetenschappelijke inzichten ingezet worden in de dienstverlening aan werkzoekenden. Met deze pilot sluiten gemeenten aan op fase 1 van het programma Dennis en Eva. Hierin kunnen gemeenten Eva in gebruik nemen en werken we gezamenlijk met gemeenten, VNG, en TNO aan optimalisatie van instrumentengids Eva.

Bekijk dit agenda-item
17 Nov

Webinar: 'Modernisering Werkdomein: instrumentengidsen Dennis & Eva:'

N.v.t. - Online

In dit webinar nemen we u mee in mogelijkheden van de instrumentengidsen Dennis en Eva, het werklandschap en de modernisering van het werkdomein.

Bekijk dit agenda-item
24 Nov

Dennis verdiepende sessie

Online

In deze verdiepende online sessie over instrumentengids Dennis worden de ervaringen van deelnemende arbeidsmarktregio’s besproken, is er de mogelijkheid om met elkaar in dialoog te gaan en vragen te stellen, wordt de front-end en back-end van Dennis in een demo getoond en nemen we het stappenplan voor aansluiting tijdens de pilot fase door.

Bekijk dit agenda-item

December 2021

07 Dec

Webinar PGB2.0

Online

Iedere 6 weken organiseert VNG Realisatie een webinar over PGB2.0 om gemeenten mee te nemen richting de landelijke implementatie.

Bekijk dit agenda-item