Is uw gemeente klaar voor de informatiesamenleving?
Roadmap: wat komt er op u af?
Producten VNG Realisatie

Producten VNG Realisatie

Voor gemeenten is het de uitdaging om optimaal mee te bewegen met ontwikkelingen en trends in de samenleving en te anticiperen op verwachtingen en aan te sluiten op kansen die ontstaan. VNG Realisatie speelt in op deze veranderingen door gemeenten uiteenlopende, producten aan te bieden.

Het laatste nieuws

04/08/2020

Doe mee met de week van de toegankelijkheid! Speel het spel Optimaal Digitaal!

Ook dit jaar doet de Vereniging van Nederlandse Gemeenten weer mee aan de landelijke Week van de Toegankelijkheid. Deze week is een initiatief van Ieder(in), de landelijke koepelorganisatie van mensen met een beperking of chronische ziekte. Het doel van deze week is aandacht vragen voor de positie van mensen met een beperking.
Lees verder

03/08/2020

Aanleverperiode Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein september 2020

Van 31 augustus tot en met 2 oktober kunt u als gemeente weer gegevens aanleveren voor de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD). Het gaat om gegevens over het eerste halfjaar van 2020 en eventueel een herziene aanlevering over het tweede halfjaar van 2019.
Lees verder

24/07/2020

Nieuwe indicatoren op dashboard impact coronacrisis Waarstaatjegemeente

Het speciale dashboard over de impact van de coronacrisis op de Nederlandse gemeenten, onderdeel van dataplatform Waarstaatjegemeente, is uitgebreid met een aantal nieuwe indicatoren. Zo is nu per gemeente het aantal zelfstandig wonende personen van 70 jaar en ouder toegevoegd, net als het aantal meldingen over geluidsoverlast en het aantal toekenningen van de NOW-regeling, de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid.
Lees verder
Agenda VNG Realisatie