Is uw gemeente klaar voor de informatiesamenleving?
Roadmap: wat komt er op u af?
Producten VNG Realisatie

Producten VNG Realisatie

Voor gemeenten is het de uitdaging om optimaal mee te bewegen met ontwikkelingen en trends in de samenleving en te anticiperen op verwachtingen en aan te sluiten op kansen die ontstaan. VNG Realisatie speelt in op deze veranderingen door gemeenten uiteenlopende, producten aan te bieden.

Het laatste nieuws

07/12/2018

Op het API-lab kan iedereen ervaren dat de nieuwe standaarden werken

Op een zolder in Utrecht zijn enkele tientallen developers en product owners bij elkaar gebracht door VNG Realisatie om de ontwikkelde API-standaarden ZDS 2.0 te testen. Deze nieuwe standaarden staan al enige tijd op Github maar het zijn juist dit soort momenten dat de markt ook echt in beweging wordt gebracht.
Lees verder

07/12/2018

VNG Berichtenapp iWmo iJw wordt per mei 2019 betaalde dienst

De VNG heeft de Berichtenapp in 2016 ontwikkeld als een tijdelijke gratis dienst voor Wmo en Jeugdwet. Dit gaat veranderen: per 1 mei 2019 neemt ZilliZ de app over. Gebruikers gaan vanaf mei een maandelijks tarief betalen voor het gebruik van de app: € 7,50 ex btw. per AGB-code.
Lees verder

06/12/2018

Ouderen in grote steden maken meest gebruik van Wmo-voorzieningen

Vandaag publiceert Waarstaatjegemeente nieuwe gemeentelijke cijfers over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) in de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD).
Lees verder
Agenda VNG Realisatie