Is uw gemeente klaar voor de informatiesamenleving?
Roadmap: wat komt er op u af?
Producten VNG Realisatie

Producten VNG Realisatie

Voor gemeenten is het de uitdaging om optimaal mee te bewegen met ontwikkelingen en trends in de samenleving en te anticiperen op verwachtingen en aan te sluiten op kansen die ontstaan. VNG Realisatie speelt in op deze veranderingen door gemeenten uiteenlopende, producten aan te bieden.

Het laatste nieuws

11/12/2019

Nieuwe website voor het Ketenbureau i-Sociaal Domein

De nieuwe website van het Ketenbureau i-Sociaal Domein is een communicatie- en communityplatform waarop gemeenten, zorgaanbieders, softwareleveranciers en ketenpartners kunnen meepraten, meedenken en kennis delen met elkaar over het terugdringen van administratieve lasten in het sociaal domein.
Lees verder

11/12/2019

Module klantreizen start weer in 2020

Gemeenten werken voortdurend aan verbetering van dienstverlening aan inwoners en ondernemers. VNG Realisatie biedt ondersteuning aan gemeenten die hierbij de methode ‘klantreizen’ willen gebruiken. Doet u het als gemeente goed in de ogen van de klant? En waar kan het beter? De leermodule klantreizen helpt u antwoorden te vinden op deze vragen.
Lees verder

10/12/2019

Webinar ‘fysieke’ dashboards Waarstaatjegemeente

Bent u benieuwd naar cijfers over de verkeersveiligheid of de hoeveelheid ‘groen’ in uw gemeente? Of naar de woningvoorraad en het aantal afgegeven bouwvergunningen? Gemeentelijk dataplatform Waarstaatjegemeente is dit najaar uitgebreid met twee nieuwe en twee vernieuwde dashboards, die alle vier betrekking hebben op het fysieke domein.
Lees verder
Agenda VNG Realisatie