Is uw gemeente klaar voor de informatiesamenleving?
Roadmap: wat komt er op u af?
Producten VNG Realisatie

Producten VNG Realisatie

Voor gemeenten is het de uitdaging om optimaal mee te bewegen met ontwikkelingen en trends in de samenleving en te anticiperen op verwachtingen en aan te sluiten op kansen die ontstaan. VNG Realisatie speelt in op deze veranderingen door gemeenten uiteenlopende, producten aan te bieden.

Het laatste nieuws

15/11/2018

Inschrijving Congrestival samen organiseren: DURF en vertrouwen geopend

Samen organiseren vraagt om durf en vertrouwen. Durf om het beter en anders te doen, vertrouwen om dit met elkaar te doen. Maar wat betekent dit precies en hoe vult u dat in? Gemeenten komen op 13 maart 2019 op het congrestival bij elkaar om hun uitvoeringsvraagstukken binnen maatschappelijke opgaven te verkennen en concrete oplossingen te delen.
Lees verder

15/11/2018

Data kan grip op kosten sociaal domein vergroten

Het Verwey-Jonker Instituut deed in opdracht van VNG Realisatie onderzoek naar ‘stapeling’ van voorzieningen in het sociaal domein. De onderzoekers, Jessica van den Toorn en Rob Gilsing, pleiten in VNG Magazine voor een beter gebruik van de reeds beschikbare data door gemeenten.
Lees verder

15/11/2018

GGI-Veilig aanbesteding wordt opnieuw in de markt gezet

VNG Realisatie heeft besloten de aanbesteding GGI-Veilig in te trekken en deze in januari na een aanscherping opnieuw in de markt te zetten.
Lees verder
Agenda VNG Realisatie