Is uw gemeente klaar voor de informatiesamenleving?
Roadmap: wat komt er op u af?
Producten VNG Realisatie

Producten VNG Realisatie

Voor gemeenten is het de uitdaging om optimaal mee te bewegen met ontwikkelingen en trends in de samenleving en te anticiperen op verwachtingen en aan te sluiten op kansen die ontstaan. VNG Realisatie speelt in op deze veranderingen door gemeenten uiteenlopende, producten aan te bieden.

Het laatste nieuws

19/07/2018

Gemeenten kiezen in rap tempo voor GGI-Veilig

Een collectieve aanbesteding van producten en diensten voor de operationele informatiebeveiliging voor gemeentelijke netwerken: dat is GGI-Veilig. Gemeenten die deelnemen machtigen VNG om de aanbesteding namens hen uit te voeren en raamovereenkomsten te sluiten. Meer dan 100 gemeenten hebben dit inmiddels al gedaan.
Lees verder

18/07/2018

Agenda Digitale Overheid: NL DIGIbeter

Staatssecretaris Raymond Knops presenteerde 13 juli de Agenda Digitale Overheid (NL DIGIbeter) in het Forum in Zoetermeer. Het is een agenda van alle overheden en legt verbinding met publieke en private partners om kansen en vraagstukken van de digitalisering door de overheid op te pakken.
Lees verder

16/07/2018

Websites Digitale Agenda 2020 en VNG Realisatie samengevoegd

Welkom op de nieuwe website van VNG Realisatie. Op deze plek vindt u alle informatie die tot voorkort te vinden was op de oude websites van VNG Realisatie en de Digitale Agenda 2020.
Lees verder
Agenda VNG Realisatie