Is uw gemeente klaar voor de informatiesamenleving?
Common Ground
Landelijk dashboard sociale impact corona

Landelijk dashboard sociale impact corona

Dit dashboard geeft inzicht in de mogelijke sociaal-maatschappelijke impact van corona. Het dashboard is ontwikkeld in samenwerking met onder meer de ministeries van SZW, VWS, OCW, BZK, JenV en het Verwey-Jonker instituut. 

Bekijk het dashboard op Waarstaatjegemeente.nl.

Het laatste nieuws

26/01/2022

Standaardisatieproces voor API’s

Vanaf vandaag is het standaardisatieproces officieel gepubliceerd op GEMMA Online.

Samen met gemeenten zorgt VNG Realisatie voor standaarden (API’s), zodat gegevensuitwisseling en samenwerking met andere organisaties goed kan verlopen. Voor de ontwikkeling van gemeentelijke standaarden is een standaardisatieproces vormgegeven.
Lees verder

25/01/2022

Aanleverperiode Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein van start

Van 31 januari tot en met 4 maart kunnen gemeenten weer gegevens aanleveren voor de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein. Het gaat om gegevens over het tweede halfjaar van 2021 en eventueel een herziene aanlevering over het eerste halfjaar van 2021.
Lees verder

25/01/2022

Een stap naar een efficiëntere en uniforme digitale overheid met REST-API

Dinsdag 25 januari hebben verschillende overheidsorganisatie een intentieovereenkomst ondertekend waarin staat hoe ze doormiddel van REST-API's de digitale overheid uniformer en zo beter willen laten samenwerken. Het gaat om Logius, de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (beiden namens Ministerie BZK), Geonovum, Forum Standaardisatie, het Kadaster, de Sociale Verzekeringsbank en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG Realisatie).
Lees verder
Agenda VNG Realisatie
 • 27 Jan

  Community-bijeenkomst Notificatie Services

  Voor wie: Iedereen die geïnteresseerd is en/of kan bijdragen aan de community rond notificatieservices. Tijdens deze bijeenkomst komt aan de orde wat we komend halfjaar gaan doen.

  Lees meer
 • 27 Jan

  Officiële opening Public Services Lab

  Ben jij benieuwd naar digitale kansen voor gemeenten? Het Public Services Lab opent op 27 januari 2022 haar deuren en biedt gemeenten eenvoudig toegang tot alle digitaliseringsexpertise die binnen het Brightlands- en VNG-netwerk beschikbaar is. In Public Services Lab bundelen VNG, gemeente Heerlen en Brightlands hun krachten met gemeenten om samen de publieke diensten van de toekomst te ontwikkelen.

  Lees meer