Is uw gemeente klaar voor de informatiesamenleving?
Roadmap: wat komt er op u af?
Producten VNG Realisatie

Producten VNG Realisatie

Voor gemeenten is het de uitdaging om optimaal mee te bewegen met ontwikkelingen en trends in de samenleving en te anticiperen op verwachtingen en aan te sluiten op kansen die ontstaan. VNG Realisatie speelt in op deze veranderingen door gemeenten uiteenlopende, producten aan te bieden.

Het laatste nieuws

20/02/2019

Gemeenten aan de slag met ontwikkeling Principes voor de digitale stad

Op vrijdag 15 februari vond de kick-off bijeenkomst van de Werkgroep Principes voor de digitale stad plaats. De werkgroep gaat de komende tijd aan de slag met het doorontwikkelen van de principes, waarvoor Eindhoven en Amsterdam in 2017 de basis hebben gelegd. Het doel is om een vernieuwde set van principes eind 2019 aan alle leden van de BALV voor te leggen.
Lees verder

20/02/2019

Vernieuwing in zicht voor DigiD Machtigen

Sinds een jaar of tien bestaat DigiD Machtigen, een service die het mogelijk maakt dat derden met uw toestemming digitaal zaken doen met de overheid. Tot nu toe valt het gebruik tegen. Een vernieuwde machtigingsvoorziening, met meer mogelijkheden, moet daar verandering in brengen en moet tegelijkertijd ook een halt toeroepen aan het ‘uitlenen’ van de DigiD.
Lees verder

19/02/2019

Nieuwe OMOOC: ‘Digitalisering doet ertoe’

Het Kennisnetwerk Data en Smart Society wijst u graag op de OMOOCS van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De nieuwste editie, ‘Digitalisering doet ertoe’, staat sinds 15 januari online en is hier te vinden.
Lees verder
Agenda VNG Realisatie
 • 20 Feb

  GGI-Netwerk regiobijeenkomst Borsele

  Gemeenten kunnen nu starten met de implementatie van GGI-Netwerk. Daarom organiseren verschillende gemeenten samen met de accountmanagers van VNG Realisatie regiobijeenkomsten in het land.

  Lees meer
 • 28 Feb

  Demo en Sprint Review

  Eerder hebben wij u al geïnformeerd over de ontwikkeling van de Zaak- Documentservices 2.0. De huidige standaard voor Zaak- en Documentservices, ZDS 1.2, voldoet niet meer aan de behoeften van gemeenten. Daarom is VNG Realisatie nu samen met een aantal gemeenten en VNG Realisatie een traject gestart om de Zaak- Documentservices te vernieuwen en beter aan te laten sluiten bij wensen van de gebruikers en de huidige stand van techniek.

  Lees meer