Is uw gemeente klaar voor de informatiesamenleving?
Roadmap: wat komt er op u af?
Producten VNG Realisatie

Producten VNG Realisatie

Voor gemeenten is het de uitdaging om optimaal mee te bewegen met ontwikkelingen en trends in de samenleving en te anticiperen op verwachtingen en aan te sluiten op kansen die ontstaan. VNG Realisatie speelt in op deze veranderingen door gemeenten uiteenlopende, producten aan te bieden.

Het laatste nieuws

12/12/2019

Innovatiegelden beschikbaar voor gemeentelijke projecten

Heeft u een innovatief plan voor het verbeteren van de gemeentelijke dienstverlening? Een plan dat een verbetering is in het bestaande ICT-landschap of ervoor zorgt dat de benodigde data op een toekomst vaste manier ontsloten kunnen worden?
Lees verder

12/12/2019

Beroep op Wmo en jeugdhulp in 2019 opnieuw gestegen

Ruim 1 miljoen mensen maakten in het eerste halfjaar van 2019 gebruik van een Wmo-maatwerkvoorziening. Dat aantal is 4 procent hoger dan een jaar eerder. Van hen maakt 36 procent gebruik van hulp in het huishouden, een stijging van 8 procent ten opzichte van de eerste helft van 2018. Van hulpmiddelen en diensten wordt door 65 procent van de cliënten gebruik gemaakt, een stijging van 2 procent.
Lees verder

11/12/2019

Nieuwe website voor het Ketenbureau i-Sociaal Domein

De nieuwe website van het Ketenbureau i-Sociaal Domein is een communicatie- en communityplatform waarop gemeenten, zorgaanbieders, softwareleveranciers en ketenpartners kunnen meepraten, meedenken en kennis delen met elkaar over het terugdringen van administratieve lasten in het sociaal domein.
Lees verder
Agenda VNG Realisatie
 • 16 Dec

  Masterclass Verwerving Omgevingswetsoftware

  In de eendaagse Masterclass ‘Verwerving omgevingswetsoftware door gemeenten’ ondersteunt de VNG gemeenten in het zetten van de stappen om DSO-G op orde te krijgen.

  Lees meer
 • 16 Dec

  Webinar zaakgericht werken

  Inmiddels is versie 1.0 gepubliceerd van de API's voor Zaakgericht Werken. Dat betekent dat de API's gereed om in te bouwen in applicaties en in gebruik te nemen. De doorontwikkeling staat echter niet stil. Dit jaar staat nog één uitbreiding op het programma: het onderdeel Verzoeken.

  Lees meer