Contact

Behoort u tot de doelgroep van de VNG dan kunt u terecht bij het Klantcontactcentrum (KCC) van de VNG:

Telefoon: 070-373 83 93 (op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur).

U kunt bij het KCC terecht voor vragen over:

  • informatie en beleidsinhoudelijke vragen

  • adresgegevens van gemeenten op etiket of in lijstvorm (zie meer info hieronder)

  • archiefonderzoek (zie meer info hieronder)

  • het bestellen van VNG-publicaties

Uw vraag wordt binnen vijf werkdagen beantwoord.

Zoek u specifiek contact met VNG Realisatie?

VNG Realisatie
Telefoon: 070 373 8008
E-mail: realisatie@vng.nl

Vragen over een bijeenkomst, evenement, webinar of aanmelding? Neem contact op met de VNG Realisatie Newsroom.

Bezoekadres
VNG Realisatie
Nassaulaan 12
2514 JS Den Haag

Postadres
Postbus 30435
2500 GK Den Haag

Pers
Voor vragen over de standpunten van de VNG, interview verzoeken of beeldmateriaal kunnen journalisten contact opnemen met de woordvoerders van de VNG.