Het laatste nieuws

14/08/2018

Dreigingsbeeld Informatiebeveiliging belangrijk hulpmiddel CISO

De komende jaren verzekerd zijn van een baan? Word CISO! Wat je in huis moet hebben? Naast voldoende kennis van (security-)zaken moet je als 'chef beveiliging' in ieder geval in staat zijn om mensen binnen je organisatie aan te spreken op hun gedrag, ongeacht rang/functie en positie. Het Dreigingsbeeld Informatiebeveiliging van de IBD kan daarbij goed van pas komen.
Lees verder

13/08/2018

Aanmelden voor leermodule Meten & Verbeteren website nu mogelijk

Leer efficiënte methodes om de website van uw gemeente zelf te verbeteren met de leermodule Meten & Verbeteren website van VNG Realisatie. U kunt direct starten! De eerste workshop is in september.
Lees verder

09/08/2018

Steeds meer gemeenten gebruiken DigiD Machtigen

DigiD Machtigen is al enige tijd beschikbaar voor overheidsdienstverleners, waaronder gemeenten. Met DigiD Machtigen kunnen gebruikers van gemeentelijke digitale diensten iemand machtigen die namens hen optreedt, bijvoorbeeld een familielid, een zorgverlener of een belastingadviseur.
Lees verder

Overig nieuws

07/08/2018

Meer dan 220 gemeenten doen mee aan GGI-Veilig

Het IT-landschap van gemeenten is in korte tijd uitgedijd en complex geworden. Eindhoven bijvoorbeeld, heeft zo’n 500 servers. Maar groot, medium of klein, geen enkele gemeentelijke organisatie doet het zonder IT. Hoe houd je zo’n complexe IT-omgeving beheersbaar en voor alles veilig?
Lees verder

06/08/2018

Gemeenten en leveranciers gaan nieuwe relaties aan

Gemeenten willen op een nieuwe manier samenwerken met leveranciers en dat vraagt om een andere vorm van relatiemanagement.
Lees verder

03/08/2018

VNG en IBD publiceren nieuwe standaard verwerkersovereenkomst gemeenten

De standaard verwerkersovereenkomst Informatiebeveiliging gemeenten versie 1.00 is gereed en gepubliceerd.
Lees verder

02/08/2018

Waarstaatjegemeente publiceert nieuwe cijfers over lidmaatschappen sportverenigingen

Vandaag publiceert Waarstaatjegemeente een update van de cijfers over het lidmaatschap van sportverenigingen in de 380 Nederlandse gemeenten.
Lees verder

02/08/2018

Vuist tegen cyberdreiging

Digitale spionage, computersystemen die zo lek zijn als een mandje of gevoelige informatie die op straat ligt? Het zijn allang geen uitzonderingen meer. Alle reden voor gemeenten om vol in te zetten op informatieveiligheid en privacy. 'We moeten voortdurend voorbereid zijn op aanvallen.' 
Lees verder

02/08/2018

Ervaringen met ENSIA

De eerste verantwoordingscyclus van ENSIA is bijna afgerond. Er is veel gedaan maar er valt ook nog veel te verbeteren, zo bleek op het congres ‘Slim verantwoorden’.
Lees verder

31/07/2018

Nieuwe Europese verordening raakt Nederlandse dienstverlening

Het Europese Parlement krijgt dit najaar een nieuwe Europese verordening ter bekrachtiging voorgelegd die impact heeft op de Nederlandse dienstverlening vanuit de overheid. Als de verordening in werking treedt moeten Nederlandse overheidsorganisaties hun informatievoorziening in een aantal sectoren en een aantal specifieke diensten toegankelijk maken en vertalen voor EU-burgers en bedrijven uit andere lidstaten. De tekst van de verordening is vorige maand vastgesteld.
Lees verder