Het laatste nieuws

19/07/2018

Gemeenten kiezen in rap tempo voor GGI-Veilig

Een collectieve aanbesteding van producten en diensten voor de operationele informatiebeveiliging voor gemeentelijke netwerken: dat is GGI-Veilig. Gemeenten die deelnemen machtigen VNG om de aanbesteding namens hen uit te voeren en raamovereenkomsten te sluiten. Meer dan 100 gemeenten hebben dit inmiddels al gedaan.
Lees verder

18/07/2018

Agenda Digitale Overheid: NL DIGIbeter

Staatssecretaris Raymond Knops presenteerde 13 juli de Agenda Digitale Overheid (NL DIGIbeter) in het Forum in Zoetermeer. Het is een agenda van alle overheden en legt verbinding met publieke en private partners om kansen en vraagstukken van de digitalisering door de overheid op te pakken.
Lees verder

16/07/2018

Websites Digitale Agenda 2020 en VNG Realisatie samengevoegd

Welkom op de nieuwe website van VNG Realisatie. Op deze plek vindt u alle informatie die tot voorkort te vinden was op de oude websites van VNG Realisatie en de Digitale Agenda 2020.
Lees verder

Overig nieuws

16/07/2018

Hengelo loopt voorop met serviceformules

De gemeente Hengelo werkt met serviceformules en wil dit graag promoten als goede basis voor dienstverlening aan inwoners en ondernemers. Daarom stelt de gemeente haar innovatiemanager dienstverlening Annette Jutte gedurende een half jaar lang één dag per week vrij. In die uren gaat ze het 'formuledenken' in samenwerking met VNG Realisatie breder bekend maken.
Lees verder

16/07/2018

Principes voor de digitale stad

Niet elke gemeente noemt zichzelf expliciet een smart city, maar, klein of groot, elke gemeente heeft te maken met de digitale transitie. Technologische ontwikkelingen bieden enorme kansen, maar er zijn ook mitsen en maaren.
Lees verder

13/07/2018

Aanleveren gegevens Wmo cliëntervaring 2018 vanaf vandaag mogelijk

Waarstaatjegemeente bundelt, bewerkt en presenteert data van en over gemeenten voor iedereen. Op deze site vindt u kengetallen van alle 380 Nederlandse gemeenten op alle belangrijke beleidsterreinen. Zoals veiligheid, economie, onderwijs, wonen en gezondheid.
Lees verder

13/07/2018

Dienstverlening gemeente Enschede krijgt boost door gebruik open data

Dichter bij de burger staan. Bij de gemeente Enschede pakken ze dat aan door onder meer gebruik te maken van 'Slim Melden', een tool die aan de hand van open data en datasets helpt bij het inventariseren en oplossen van kleine ergernissen. Tot grote tevredenheid van de inwoners.​
Lees verder

12/07/2018

VNG Realisatie inspiratielezing 'De donuteconomie'

Op 18 juni kwamen burgemeesters en wethouders, accountmanagers en strategen op terrein van Economische Zaken samen om inspiratie en praktische handvatten op te doen van dé Keynes van de 21ste eeuw:
Lees verder

09/07/2018

VNG Realisatie E-Magazine juli 2018

Gemeenten zijn volop bezig met talloze projecten en programma's op het gebied van dienstverlening, bedrijfsvoering, informatievoorziening en medebewindstaken. VNG Realisatie ondersteunt hen daarbij. In het nieuwe e-magazine van VNG Realisatie komt een aantal van deze projecten aan bod.
Lees verder

09/07/2018

Schagen en Roerdalen zijn gelukkige gemeenten

De intentie van waaruit je werkt, is daadwerkelijk anders als je vanuit de bedoeling werkt. Aldus Nico Swellengrebel in het webinar over 'de gemeentelijke gelukscoördinator' op 21 juni jl. Twee gemeenten die geluk hoog in het vaandel hebben staan, kwamen aan het woord: naast Schagen ook Laurens Bijl voor de gemeente Roerdalen.
Lees verder