Het laatste nieuws

14/07/2020

Whitepaper ‘Drones binnen de gemeente’ nu beschikbaar

In opdracht van de VNG, de provincie Zuid-Holland en de gemeente Den Haag publiceert VNG Realisatie vandaag de whitepaper ‘Drones binnen de gemeente’.
Lees verder

13/07/2020

Vereenvoudiging beslagvrije voet betekent veel werk voor gemeenten

De impactanalyse op de invoering van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet was kritisch, gemeenten wacht veel werk om de wet goed te kunnen uitvoeren. VNG Realisatie maakt nu een ondersteuningspakket om gemeenten daar zo goed mogelijk bij te helpen. Edith van Ruijven en Frank van Zutphen van VNG Realisatie vertellen erover in het nieuwe e-magazine.
Lees verder

10/07/2020

Boxtel en Sint-Michielsgestel eerste gemeenten met Blauwe Knop

Donderdag 9 juli lanceerden Boxtel en Sint-Michielsgestel als eerste gemeenten in Nederland de Blauwe Knop. Het gaat om pilot van een online tool, een initiatief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), waarmee inwoners met schulden meer regie krijgen op hun eigen gegevens.
Lees verder

Overig nieuws

10/07/2020

Wet langdurige zorg (Wlz) Signalen verlicht gemeenten

Als een inwoner met een bijdrage uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) naar bijvoorbeeld een verpleeghuis gaat, dan wordt dat betaald uit de Wet langdurige zorg (Wlz) en kan vaak de Wmo-bijdrage stoppen. Maar hoe weet de gemeente dat op tijd? Daarvoor is er nu de dienst Wlz Signalen.
Lees verder

09/07/2020

Snel schakelen voor de Tozo

Normaal duurt het vaak jaren voordat wetgeving is ingebed in de uitvoering. Maar de situatie tijdens de coronacrisis is verre van normaal en dat bleek ook tijdens de totstandkoming van de Tozo, de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers. Een gecombineerd projectteam stampte binnen een paar weken een werkende regeling uit de grond.
Lees verder

09/07/2020

Nieuwe stapelingscijfers GMSD laten stijging in niet-stedelijke gebieden zien

De Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD), onderdeel van Waarstaatjegemeente, heeft nieuwe gemeentelijke cijfers gepubliceerd over het gebruik van de Participatiewet en de zogenoemde stapeling van voorzieningen.
Lees verder

08/07/2020

Veilig, efficiënt en privacyproof data uitwisselen

Gemeenten en hun partners werken samen aan een moderne gemeentelijke informatievoorziening: Common Ground. Een belangrijk onderdeel daarvan is NLX. Eelco Hotting van VNG Realisatie en Beryl Dreijer, privacy officer bij de gemeente Amsterdam, vertellen in een artikel in het nieuwe e-magazine van VNG Realisatie hoe NLX werkt en op welke manier het de privacy optimaal borgt.
Lees verder

08/07/2020

Het Huishoudboekje voor alle gemeenten

De gemeente Utrecht ontwikkelde het Huishoudboekje, om inwoners te ondersteunen bij hun geldzaken. Utrecht en Rotterdam gaan nu, ondersteund door VNG Realisatie, het Huishoudboekje generiek bruikbaar maken en laten voldoen aan de standaarden van Common Ground.
Lees verder

08/07/2020

Terugblik webinars IPv6

In juni hebben er een zestal webinars plaatsgevonden over de implementatie van IPv6 voor gemeentelijke websites en mail. De directe aanleiding ervoor was het recente besluit van het Overheidsbreed Beleidsoverleg Overleg Digitale Overheid (OBDO) waarin staat dat alle overheidswebsites en e-maildomeinen voor eind 2021, naast IPv4, volledig bereikbaar moeten zijn via IPv6.
Lees verder

07/07/2020

Nieuwe handreiking: 'Kiezen voor de Taakgerichte Uitvoeringsvariant'

Voor gemeenten en zorgaanbieders die overwegen om taakgericht te gaan werken in het sociaal domein, is deze nieuwe handreiking opgesteld. De handreiking geeft een overzicht van de belangrijkste te maken keuzes in het opzetten van een taakgerichte werkwijze en geeft een eerste inzicht in de (praktische) consequenties van deze keuze voor de uitvoeringspraktijk inclusief succesfactoren en belangrijke valkuilen.
Lees verder