Het laatste nieuws

18/10/2018

VNG Realisatie e-Magazine oktober 2018

"Nederland loopt wereldwijd voorop met innovatie in de publieke ruimte. Gemeenten zijn leidend in die ontwikkelingen, want dáár gebeurt het. Niet in Den Haag of in Brussel." Dat zegt Jochem de Groot, directeur Corporate Affairs bij Microsoft, in het nieuwe e-magazine van VNG Realisatie.
Lees verder

18/10/2018

Klantreizen voor samenwerkingsparters

Bent u geïnteresseerd in de methode klantreizen? Kom dan donderdagmiddag 13 december naar de workshop over klantreizen. De middag is een introductie op de uitgebreide leermodule klantreizen.
Lees verder

18/10/2018

Inspiratiebijeenkomst online dienstverlening

Hoe professionaliseer je als gemeente online dienstverlening? En hoe ziet het online team er dan uit? Daarover organiseert VNG Realisatie een bijeenkomst op dinsdagmiddag 11 december 2018.
Lees verder

Overig nieuws

18/10/2018

Microsoft-directeur spreekt tijdens DDW-symposium

Jochem de Groot, directeur Corporate Affairs bij Microsoft, vertelt tijdens het symposium 'Smart society meets smart design' hoe Microsoft aankijkt tegen data-innovatie.
Lees verder

18/10/2018

Denk mee over de requirements van de software van de toekomst

Als op 1 januari 2021 de Omgevingswet van kracht is, hebben gemeenten nieuwe of aangepaste software nodig om hun werk uit te voeren. Denk hierbij aan software voor het behandelen van een vergunningaanvraag of het opstellen van een omgevingsplan. VNG zet wensen en eisen op een rij.
Lees verder

16/10/2018

VNG kennisnetwerk Data & Smart Society organiseert bijeenkomst over Resilience, klimaat en duurzaamheid

Op maandag 5 november organiseert het VNG kennisnetwerk Data & Smart Society samen met de gemeente Rotterdam de Catch Up Resilience. Deze keer over klimaat en duurzaamheid.
Lees verder

16/10/2018

Apps ondersteunen gemeente Eindhoven bij handhaving wetgeving

Bedrijf opstarten zonder benodigde milieuvergunning of melding, of verzuimen energiebesparende maatregelen te nemen? Grote kans dat je er binnen de gemeente Eindhoven als bedrijf niet mee wegkomt.
Lees verder

16/10/2018

Vlieg jij met ons mee naar een nieuw Informatievoorzieningstijdperk?

Over iets minder dan een maand is het al zover: dan vindt hét VIAG congres plaats. Op 5 en 6 november nodigen we je uit in het Worldhotel WINGS aan het vliegveld Rotterdam – The Haque.
Lees verder

10/10/2018

Digitale volwassenheid gemeenten verder gestegen

De afgelopen maanden heeft VNG Realisatie onderzoek gedaan naar de digitale volwassenheid van gemeenten.
Lees verder

10/10/2018

Oplossing voor tijdig gebruik OIN bij herindelingsgemeenten

Met ingang van 1 januari 2019 zijn twaalf herindelingen een feit. Ter voorbereiding op de nieuwe organisatie hebben de herindelende gemeenten een nieuw Organisatie-identificatienummer (OIN) nodig voor diverse onderdelen van de informatievoorziening.
Lees verder