Het laatste nieuws

08/04/2021

Geen luchtkastelen maar echte oplossingen

Het wordt tijd dat politici zich verdiepen in digitalisering, omdat het een politiek vraagstuk is. Dat zegt Nathan Ducastel, beleidsdirecteur Informatiesamenleving bij de VNG en directeur van VNG Realisatie, in een interview op iBestuur.
Lees verder

08/04/2021

GEMMA Waarderingsonderzoek 2020: 7.1

Het GEMMA Waarderingsonderzoek 2020 is afgerond en de resultaten zijn bekend. Het gemiddelde waarderingscijfer van de 140 respondenten is uitgekomen op een 7.1. Alle respondenten bedankt voor jullie reacties!
Lees verder

08/04/2021

Achtergrondartikel: Gebruikersoverleg vertolkt stem van ENSIA-coördinatoren

Dorinie Edelaar is CISO van de gemeente Helmond en ENSIA-coördinator. Als zodanig neemt ze ook deel aan het Gebruikersoverleg ENSIA. Dat is dé plek waar de ENSIA-coördinatoren, of hun vertegenwoordigers, hun stem kunnen laten horen.
Lees verder

Overig nieuws

24/03/2021

API-standaarden zaakgericht werken vanaf 1 april

Vanaf 1 april 2021 geldt voor de API-standaarden voor zaakgericht werken het principe ‘pas toe of leg uit’. Dit is een voorbereidende stap richting 2022, wanneer deze API-standaard verplicht wordt. Met deze standaarden kunnen gemeenten de informatievoorziening inrichten volgens een van de uitgangspunten van Common Ground: het splitsen van data van werkprocessen en applicaties.
Lees verder

23/03/2021

Kennisnetwerk Data en Smart Society organiseert Meetup Dienstverlening & Data op donderdag 8 april

Om een stevige impuls te geven aan het delen van kennis en ervaring rondom gemeentelijke dienstverlening heeft de VNG samen met de Vereniging Directeuren Publieksdiensten (VDP) de GemeenteDelers-competitie opgezet. De competitie heeft geleid tot 64 inzendingen, good practices die van meerwaarde zijn voor de uitvoeringspraktijk van álle Nederlandse gemeenten! Vier van deze inzendingen met een datacomponent krijgen een podium.
Lees verder

17/03/2021

Digitaal tijdperk vraagt om Burgermanifest

We hebben er eeuwen over gedaan om onze rechten en plichten als burgers vorm te geven. We pasten ze aan, als nieuwe ontwikkelingen daar om vroegen. Dat is de essentie van burgerschap: we moeten het blijven vormgeven. Dat geldt zeker ook in het digitale tijdperk. Dat schrijft Nathan Ducastel, beleidsdirecteur Informatiesamenleving bij de VNG en directeur van VNG Realisatie, in een opiniestuk op Binnenlands Bestuur.
Lees verder

10/03/2021

Nieuw IPv6 forum voor gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden

Voor vragen en informatie over IPv6 kunnen gemeenten vanaf vandaag ook terecht op het nieuwe IPv6 forum van VNG Realisatie. Op het forum worden actuele thema’s, ervaringen, ideeën en vragen behandeld over IPv6. Het is de ideale omgeving om met elkaar informatie uit te wisselen. De nadruk ligt in eerste instantie op IPv6 voor externe bereikbaarheid (websites en maildomeinen). Op het forum vindt u ook links naar een groot aantal handige tools, handleidingen en webinars over IPv6.
Lees verder

10/03/2021

Gemeente ’s-Hertogenbosch live met Signalen

Sinds maandag 1 maart is de gemeente 's-Hertogenbosch, naast Amsterdam, de tweede gemeente in Nederland die Signalen in gebruik heeft genomen. Signalen is een open source initiatief van Nederlandse gemeenten voor het ontvangen en afhandelen van meldingen over de openbare ruimte.
Lees verder

04/03/2021

Aanleverperiode Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein verlengd t/m 12 maart

De aanleverperiode van gegevens voor de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD) is verlengd. U heeft nu tot en met vrijdag 12 maart de tijd om uw Wmo cliëntgegevens over het tweede halfjaar van 2020 aan te leveren bij het CBS. Ook een eventuele herlevering over het eerste halfjaar van 2020 blijft tot die tijd mogelijk.
Lees verder

04/03/2021

Implementatiepilot Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer (Wmebv)

Medio 2022 wordt naar verwachting de Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer (Wmebv) ingevoerd. Het doel van deze wet is om de regels over elektronisch bestuurlijk verkeer te moderniseren en burgers en bedrijven het recht te geven om elektronisch zaken te doen met de overheid. Degenen die dat willen, moeten een digitale kanaal kunnen kiezen voor hun contact met de overheid. Om te waarborgen dat iedereen met de overheid kan (blijven) communiceren, is het belangrijk dat communicatie op papier mogelijk blijft.
Lees verder