Het laatste nieuws

07/12/2018

Op het API-lab kan iedereen ervaren dat de nieuwe standaarden werken

Op een zolder in Utrecht zijn enkele tientallen developers en product owners bij elkaar gebracht door VNG Realisatie om de ontwikkelde API-standaarden ZDS 2.0 te testen. Deze nieuwe standaarden staan al enige tijd op Github maar het zijn juist dit soort momenten dat de markt ook echt in beweging wordt gebracht.
Lees verder

07/12/2018

VNG Berichtenapp iWmo iJw wordt per mei 2019 betaalde dienst

De VNG heeft de Berichtenapp in 2016 ontwikkeld als een tijdelijke gratis dienst voor Wmo en Jeugdwet. Dit gaat veranderen: per 1 mei 2019 neemt ZilliZ de app over. Gebruikers gaan vanaf mei een maandelijks tarief betalen voor het gebruik van de app: € 7,50 ex btw. per AGB-code.
Lees verder

06/12/2018

Ouderen in grote steden maken meest gebruik van Wmo-voorzieningen

Vandaag publiceert Waarstaatjegemeente nieuwe gemeentelijke cijfers over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) in de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD).
Lees verder

Overig nieuws

05/12/2018

Volop inspiratie in Kijken als een Klant #2

In het boekje Kijken als een klant #2 vertellen gemeenten hoe zij werken aan klantgedreven dienstverlening. Alle mensen die aan het woord komen, zijn ervan overtuigd dat betere dienstverlening begint met leren kijken als een klant. Lees het boekje en laat u inspireren!
Lees verder

05/12/2018

Participeren dankzij een app

Cliënten zelf laten zoeken naar betaald en vrijwilligerswerk, trainingen en workshops: dat kan met de app van de Regionale Sociale Dienst De Liemers. Andere gemeenten gebruiken de app inmiddels ook, want deze bestaat uit een aantal standaard bouwstenen die in elke huisstijl getoond kunnen worden.
Lees verder

05/12/2018

Terugblik workshop Principes voor Digitale Stad

Tijdens de VNG Bestuurdersdag op 30 november namen 38 gemeentebestuurders deel aan de workshop over de Principes voor de Digitale Stad. Jim Janssen, wethouder Maastricht en lid van de VNG Commissie Informatiesamenleving en Stijn Steenbakkers, wethouder van Eindhoven, introduceerden het onderwerp.
Lees verder

30/11/2018

De Stelselcatalogus: veel meer dan een woordenboek

De Stelselcatalogus: veel meer dan een woordenboek Bestemmingplannen, verordeningen en nieuwe omgevingsplannen bevatten tal van begrippen die in de loop van de tijd zijn ontwikkeld en veranderd.
Lees verder

28/11/2018

Gemeenten werken samen aan objectenregistratie

Gemeenten willen tempo maken met de verdere doorontwikkeling van een aantal geo-basisregistraties tot een samenhangende objectenregistratie. Dit was de conclusie van een goed bezochte bijeenkomst op 30 oktober jl.. over de samenhangende objectenregistratie; één centraal georganiseerde uniforme registratie met daarin basisgegevens over objecten in de fysieke werkelijkheid.
Lees verder

27/11/2018

VNG Realisatie onderzoekt gebruik en waardering GEMMA

VNG Realisatie doet momenteel onderzoek onder naar de kennis, het gebruik en de waardering van GEMMA, de Gemeentelijke Model Architectuur. Dit is de landelijke referentie-architectuur voor gemeenten, die gemeenten helpt de gemeentelijke informatievoorziening te sturen.
Lees verder

26/11/2018

Actualisatie marktscan Digikoppeling gestart

De marktscan biedt overheden inzicht in het productaanbod van leveranciers voor een Digikoppeling oplossing. Vanaf 22 november 2018 kunnen leveranciers via TenderNed reageren op de actualisatie marktscan Digikoppeling.
Lees verder