Wet digitale overheid

Wet digitale overheid

De maatschappij verandert steeds meer in een informatie- en netwerksamenleving. De Wet digitale overheid is gericht op het verbeteren van de digitale overheid door standaarden voor elektronisch verkeer verplicht te stellen. Ook geeft het regels over informatieveiligheid en over de toegang van burgers en bedrijven tot online dienstverlening bij de (semi)overheid. De Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) legt hiervoor de basis.

Belang van deze ontwikkeling

Digitale ontwikkelingen bepalen een groot deel van de inrichting van onze samenleving. De Wet digitale overheid en Generieke Digitale Infrastructuur regelen onder andere het veilig en betrouwbaar inloggen voor Nederlandse burgers en bedrijven bij de (semi-)overheid.

Met veilig en betrouwbaar inloggen wordt bedoeld dat burgers elektronische identificatiemiddelen (eID) krijgen met een hogere mate van betrouwbaarheid dan het huidige DigiD. Deze identificatiemiddelen geven publieke dienstverleners meer zekerheid over iemands identiteit.

Wat regelt de wet Digitale Overheid?

De wet regelt dat publieke dienstverleners verplicht zijn om identificatiemiddelen van het betrouwbaarheidsniveau ‘substantieel’ of ‘hoog’ te gebruiken om toegang te geven tot online diensten waarbij de overheid deze betrouwbaarheidsniveaus nodig vindt. De wet stelt daarnaast open standaarden verplicht. Hiermee implementeert Nederland de EU richtlijn over toegankelijkheid van overheidswebsites en apps.

Verwerking BSN

Het wetsvoorstel biedt ook grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens in het authenticatieproces, waaronder het burgerservicenummer, bij het geven van de digitale toegang tot publieke dienstverlening voor burgers en bedrijven.

Aanvullende informatie

Planning

  • De ontwerpwet Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) is tot 31 maart 2017 in consultatie geweest.
  • Op 23 juni 2017 heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een voortgangsrapportage over eID naar de Tweede Kamer gestuurd met daarin het resultaat van de internetconsultatie en de gevolgen daarvan voor de ontwerpwet GDI.
  • Op 30 augustus 2017 zijn het voorstel voor de Wet generieke digitale infrastructuur (GDI) en de bijbehorende memorie van toelichting voor advies naar de Autoriteit Persoonsgegevens gezonden.
  • Het wetsvoorstel is eind december 2017 voor advies naar de Raad van State gestuurd.
  • Het wetsvoorstel is in de zomer van 2018 bij de Tweede Kamer ingediend.
  • De wet treed volgens planning verloopt, in 2020 in werking.

Fases

Fase 1:Totstandkoming wetgeving

Start: september, 2017
Eindigt: april, 2019

De naam van de Wet generieke digitale infrastructuur (GDI) is verandert in Wet digitale overheid. Dit sluit aan bij de ambities van het kabinet voor de verdere digitalisering van het openbaar bestuur. De wet is gericht op het verbeteren van de digitale overheid door standaarden voor elektronisch verkeer verplicht te stellen. De ministerraad heeft het wetsvoorstel ter advies voorgelegd aan de Raad van State in december 2017. De verwachting is dat het voor de zomer van 2017 in de Tweede Kamer wordt ingebracht.

Fase 2:Invoering wetgeving

Start: april, 2019
Eindigt: januari, 2032

Het wetsvoorstel is eind december 2017 voor advies naar de Raad van State gestuurd. De verwachting is dat het wetsvoorstel nog voor de zomer van 2018 bij de Tweede Kamer kan worden ingediend. De wet treedt, als alles volgens planning verloopt, in 2019 in werking.

Mijlpalen

01/01/2020: Wet digitale overheid in werking

Als de behandeling van de wet volgens planning verloopt treed de wet rond 1 juli 2019 in werking.

17 producten die raken aan deze ontwikkeling

eIDAS

De eIDAS-verordening zorgt ervoor dat inwoners uit landen van de Europese Unie eenvoudiger overheidsdiensten in het buitenland kunnen afnemen.
Gewijzigd: 11 september 2020
product

Wet- en regelgeving
In gebruik

eHerkenning

Ondernemers en bedrijven regelen met behulp van eHerkenning veilig online zaken met (overheids)organisaties.
Gewijzigd: 23 september 2020
product

Wet- en regelgeving
In gebruik

DigiD

Met DigiD identificeren burgers zich veilig en betrouwbaar voor digitale dienstverlening van overheden en publieke dienstverleners.
Gewijzigd: 23 september 2020
product

Wet- en regelgeving
In gebruik

GIBIT-overeenkomstengenerator

De VNG heeft de Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT) vastgesteld. Bij de GIBIT zijn vervolgens modelovereenkomsten gemaakt die aansluiten op de GIBIT. De overeenkomst biedt ruimte om eventuele afwijkingen ten opzichte van de GIBIT op te nemen. De modelovereenkomsten kunt u invullen via een generator.
Gewijzigd: 22 juni 2020
product

Collectieve afspraken
In gebruik

Gemeentelijke ICT kwaliteitsnormen bij de GIBIT

Als gemeenten een overeenkomst sluiten waarbij de GIBIT van toepassing is, gelden de Gemeentelijke ICT-Kwaliteitsnormen. Zo behouden gemeenten een betrouwbare en gedegen IT-infrastructuur.
Gewijzigd: 16 maart 2020
product

Collectieve afspraken
In gebruik

Duurzaam Toegankelijk Op Orde

Duurzaam Toegankelijk Op Orde wordt ingezet om informatievoorziening te verbeteren door duurzaam toegankelijke dossiers, samenwerking binnen en tussen gemeenten te faciliteren en door informatie en dossiers vindbaar te maken en te delen en openbare informatie rechtstreeks toegankelijk kunnen maken.
Gewijzigd: 7 januari 2020
product

Wet- en regelgeving
In ontwikkeling

Opschaling datagedreven werken

Opschaling datagedreven werken biedt ondersteuning aan gemeenten bij het verder ontwikkelen, bestendigen en opschalen van datagedreven oplossingen voor maatschappelijke opgaven.
Gewijzigd: 2 maart 2020
product

Collectieve afspraken
In ontwikkeling

GT end user devices

Via GT EUD stellen we gemeenten in staat geselecteerde apparatuur en eventueel aanvullende dienstverlening af te nemen tegen gemaximeerde, lagere tarieven.
Gewijzigd: 12 oktober 2020
product

Collectieve afspraken
In ontwikkeling

DigiD Substantieel

Met DigiD Substantieel identificeren personen zich veilig en betrouwbaar voor digitale dienstverlening van overheden en publieke dienstverleners.
Gewijzigd: 23 september 2020
product

Wet- en regelgeving
In gebruik

DigiD Hoog

Met DigiD Hoog identificeren personen zich veilig en betrouwbaar voor digitale dienstverlening van overheden en publieke dienstverleners.
Gewijzigd: 23 september 2020
product

Wet- en regelgeving
In ontwikkeling

DigiD Laag

Met DigiD Laag identificeren personen zich veilig en betrouwbaar voor digitale dienstverlening van overheden en publieke dienstverleners
Gewijzigd: 23 september 2020
product

Wet- en regelgeving
In gebruik

Routeringsvoorziening

In de Wet digitale overheid wordt bepaald dat identificatiemiddelen voor burgers door de minister van BZK kunnen worden toegelaten via een erkenning of aanwijzing als deze voldoen aan (nu nog) nader te stellen eisen.
Gewijzigd: 11 september 2020
product

Collectieve afspraken
In gebruik

Implementatie eIDAS

De eIDAS-verordening zorgt ervoor dat inwoners uit landen van de Europese Unie eenvoudiger overheidsdiensten in het buitenland kunnen afnemen. We leggen u hier uit wat er bij implementatie van eIDAS komt kijken.
Gewijzigd: 23 september 2020
product

Wet- en regelgeving
In gebruik

Betrouwbaarheidsniveaus digitale dienstverlening

Bij het ingaan van de Wet digitale overheid moet een deel van de gemeentelijke digitale dienstverlening op een hoger betrouwbaarheidsniveau aangeboden worden.
Gewijzigd: 23 september 2020
product

Wet- en regelgeving
In gebruik

DigiD Machtigen

Met 'DigiD machtigen' een persoon machtigen zodat die namens een andere persoon kan optreden.
Gewijzigd: 23 september 2020
product

Wet- en regelgeving
In gebruik

Machtigingsvoorziening

Het ministerie van BZK en Logius werken in het programma Machtigen samen met diverse overheidsinstanties aan het verbeteren en uitbreiden van de mogelijkheden voor digitaal machtigen.
Gewijzigd: 10 september 2020
product

Wet- en regelgeving
In ontwikkeling