Wet digitale overheid

Wet digitale overheid

De maatschappij verandert steeds meer in een informatie- en netwerksamenleving. De Wet digitale overheid (voorheen de Wet generieke digitale infrastructuur (GDI)) is gericht op het verbeteren van de digitale overheid door standaarden voor elektronisch verkeer verplicht te stellen. Ook geeft het regels over informatieveiligheid en over de toegang van burgers en bedrijven tot online dienstverlening bij de (semi)overheid. De Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) legt hiervoor de basis.

Belang van deze ontwikkeling

Digitale ontwikkelingen bepalen een groot deel van de inrichting van onze samenleving. De Wet digitale overheid en de Generieke Digitale Infrastructuur regelen onder andere het veilig en betrouwbaar inloggen voor Nederlandse burgers en bedrijven bij de (semi-)overheid.

Met veilig en betrouwbaar inloggen wordt bedoeld dat burgers en bedrijven elektronische identificatiemiddelen (eID) krijgen met een hogere mate van betrouwbaarheid. De wet regelt dat publieke dienstverleners verplicht zijn om, daar waar nodig, inlogniveaus van het betrouwbaarheidsniveau ‘Substantieel’ of ‘Hoog’ te gebruiken voor toegang tot online diensten. De wet stelt daarnaast open standaarden verplicht. Hiermee implementeert Nederland de EU richtlijn voor toegankelijkheid van overheidswebsites en apps.

Het wetsvoorstel is eind december 2017 voor advies naar de Raad van State gestuurd. Begin 2020 is de wet aangenomen door de Tweede Kamer. Behandeling in de Eerste Kamer heeft geleid tot aanpassingen in de wetgeving, waardoor de herziene wet (novelle) opnieuw is aangeboden aan de Tweede Kamer in juni 2021, waar het tot op heden in behandeling is. Zie voor meer informatie www.digitaleoverheid.nl.
VNG Realisatie heeft begin 2021 een impactanalyse uitgevoerd op het eerste deel van de Wet digitale overheid. 

Meer informatie over de Wet digitale overheid:

Mijlpalen

01/07/2022: Wet digitale overheid in werking

De wet treed zomer 2022 in werking.

15 producten die raken aan deze ontwikkeling

eIDAS

De eIDAS-verordening zorgt ervoor dat inwoners uit landen van de Europese Unie eenvoudiger overheidsdiensten in het buitenland kunnen afnemen.
Gewijzigd: 19 november 2021
product

Wet- en regelgeving
In gebruik

eHerkenning

Ondernemers en bedrijven regelen met behulp van eHerkenning veilig online zaken met (overheids)organisaties.
Gewijzigd: 19 november 2021
product

Wet- en regelgeving
In gebruik

DigiD

Met DigiD identificeren burgers zich veilig en betrouwbaar voor digitale dienstverlening van overheden en publieke dienstverleners.
Gewijzigd: 19 november 2021
product

Wet- en regelgeving
In gebruik

GIBIT-overeenkomstengenerator

De VNG heeft de Gemeentelijke Inkoop bij IT Toolbox (GIBIT) vastgesteld. Bij de GIBIT zijn vervolgens modelovereenkomsten gemaakt die aansluiten op de GIBIT. De overeenkomst biedt ruimte om eventuele afwijkingen ten opzichte van de GIBIT op te nemen. De modelovereenkomsten kunt u invullen via een generator.
Gewijzigd: 6 maart 2021
product

Collectieve afspraken
In gebruik

Gemeentelijke ICT kwaliteitsnormen bij de GIBIT

Als gemeenten een overeenkomst sluiten waarbij de GIBIT van toepassing is, gelden de Gemeentelijke ICT-Kwaliteitsnormen. Zo behouden gemeenten een betrouwbare en gedegen IT-infrastructuur.
Gewijzigd: 27 juli 2021
product

Collectieve afspraken
In gebruik

Duurzaam Toegankelijk Op Orde

Duurzaam Toegankelijk Op Orde wordt ingezet om informatievoorziening te verbeteren door duurzaam toegankelijke dossiers, samenwerking binnen en tussen gemeenten te faciliteren en door informatie en dossiers vindbaar te maken en te delen en openbare informatie rechtstreeks toegankelijk kunnen maken.
Gewijzigd: 13 oktober 2021
product

Wet- en regelgeving
In ontwikkeling

Opschaling datagedreven werken

Opschaling datagedreven werken biedt ondersteuning aan gemeenten bij het verder ontwikkelen, bestendigen en opschalen van datagedreven oplossingen voor maatschappelijke opgaven.
Gewijzigd: 2 maart 2020
product

Collectieve afspraken
In ontwikkeling

DigiD Substantieel

Met DigiD Substantieel identificeren personen zich veilig en betrouwbaar voor digitale dienstverlening van overheden en publieke dienstverleners.
Gewijzigd: 19 november 2021
product

Wet- en regelgeving
In gebruik

DigiD Hoog

Met DigiD Hoog identificeren personen zich veilig en betrouwbaar voor digitale dienstverlening van overheden en publieke dienstverleners.
Gewijzigd: 19 november 2021
product

Wet- en regelgeving
In ontwikkeling

DigiD Laag

Met DigiD Laag identificeren personen zich veilig en betrouwbaar voor digitale dienstverlening van overheden en publieke dienstverleners
Gewijzigd: 19 november 2021
product

Wet- en regelgeving
In gebruik

Routeringsvoorziening

In de Wet digitale overheid wordt bepaald dat identificatiemiddelen voor burgers door de minister van BZK kunnen worden toegelaten via een erkenning of aanwijzing als deze voldoen aan (nu nog) nader te stellen eisen.
Gewijzigd: 19 november 2021
product

Collectieve afspraken
In ontwikkeling

Implementatie eIDAS

De eIDAS-verordening zorgt ervoor dat inwoners uit landen van de Europese Unie eenvoudiger overheidsdiensten in het buitenland kunnen afnemen. We leggen u hier uit wat er bij implementatie van eIDAS komt kijken.
Gewijzigd: 19 november 2021
product

Wet- en regelgeving
In gebruik

Betrouwbaarheidsniveaus digitale dienstverlening

Bij het ingaan van de Wet digitale overheid moet een deel van de gemeentelijke digitale dienstverlening op een hoger betrouwbaarheidsniveau aangeboden worden.
Gewijzigd: 19 november 2021
product

Wet- en regelgeving
In gebruik

DigiD Machtigen

Met 'DigiD machtigen' een persoon machtigen zodat die namens een andere persoon kan optreden.
Gewijzigd: 19 november 2021
product

Wet- en regelgeving
In gebruik

Machtigingsvoorziening

Het ministerie van BZK en Logius werken in het programma Machtigen samen met diverse overheidsinstanties aan het verbeteren en uitbreiden van de mogelijkheden voor digitaal machtigen.
Gewijzigd: 22 november 2021
product

Wet- en regelgeving
In ontwikkeling