Wet digitale overheid

Wet digitale overheid

De maatschappij verandert steeds meer in een informatie- en netwerksamenleving. De Wet digitale overheid is gericht op het verbeteren van de digitale overheid door standaarden voor elektronisch verkeer verplicht te stellen. Ook geeft het regels over informatieveiligheid en over de toegang van burgers en bedrijven tot online dienstverlening bij de (semi)overheid. De Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) legt hiervoor de basis.

Belang van deze ontwikkeling

Digitale ontwikkelingen bepalen een groot deel van de inrichting van onze samenleving. De Wet digitale overheid en Generieke Digitale Infrastructuur regelen onder andere het veilig en betrouwbaar inloggen voor Nederlandse burgers en bedrijven bij de (semi-)overheid.

De Wdo regelt onder andere het veilig en betrouwbaar inloggen voor Nederlandse burgers en bedrijven bij de (semi-)overheid. Met veilig en betrouwbaar inloggen wordt bedoeld dat burgers en bedrijven elektronische identificatiemiddelen (eID) krijgen met een hogere mate van betrouwbaarheid. De wet regelt dat publieke dienstverleners verplicht zijn om, daar waar nodig, inlogniveaus van het betrouwbaarheidsniveau ‘Substantieel’ of ‘Hoog’ te gebruiken om toegang te geven tot online diensten. De wet stelt daarnaast open standaarden verplicht. Hiermee implementeert Nederland de EU richtlijn over toegankelijkheid van overheidswebsites en apps.

Meer informatie over de Wet digitale overheid:

Fases

Fase 1:Totstandkoming wetgeving

Start: september, 2017
Eindigt: december, 2020

De naam van de Wet generieke digitale infrastructuur (GDI) is verandert in Wet digitale overheid. Dit sluit aan bij de ambities van het kabinet voor de verdere digitalisering van het openbaar bestuur. De wet is gericht op het verbeteren van de digitale overheid door standaarden voor elektronisch verkeer verplicht te stellen. De ministerraad heeft het wetsvoorstel ter advies voorgelegd aan de Raad van State in december 2017 en is in februari 2020 aangenomen in de Tweede Kamer.

Fase 2:Invoering wetgeving

Start: januari, 2021
Eindigt: januari, 2044

Het wetsvoorstel is eind december 2017 voor advies naar de Raad van State gestuurd. Begin 2020 is de wet aangenomen. De wet treedt begin 2021 in werking.

Mijlpalen

01/01/2021: Wet digitale overheid in werking

De wet treed begin 2021 in werking.

17 producten die raken aan deze ontwikkeling

eIDAS

De eIDAS-verordening zorgt ervoor dat inwoners uit landen van de Europese Unie eenvoudiger overheidsdiensten in het buitenland kunnen afnemen.
Gewijzigd: 29 oktober 2020
product

Wet- en regelgeving
In gebruik

eHerkenning

Ondernemers en bedrijven regelen met behulp van eHerkenning veilig online zaken met (overheids)organisaties.
Gewijzigd: 23 maart 2021
product

Wet- en regelgeving
In gebruik

DigiD

Met DigiD identificeren burgers zich veilig en betrouwbaar voor digitale dienstverlening van overheden en publieke dienstverleners.
Gewijzigd: 29 maart 2021
product

Wet- en regelgeving
In gebruik

GIBIT-overeenkomstengenerator

De VNG heeft de Gemeentelijke Inkoop bij IT Toolbox (GIBIT) vastgesteld. Bij de GIBIT zijn vervolgens modelovereenkomsten gemaakt die aansluiten op de GIBIT. De overeenkomst biedt ruimte om eventuele afwijkingen ten opzichte van de GIBIT op te nemen. De modelovereenkomsten kunt u invullen via een generator.
Gewijzigd: 6 maart 2021
product

Collectieve afspraken
In gebruik

Gemeentelijke ICT kwaliteitsnormen bij de GIBIT

Als gemeenten een overeenkomst sluiten waarbij de GIBIT van toepassing is, gelden de Gemeentelijke ICT-Kwaliteitsnormen. Zo behouden gemeenten een betrouwbare en gedegen IT-infrastructuur.
Gewijzigd: 17 maart 2021
product

Collectieve afspraken
In gebruik

Duurzaam Toegankelijk Op Orde

Duurzaam Toegankelijk Op Orde wordt ingezet om informatievoorziening te verbeteren door duurzaam toegankelijke dossiers, samenwerking binnen en tussen gemeenten te faciliteren en door informatie en dossiers vindbaar te maken en te delen en openbare informatie rechtstreeks toegankelijk kunnen maken.
Gewijzigd: 7 januari 2020
product

Wet- en regelgeving
In ontwikkeling

Opschaling datagedreven werken

Opschaling datagedreven werken biedt ondersteuning aan gemeenten bij het verder ontwikkelen, bestendigen en opschalen van datagedreven oplossingen voor maatschappelijke opgaven.
Gewijzigd: 2 maart 2020
product

Collectieve afspraken
In ontwikkeling

GT End User Devices

Via GT EUD stellen we gemeenten in staat geselecteerde apparatuur en eventueel aanvullende dienstverlening af te nemen tegen gemaximeerde, lagere tarieven.
Gewijzigd: 25 februari 2021
product

Collectieve afspraken
In ontwikkeling

DigiD Substantieel

Met DigiD Substantieel identificeren personen zich veilig en betrouwbaar voor digitale dienstverlening van overheden en publieke dienstverleners.
Gewijzigd: 9 maart 2021
product

Wet- en regelgeving
In gebruik

DigiD Hoog

Met DigiD Hoog identificeren personen zich veilig en betrouwbaar voor digitale dienstverlening van overheden en publieke dienstverleners.
Gewijzigd: 15 december 2020
product

Wet- en regelgeving
In ontwikkeling

DigiD Laag

Met DigiD Laag identificeren personen zich veilig en betrouwbaar voor digitale dienstverlening van overheden en publieke dienstverleners
Gewijzigd: 23 september 2020
product

Wet- en regelgeving
In gebruik

Routeringsvoorziening

In de Wet digitale overheid wordt bepaald dat identificatiemiddelen voor burgers door de minister van BZK kunnen worden toegelaten via een erkenning of aanwijzing als deze voldoen aan (nu nog) nader te stellen eisen.
Gewijzigd: 10 november 2020
product

Collectieve afspraken
In ontwikkeling

Implementatie eIDAS

De eIDAS-verordening zorgt ervoor dat inwoners uit landen van de Europese Unie eenvoudiger overheidsdiensten in het buitenland kunnen afnemen. We leggen u hier uit wat er bij implementatie van eIDAS komt kijken.
Gewijzigd: 23 september 2020
product

Wet- en regelgeving
In gebruik

Betrouwbaarheidsniveaus digitale dienstverlening

Bij het ingaan van de Wet digitale overheid moet een deel van de gemeentelijke digitale dienstverlening op een hoger betrouwbaarheidsniveau aangeboden worden.
Gewijzigd: 29 oktober 2020
product

Wet- en regelgeving
In gebruik

DigiD Machtigen

Met 'DigiD machtigen' een persoon machtigen zodat die namens een andere persoon kan optreden.
Gewijzigd: 23 september 2020
product

Wet- en regelgeving
In gebruik

Machtigingsvoorziening

Het ministerie van BZK en Logius werken in het programma Machtigen samen met diverse overheidsinstanties aan het verbeteren en uitbreiden van de mogelijkheden voor digitaal machtigen.
Gewijzigd: 25 februari 2021
product

Wet- en regelgeving
In ontwikkeling