Samen organiseren

Samen organiseren

Gemeenten organiseren steeds meer samen. Zo maken ze effectief gebruik van dezelfde collectieve voorzieningen en infrastructuur, van elkaar leren en elkaar versterken. Gezamenlijk organiseren maakt standaardisatie mogelijk, met maatwerk waar nodig.

Belang van deze ontwikkeling

Samen organiseren realiseert ruimte voor maatwerk in dienstverlening door kostenefficiëntie, door standaardisatie en door de ontwikkeling van gemeenschappelijke, op elkaar aangesloten digitale werkprocessen en voorzieningen voor gemeenten.

Inwoners en ondernemers verwachten van gemeenten de snelheid van webwinkels en de veiligheid van banken Zowel wat betreft mogelijkheden als service en nazorg. Gemeenten hebben te maken met deze dagelijkse realiteit en zetten hier optimaal op in. Samen met elkaar organiseren helpt gemeenten efficiënt digitale mogelijkheden in te voeren en helpt bij het oplossen van (schaal)problemen. VNG Realisatie sluit daarop aan en ondersteunt gemeenten bij de ontwikkelingen en implementatie van breed toepasbare voorzieningen die ruimte bieden voor lokaal maatwerk.

Landelijke voorzieningen

Gemeenten hebben met elkaar afgesproken te werken aan de ambities ‘massaal digitaal, maatwerk lokaal’ en ‘werken als één efficiënte overheid’. VNG Realisatie heeft hier invulling aan gegeven door te werken aan landelijke voorzieningen voor digitale dienstverlening voor gemeenten. Voorzieningen zijn digitale oplossingen die via MijnOverheid.nl of het Ondernemersplein.nl worden ontsloten, afhankelijk van de doelgroep van het formulier.

Herontwerp overheidsbrede werkprocessen

Letterlijk het herontwerp van (gemeentelijke) werkprocessen in ketenverband met uitvoeringsorganisaties en dienstverlening, zodat meer effectieve, efficiënte en goedkopere (klantgedreven) dienstverlening wordt gerealiseerd. Het delen van kennis en een effectieve samenwerking tussen gemeenten (onderling), manifestgroep partijen en beroepsverenigingen vormt hierin een belangrijk aspect. Vanuit de VNG Realisatie vinden in 2017 en 2018 meerdere pilots plaats:

  1. Het project Gezamenlijke Persoonlijke Dienstverlening werd in 2017 afgerond en krijgt een vervolg met twee nieuwe projecten:
    1. Gezamenlijke dienstverlening op locatie
    2. Taskforce Huiswerk op orde;
  2. Verbinden schuldendomein;
  3. Gegevensuitwisseling schuldhulpverlening
  4. Faillisementsfraude

Op het spoor 'Leer- en oefenomgeving voor niet-digitale inwoners' heeft onderzoek plaatsgevonden en komt voorlopig geen vervolg.

Innovatief standaardiseren dienstverlening

De samenleving is inmiddels gewend aan de dienstverlening van webwinkels en de veiligheid van internetbankieren. Mooie, intuïtieve websites leiden dag in, dag uit tienduizenden klanten snel en gemakkelijk door online processen. VNG Realisatie zet hierop in door dienstverlening innovatief te standaardiseren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de werkwijze die ontwikkeld is op basis van de behoeften en vraag van gemeenten binnen het Kenniscentrum Dienstverlening.

Het Kenniscentrum Dienstverlening werkt samen met bestuurders, gemeentesecretarissen & directeuren dienstverlening en burgerzaken en gemeentelijke professionals aan het verbeteren van gemeentelijke dienstverlening en aan het werken als 1 efficiënte overheid

Aanvullende informatie

Samen organiseren staat niet stil. Op de overzichtspagina samen organiseren van VNG vindt u meer informatie over de nieuwe werkwijze rond het onderwerp.

Fases

Fase 1:Ontwikkeling collectieve voorzieningen

Start: mei, 2017
Eindigt: januari, 2020

Gemeenten organiseren steeds meer samen. Zo maken ze effectief gebruik van dezelfde collectieve voorzieningen en infrastructuur, van elkaar leren en elkaar versterken.

17 producten die raken aan deze ontwikkeling

Gezamenlijke Persoonlijke Dienstverlening

In een paar muisklikken je zaken met de overheid regelen. Het kan allemaal via de computer en smartphone. Voor de meeste burgers is dit erg handig en prettig. Maar niet voor iedereen, en niet in elke situatie.
Gewijzigd: 19 augustus 2019
product

Collectieve afspraken
In ontwikkeling

14+ netnummer

Het 14+netnummer stelt inwoners in staat sneller en gemakkelijker hun gemeente te bereiken, waarmee het bijdraagt aan de verbetering van de (telefonische) dienstverlening.
Gewijzigd: 3 mei 2021
product

Collectieve afspraken
In gebruik

StUF testplatform

Het StUF Testplatform laat ICT-softwareleveranciers op de gemeentelijke markt in een vroegtijdig stadium zien of de door hen ontwikkelde applicaties voldoen aan afgesproken standaarden.
Gewijzigd: 10 augustus 2021
instrument

Collectieve afspraken

E-WOZ (voormelding WOZ)

e-WOZ (Waardering Onroerende Zaken) maakt voor inwoners transparant waar de WOZ-beschikking op gebaseerd is en biedt burgers de mogelijkheid een melding te doen voordat de beschikking is verzonden. Door correcties vroegtijdig door te voeren gaat de kwaliteit van WOZ-administratie omhoog.
Gewijzigd: 15 maart 2021
product

Lokale ambitie
In gebruik

Zaakgericht werken

Zaakgericht werken is voor veel gemeentelijke processen een natuurlijke manier van werken. Voor gemeenten die Zaakgericht werken in willen voeren is er een toolkit beschikbaar met documentatie, een kennisbank met inspirerende voorbeelden en een online leermodule.
Gewijzigd: 6 januari 2020
product

Wet- en regelgeving
In gebruik

Kennisbank Zaakgericht werken

De kennisbank wil kennisdeling rondom Zaakgericht werken tussen gemeenten bevorderen.
Gewijzigd: 9 januari 2020
instrument

Wet- en regelgeving

Zaakgericht werken in Samenhang

Dit overzicht biedt aanknopingspunten bij de doorontwikkeling voor gemeenten die al Zaakgericht werken. Ook kan het als inspiratie dienen bij bijvoorbeeld een programma voor het verbeteren van de dienstverlening.
Gewijzigd: 25 februari 2021
instrument

Collectieve afspraken
Gepubliceerd

Regie op gegevens ten behoeve van schuldhulpverlening

Uitvoeringsorganisaties en gemeenten stellen persoonlijke financiële gegevens beschikbaar om burgers middels apps op een laagdrempelige manier inzicht te geven in hun financiële situatie.
Gewijzigd: 16 februari 2021
verkenning

Collectieve afspraken
Gepubliceerd

Etalage Monitoring Sociaal Domein

De Etalage monitoring Sociaal Domein toont hoe gemeenten de monitoring in het sociaal domein aanpakken, wat er nodig is en hoe hiervan valt te leren.
Gewijzigd: 12 januari 2021
product

Collectieve afspraken
In gebruik

Regie op je eigen gegevens met de Blauwe Knop

De Blauwe Knop biedt mensen de mogelijkheid hun persoonlijke data te downloaden van overheidswebsites. Zij kunnen deze data vervolgens gebruiken voor verschillende doeleinden.
Gewijzigd: 25 januari 2021
product

Lokale ambitie
In ontwikkeling

GT Mobiele Communicatie 3

GT Mobiele Communicatie wil voor gemeenten in Nederland mobiele telecommunicatiediensten van de beste kwaliteit tegen de laagste kosten realiseren.
Gewijzigd: 25 januari 2022
product

Collectieve afspraken
In ontwikkeling

GT Vaste Communicatie

GT Vaste Communicatie biedt de mogelijkheid vast spraakverkeer aan te bieden aan het openbare netwerk voor spraakverkeer, of vast spraakverkeer te ontvangen op de eigen kantoorlocatie.
Gewijzigd: 12 oktober 2020
product

Collectieve afspraken
In gebruik

GT Microsoft

Gemeenten schaffen onder collectieve gemeentelijke voorwaarden producten en diensten van Microsoft aan.
Gewijzigd: 12 oktober 2020
product

Collectieve afspraken
In gebruik

GT Connect

Gewijzigd: 25 november 2021
product

Collectieve afspraken
Klaar voor implementatie

GT Print

Gemeenten kunnen op de gewenste wijze en tegen collectieve tarieven MFP-diensten afnemen.
Gewijzigd: 12 oktober 2020
product

Collectieve afspraken
In gebruik

Programma Verbinden Schuldendomein

De aanpak van schulden is een belangrijk gezamenlijk speerpunt van de rijksoverheid en gemeenten. Daaronder vallen veel verschillende maatregelen en initiatieven, die grote impact hebben op de bedrijfsvoering en informatievoorziening van gemeenten.
Gewijzigd: 7 oktober 2021
product

Collectieve afspraken
In gebruik