Omgevingswet

De Omgevingswet

Vanaf 2022 treedt de Omgevingswet in werking. De wet staat voor een goede balans tussen het benutten en beschermen van de fysieke leefomgeving. De Omgevingswet biedt gemeenten de mogelijkheid om met overzichtelijkere regels de leefomgeving meer in samenhang in te richten. Het biedt daarnaast meer ruimte voor lokaal maatwerk en leidt tot een betere en snellere besluitvorming.

Belang van deze ontwikkeling

De Omgevingswet bundelt en herziet wetgeving en regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu en water. Veel processen en lagen binnen gemeenten werken na de invoering van de Omgevingswet anders.

De Omgevingswet bundelt en herziet wetgeving en regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu en water. Veel processen en lagen binnen gemeenten werken na de invoering van de Omgevingswet anders.

Op vng.nl/rubrieken/omgevingswet vindt u praktische informatie, praktijkvoorbeelden en ondersteuning rondom de invoering van de Omgevingswet.

Fases

Fase 1:Voorbereiden op de Omgevingswet

Start: januari, 2014
Eindigt: december, 2021

De Omgevingswet is de basis voor het nieuwe stelsel van regelgeving voor de fysieke leefomgeving. Het stelsel is het resultaat van de Omgevingswet, Invoeringswet en de aanvullingswetten. En alle regelgeving die in AMvB's en ministeriële regelingen onder deze wetten wordt opgenomen.

Fase 2:Werken met de Omgevingswet

Start: januari, 2022
Eindigt: december, 2029

De Omgevingswet is in juli 2015 door de Tweede Kamer vastgesteld en bekrachtigd door de Eerste Kamer in maart 2016. Voor gemeenten is het zaak zich actief op de komst van de Omgevingswet voor te (gaan) bereiden.

Mijlpalen

01/01/2022: Omgevingswet van kracht

De wet gaat op 1 januari 2021 in, maar het is zaak voor gemeenten om nu al te beginnen met de voorbereidingen.

4 producten die raken aan deze ontwikkeling

Innovatieve gebruikstoepassingen BGT

Deze verkenning heeft als doel het in een vroegtijdig stadium onderkennen en benutten van de beschikbaarheid en gebruikspotentie van de BGT en andere locatiegebonden gegevens.
Gewijzigd: 20 januari 2020
verkenning

Collectieve afspraken

Gebruik BGT bij openbare ruimte

Het beheren van de openbare ruimte (BOR) en het opstellen van ontwerpen daarvoor zijn gemeentelijke processen waarbinnen het gebruik van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) een grote rol speelt. Het is daarom belangrijk dat de informatie-uitwisseling tussen BOR en BGT zo optimaal mogelijk wordt ingericht.
Gewijzigd: 7 januari 2020
product

Collectieve afspraken
Klaar voor implementatie

Verkenning Informatiehuis Ruimte

De verkenning geeft een beeld van de gevolgen van de komst van een Informatiehuis Ruimte voor de gemeentelijke organisatie.
Gewijzigd: 20 januari 2020
verkenning

Duurzaam Toegankelijk Op Orde

Duurzaam Toegankelijk Op Orde wordt ingezet om informatievoorziening te verbeteren door duurzaam toegankelijke dossiers, samenwerking binnen en tussen gemeenten te faciliteren en door informatie en dossiers vindbaar te maken en te delen en openbare informatie rechtstreeks toegankelijk kunnen maken.
Gewijzigd: 13 oktober 2021
product

Wet- en regelgeving
In ontwikkeling