Blockchain

Blockchain

Vanuit VNG Realisatie experimenteren 27 gemeenten met blockchaintechnologie. Blockchain is oorspronkelijk de datastructuur achter het innovatieve betalingsnetwerk Bitcoin. De blockchaintechnologie kan gemeenten baanbrekende innovaties bezorgen en een ingrijpende impact hebben op onze economie en de wijze waarop gemeenten zich organiseren. Samen met de tien gemeenten die deelnemen aan het experiment inventariseert VNG Realisatie wat blockchain voor gemeenten kan betekenen.

Belang van deze ontwikkeling

De blockchaintechnologie heeft de potentie om eigenaarschap en wederzijds vertrouwen op een betere wijze te organiseren of faciliteren. Voor gemeenten leidt dat mogelijk tot baanbrekende innovaties.

Voor het betalingsverkeer en de handel in onze samenleving maken we gebruik van organisaties die dienst doen als trusted third party. Eenvoudig gezegd zijn zij houders van de grootboeken waarin wordt bijgehouden wie wat bezit. Het bekendste voorbeeld hiervan vormen banken. Bij transacties controleert een bank in het grootboek of diegene die geld overboekt daadwerkelijk dat bedrag in bezit heeft.

Blockchain bij gemeentenToepassing van blockchain kan gemeenten veel besparen op administratieve processen. Het Kadaster en de gemeente Amsterdam verkennen het openbare, digitale en decentrale grootboek. ‘Alle ambtenaren moeten begrijpen wat blockchain kan.’

Wat is blockchain?
De blockchaintechnologie biedt een transparant, efficiënter alternatief voor de huidige vertrouwde tussenpersonen. Via complexe algoritmes wordt een gemeenschappelijk grootboek bijgehouden. Computers verbonden met het internet controleren het grootboek. Dit grootboek is openbaar en niet langer het bezit van één partij. Dit wordt de blockchain genoemd. In de blockchain worden alle transacties bijgehouden, inclusief informatie over de tijd, datum, deelnemers en omvang van de transactie. Het gedeelde systeem zorgt ervoor dat data geverifieerd en up-to-date zijn en biedt betere bescherming tegen cyberaanvallen.

Transacties van andere waarde
Bij transacties hoeft het niet om geld te gaan, maar gaat het ook om eigendommen, onroerend goed, visa, certificaten of een stem tijdens verkiezingen. Dankzij de blockchain technologie is het mogelijk om betalingen ‘slim’ te maken. Zo is het mogelijk om bepaalde budgetten te voorzien van een label, zoals zorgkosten koppelen aan specifieke zorgleveranciers. Of de Stadjerspas in Groningen waarmee inwoners van de stad specifieke, door de overheid gesubsidieerde diensten, afnemen. Er is voorgeprogrammeerd waarvoor het geld kan worden uitgegeven. Hiermee worden administratieve en financiële processen vele malen efficiënter.

Fases

Fase 1:Vereenvoudiging administratieve processen

Start: januari, 2015
Eindigt: januari, 2025

Een groot aantal administratieve processen tussen overheid en burger, wordt gekenmerkt door een diversiteit aan betrokken partijen en een hoeveelheid aan repetitieve bureaucratische verrichtingen. Blockchain helpt om deze processen te automatiseren en verbeteren.

Nu is een overheid veelal nodig als betrouwbare tussenpersoon die erop toeziet dat hetgeen haar ketenpartners doen juist is. Dit verandert wanneer samenwerkende ketenpartners gelijktijdig toegang hebben tot dezelfde realtime informatie en gezamenlijk de kwaliteit daarvan bewaken. Blockchain maakt dit mogelijk.

Ketenpartners worden hiermee gezamenlijk verantwoordelijk voor het toezicht op de juistheid van een (geautomatiseerd) proces dat zij in relatie tot een burger gezamenlijk doorlopen. Dit betekent dat er minder afstemming - veelal omtrent benodigde data - tussen verschillende partijen nodig of zelfs overbodig zal zijn en dubbele administratie verleden tijd is. Hiermee neemt de hoeveelheid repetitieve bureaucratische handelingen in administratieve processen tussen overheid en burger kan hierdoor sterk af.

2 producten die raken aan deze ontwikkeling

Blockchain hackathon Groningen

Het doel van de hackathon was het verbinden, versterken en versnellen van nieuwe kennis rondom Blockchain. Het aan de hackathon verbonden acceleratieprogramma helpt betrokken partners en winnende teams om hun oplossingen te implementeren op een schaalbare manier.
Gewijzigd: 7 januari 2020
instrument

Lokale ambitie

Whitepaper Blockchain - ICTU

ICTU heeft in een whitepaper op een heldere en toegankelijke manier uiteengezet wat blockchain inhoudt en welke kansen en mogelijkheden deze technologie biedt voor overheidsdienstverlening.
Gewijzigd: 10 augustus 2017
verkenning

Lokale ambitie