Besluit digitale toegankelijkheid overheid

Besluit digitale toegankelijkheid overheid

De EU-richtlijn Digitoegankelijkheid treedt in werking met de Algemene Maatregel van Bestuur ‘Besluit Digitale Toegankelijkheid Overheid’. Deze AMvB is een voorloper op de wet Digitale Overheid.

Belang van deze ontwikkeling

Het (digitaal) toegankelijk maken en houden van openbare voorzieningen voor alle burgers volgens de Europese Normen als voorloper op de wet Digitale Overheid.

In Nederland willen we dat openbare voorzieningen toegankelijk zijn voor alle burgers. Want ieder mens heeft het recht om gewoon als ieder ander mee te doen in de maatschappij. Dat geldt ook voor onze digitale dienstverlening. In onze samenleving kun je bijna niet meer zonder het internet en computers. Daarom is digitale toegankelijkheid belangrijk, én verplicht voor de (semi-)overheid. Als websites goed in elkaar zitten kunnen ze door iedereen worden gebruikt, ook door bezoekers met een beperking. 

De AMvB gaat gefaseerd in werking: overheidsinstanties moeten vanaf 23 september 2019 t/m 23 september 2020 hun websites op orde hebben, en vanaf juni 2021 hun apps. De te implementeren EU-richtlijn bevat een standaard die in Nederland reeds van toepassing was onder de webrichtlijnen overheid (bekend van het groene mannetje).

De AMvB formaliseert alleen deze verplichting. De toegankelijkheidsverklaring is niet nieuw in inhoud. Deze vervangt het eerdere groene mannetje. Het is een andere vorm van publiceren die voorgeschreven is vanuit de EU-richtlijn en voor alle landen gelijk is.  

1 product raakt aan deze ontwikkeling