Whitepaper Blockchain - ICTU

Whitepaper Blockchain - ICTU

ICTU heeft in een whitepaper op een heldere en toegankelijke manier uiteengezet wat blockchain inhoudt en welke kansen en mogelijkheden deze technologie biedt voor overheidsdienstverlening.

Doel van deze verkenning

Het doel van het whitepaper is informatie bundelen over de blockchaintechnologie, met name over de organisatorische implicaties en de andere manier van werken.

Waarom

Er bleek veel behoefte te zijn aan informatie over blockchaintechnologie, vooral over de niet-technische kant ervan: de organisatorische implicaties en de andere manier van werken, en dat met name voor vraagstukken van de overheid. Dat was de aanleiding voor het verschijnen van dit whitepaper.

De Gemeente Rotterdam is in samenwerking met Cambridge Innovation Center Rotterdam (CIC) en adviesbureau Deloitte aan de slag gegaan met een blockchaintoepassing voor het vastleggen van huurcontracten van vastgoed. Contracten afsluiten wordt daardoor sneller een eenvoudiger.

In het whitepaper wordt gepleit voor een datanutsvoorziening voor heel Nederland, die is gebaseerd op blockchaintechnologie. De Nederlandse overheid kan samen met kennisinstellingen en marktpartijen het voortouw nemen in de ontwikkeling van dit platform.

Discipl
Nederland heeft alle kennis en kunde en een goede mindset om de ontwikkeling van een datanutsvoorziening te realiseren. Deze voorziening kan de infrastructuur worden waarop de overheid, de markt en burgers samenwerken. De eerste ideeën hierover worden verder uitgewerkt onder de naam Discipl. Blockchain staat qua technologie nog in de kinderschoenen, maar heeft de potentie om net zo disruptief te worden als het internet. Het whitepaper maakt duidelijk dat blockchain een veelbelovende technologie is, die het waard is om verder verkend te worden.

Meer weten of aan de slag?

Meer weten over dit product? Neem contact op met het accountmanagement van VNG Realisatie, zij zijn het aanspreekpunt voor alle vragen over VNG Realisatie.

ICTU

Neem contact op met Bas Kaptijn, architect bij ICTU en hoofdauteur van het whitepaper blockchain.

ICTU - Wat een ambtenaar moet snappen van Blockchain

Resultaten

Voordelen blockchain
Als de grootste voordelen van blockchain worden genoemd:

  • De snelheid (bijna realtime);
  • Minder administratieve lasten;
  • Minder fraude;
  • Grip op eigen data;
  • Binnen ketens over dezelfde administratie en gegevens beschikken.

De zekerheid die de blockchain biedt over de integriteit van de data vergroot het vertrouwen tussen partijen. In bijna alle blockchainoplossingen kan hiermee de klant (de burger) nog meer centraal gesteld worden.
 

ICTU werkt met andere partijen mee aan het opzetten van een blockchainteam voor de Rijksoverheid en mogelijk ook voor gemeenten en provincies. En aan het verder neerzetten en uitbreiden van het blockchainlab. Via het lab kunnen in vertrouwde setting experimenten worden gedaan en met echte data worden getest. De strategie hierbij is van use case (bouwstenen) naar prototype naar een nieuwe digitale infrastructuur.