Webteksten voor toptaken gemeentelijke websites

Webteksten voor toptaken gemeentelijke websites

Het is belangrijk dat webteksten voor iedereen helder en begrijpelijk zijn. Alleen dan kan gemeentelijke dienstverlening via de website succesvol zijn. Daarom maakte VNG Realisatie samen met gemeenten en de Stichting Lezen en Schrijven heldere voorbeeldteksten. Dat deed zij op basis van de topdiensten en –producten op gemeentelijke websites.

Doel van dit product

Heldere en begrijpelijke webteksten zijn essentieel voor succesvolle online gemeentelijke dienstverlening. Daarom maakte VNG Realisatie in samenwerking met gemeenten en de Stichting Lezen en Schrijven voorbeeldteksten.

Waarom

Gemeenten werken voortdurend aan verbetering van dienstverlening aan inwoners en ondernemers. In het kader van de digitalisering hebben ze zich eerst gericht op de diensten en producten die het meest digitaal worden aangevraagd: de toptaken. Daarbij gaat het niet alleen om een overzichtelijke, begrijpelijke gemeentelijke website, maar ook het stroomlijnen van de interne werkprocessen en koppeling van brongegevens. Bij deze plaats- en tijdonafhankelijke dienstverlening staan gemak en veiligheid voorop. De webteksten voor toptaken voor gemeentelijke websites zijn gebaseerd op basis van de topdiensten en –producten op gemeentelijke websites. Gemeenten kunnen de teksten downloaden om te gebruiken op hun eigen website.

Hoe implementeren

De voorbeeldteksten zijn te downloaden in Word en als platte tekst (txt). In de teksten staan de telefoonnummers, websites en mailadressen van de fictieve gemeente Turfbrug. Turfbrug is in 2017 in het leven geroepen als voorbeeld om te laten zien wat er allemaal op gemeenten afkomt, en hoe ze die uitdagingen kunnen aanpakken. Bij het overnemen van de teksten kunt u deze gegevens wijzigen in uw eigen gegevens. Ook zullen een aantal begrippen niet overeenkomen. We hebben gekozen voor de meest voorkomende termen. Op uw eigen website gebruikt u uiteraard het begrip dat voor uw gemeente van toepassing is. We hebben de voorbeeldteksten geschreven op basis van bestaande gemeentewebsites. Hierdoor kan het voorkomen dat we een dienst beschrijven die in uw gemeente niet beschikbaar is of juist geen dienst beschrijven die in uw gemeente wel een toptaak is.

We hebben ons beperkt tot de toptaken uit de top 30 voor inwoners en de top 10 voor gemeenten. Deze toptaken kwamen uit een onderzoek van het Kenniscentrum Dienstverlening over de belangrijkste producten die inwoners en ondernemers zoeken en raadplegen op gemeentelijke websites. Meer gemeente-specifieke producten en diensten vindt u daarom niet in de voorbeelden terug.

Voorbeeldkaarten

Op sommige pagina's vindt u ook een voorbeeldkaart met daarop informatie over relevante locaties, bijvoorbeeld bij de pagina over wegwerkzaamheden.

Wilt u ook weten hoe u zelf eenvoudig een dergelijk kaartje maakt? Maak dan gebruik van de wegwijzer Digitale kaarten voor de gemeentelijke website waarin dit stap voor stap wordt uitgelegd en bekijk onderstaande instructievideo.