Verkenning Informatie Voorziening Omgevingswet (VIVO)

Verkenning Informatie Voorziening Omgevingswet (VIVO)

Hoe willen we werken met de Omgevingswet en wat betekent dat voor het stroomlijnen van informatie? Dit onderzochten medewerkers van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) bij provincies, gemeenten en waterschappen.

Doel van deze verkenning

De Verkenning Informatie Voorziening Omgevingswet (VIVO) wordt gebruikt voor de opzet van de gewenste dienstverlening en het verfijnen van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

Waarom

Uit de VIVO’s komen de volgende belangrijkste aanbevelingen en randvoorwaarden naar voren met betrekking tot het DSO: 

  • Stel met de koepels een roadmap op voor de ontwikkeling en de implementatie van het DSO, waarbij ook de vervolgprojecten, wie belast is met de uitvoering en de planning inzichtelijk zijn. 
  • Stel eenduidige begrippen, namen en definities op en zorg voor uniform gebruik binnen het programma. 
  • Biedt ruimte (tijd en geld) voor het organiseren van vraagsturing – welke eisen, welke behoeften – en houdt dat in beeld ten opzichte van de complete cyclus – ontwikkelen, testen, opleveren en beheer. Organiseer de inbreng van de achterban van de koepels op een structurele wijze. 
  • Verduidelijk de rol, positionering, taken, bevoegdheden en producten van een informatiehuis en ondersteun dit met een informatiemodel. Bepaal de impact van het leveren van informatie aan informatiehuizen (ten opzichte van de huidige situatie).
  • Stel in de verschillende ontwikkelingsstadia van het DSO een privacy impact analysis op (PIA-toets) en voer een risicoanalyse uit die zich richt op de informatiebeveiliging in het DSO (proces en op koppelvlakken). 

Daarnaast zijn nog tientallen aanbevelingen per koepel voor de eigen achterban geformuleerd en vervolgprojecten benoemd, waaronder een aantal interbestuurlijke.

In een van de werkpakketten binnen VIVO is uitgebreid ingegaan op informatiearchitectuur. Een onderdeel dat niet alleen zichtbaar maakt hoe de wet ingrijpt op de gemeentelijke informatievoorziening, maar ook zichtbaar maakt wat het effect van de wet is op het hele ruimtelijke domein.

Meer weten of aan de slag?

Meer weten over dit product? Neem contact op met het accountmanagement van VNG Realisatie, zij zijn het aanspreekpunt voor alle vragen over VNG Realisatie.

Eindrapport Verkenning Informatievoorziening Omgevingswet (VIVO)

Eindrapport Verkenning Informatievoorziening Omgevingswet (VIVO)