UitwisselingsMechanisme voor gemeenten (UM)

UitwisselingsMechanisme voor gemeenten (UM)

Het Uitwisselingsmechanisme voor gemeenten (UM) zorgt voor een goede dienstverlening naar inwoners. UM is een betrouwbaar mechanisme om gegevens te delen. Op dit moment is het delen van gegevens niet eenvoudig. Dit komt door verkokering, verschillende systemen die niet op elkaar zijn afgestemd, andere gegevensstandaarden en verschillende manieren van delen.

Doel van dit product

UM zorgt ervoor dat gemeenten op een betrouwbare manier gegevens kunnen uitwisselen met andere gemeenten en andere partijen.

Wat is UM?

UM is een technisch infrastructuur die elektronische gegevensuitwisseling binnen en tussen gemeenten en met organisaties mogelijk maakt. Gemeenten kunnen via UM gegevens uitwisselen met elkaar, met ketenorganisaties (zoals het UWV) en met landelijke stelsels en voorzieningen (zoals bijvoorbeeld VUM). De technische infrastructuur maakt gebruik van bestaande en nog te ontwikkelen afspraken, richtlijnen, standaarden, conventies en voorzieningen.

UM kan gezien worden als een ‘stekkerdoos’ waar gemeenten gemakkelijk op kunnen aansluiten. Gemeenten kunnen zo gebruik maken van landelijke voorzieningen, zonder dat zij hiervoor een bepaald niveau van gegevensvolwassenheid nodig hebben. Dus UM ontzorgt gemeenten door op een generieke manier gegevens te delen, met behoud van de eigen systemen. Op deze manier kan elke gemeente in eigen tempo toewerken naar een informatievoorziening volgens de Common Ground Principes.

UitwisselingsMechanisme voor gemeenten (UM)

VNG helpt gemeenten aan te sluiten

VNG begeleidt gemeenten om aan te sluiten op UM. Eerst wordt gefaciliteerd bij de aansluiting binnen het werkdomein op VUM. Daarna volgen andere voorzieningen.

UM en werkdomein

UM start in het werkdomein met VUM (Verbeteren Uitwisseling Machtingsgegevens). Gemeenten kunnen via UM aansluiten op het VUM en hierbij gestandaardiseerde profiel- en vacaturegegevens uitwisselen met publieke en private partners in de keten. Gemeenten blijven met hun eigen applicaties en functionaliteiten werken. Hiermee verbetert de dienstverlening naar de inwoner omdat de gemeenten nu ook gegevens heeft van andere arbeidsmarktpartijen. 

Planning

De doelstelling is om UM begin 2023 gerealiseerd te hebben. UM is dan geschikt om in te zetten in verschillende domeinen.
In 2021 starten een aantal pilots om de verschillende componenten van UM te testen. In deze pilots werkt UM samen met het programma VUM en met gemeenten. Daarnaast start het aanbestedings- traject.
VNG ontwikkelt samen met leveranciers UM, faciliteert gemeenten bij de aansluiting en blijft graag in contact met gemeenten om wensen op te halen ter verbetering van UM.