Stapelingsmonitor

Stapelingsmonitor

Van hoeveel verschillende regelingen of voorzieningen maken de huishoudens in een bepaalde gemeente gebruik? De Stapelingsmonitor op Waarstaatjegemeente.nl brengt deze gegevens bij elkaar. De jaarlijkse Stapelingsmonitor maakt inzichtelijk in welke mate inwoners van de gemeente gebruikmaken van 48 regelingen in het sociaal domein. Door een koppeling van gegevens brengen we in beeld hoe het gebruik van regelingen en voorzieningen ‘samenvalt’ of ‘stapelt’.

Doel van dit instrument

Met de Stapelingsmonitor kan de gemeente ‘profielen’ van wijken destilleren die kunnen helpen om gerichter beleid in te zetten, of om de samenstelling van de wijkteams aan te passen op de lokale ondersteuningsbehoefte.

Waarom

Inwoners kunnen gebruikmaken van gemeentelijke regelingen. Maar hoeveel mensen maken in een jaar gebruik van meerdere regelingen tegelijkertijd? En waar wonen zij?
De Stapelingsmonitor maakt inzichtelijk in welke mate inwoners van de gemeente gebruikmaken van verschillende regelingen in het sociaal domein. Gemeenten kunnen daarmee zien hoeveel inwoners over langere tijd gebruikmaken van de regelingen. En omdat de Stapelingsmonitor jaarlijks uitkomt, kunnen gemeenten zich een beeld vormen van de effecten van de decentralisaties op de langere termijn. De gegevens komen van partijen als CAK, UWV, DUO en Bureaus Jeugdzorg. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) koppelt de bestanden en aggregeert deze tot wijk- en gemeentecijfers.

De voorzieningen en regelingen in de Stapelingsmonitor zijn verdeeld over:

  • arbeidsparticipatie
  • inkomensondersteuning
  • welzijn en zorg
  • onderwijs
  • jeugd

Daarnaast legt de Stapelingsmonitor de koppeling naar de domeinen onderwijs en schuldsanering. Het samenvallen (stapelen) van het gebruik van regelingen en voorzieningen binnen huishoudens kan bruikbare aanknopingspunten bieden voor inzicht op langere termijn. Gemeenten krijgen ook een beeld in hoeveel huishoudens er sprake kan zijn van meervoudige problematiek over de jaren heen. Omdat de gegevens uitgesplitst zijn naar de gemeentelijke wijkenindeling, kan een gemeente nagaan welke uitdagingen in de gemeente en in de verschillende wijken al lagere tijd dominant zijn.

Aansluiten?

De Stapelingsmonitor wordt standaard gemaakt voor iedere gemeente.

Meer weten of aan de slag?

Meer weten over dit product? Neem contact op met het accountmanagement van VNG Realisatie, zij zijn het aanspreekpunt voor alle vragen over VNG Realisatie.

Stapelingsmonitor op Waarstaatjegemeente.nl

Bekijk de Stapelingsmonitor op waarstaatjegemeente.nl