Privacy ondersteuningsaanbod voor gemeenten

Privacy ondersteuningsaanbod voor gemeenten

De VNG en VNG Realisatie hebben in de afgelopen periode verschillende producten ontwikkeld om gemeenten te ondersteunen bij het implementeren en borgen van de nieuwe Europese privacyrichtlijn, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), in de eigen gemeente en in afspraken met (keten) partners.

Doel van dit product

Het generieke ondersteuningsaanbod helpt gemeenten om de uitgangspunten van de nieuwe Europese privacyrichtlijn AVG goed te borgen in de organisatie.

Waarom

Het privacy ondersteuningsaanbod voor gemeenten is opgezet om gemeenten te helpen met de ontwikkelingen omtrent de privacywetgeving. Gemeenten kunnen aan de hand van deze producten zien hoe ver ze zijn met het implementeren van privacymaatregelen in de organisatie, informatie verkrijgen omtrent de maatregelen en inspiratie op doen voor de implementatie van nieuwe maatregelingen in de eigen organisatie.

Het ondersteuningsaanbod wordt samen met gemeenten ontwikkeld, zodat de implementatie van de maatregelen afgestemd is op de gemeentelijke organisatie. Gemeenten hoeven hiervoor niet zelf het wiel uit te vinden, maar kunnen elkaar helpen in de voorbereidingen op de nieuwe Europese privacyrichtlijn AVG.

Hoe implementeren

De producten leggen de noodzaak uit van de te nemen maatregelen, wat de verbanden zijn met de wet, en op welke manier deze te implementeren zijn in de eigen organisatie. In de producten worden generieke aanbevelingen en/of voorbeelden gegeven over hoe de maatregel geïmplementeerd kan worden. Gemeenten schatten zelf in hoe de voorgestelde maatregel in de eigen organisatie past. Daarin hebben zij de vrijheid om de maatregelen aan te passen waar nodig.

In de praktijk

Het ondersteuningsaanbod bestaat uit een breed pakket aan producten. Deze staan op de privacy pagina van de Informatiebeveiligingsdienst. Op deze pagina publiceert VNG Realisatie regelmatig nieuwe of aangepaste producten en geeft tips over (impact en mogelijkheden van) de aankomende AVG.