Praatplaat informatiebeleid

Praatplaat informatiebeleid

Het visueel maken van het informatiebeleid helpt de organisatie bij het concretiseren van beleidsdoelen en de strategische agenda. Een visualisatie kan ingezet worden als praatplaat: een instrument om het gesprek aan te gaan met management en directie over de verbinding van organisatiedoelen met de projecten van het informatiebeleid. Visualiseren van informatiebeleid is overigens géén verplichting.

Doel van dit product

Een praatplaat van het informatiebeleidsplan toetst op een toegankelijke manier het informatiebeleid binnen uw organisatie. Het doel is breed draagvlak te krijgen voor de uitvoering van dat beleid.

Wat staat er op een praatplaat

Een praatplaat biedt overzicht van lopende en geplande projecten binnen het informatiebeleid. De projecten worden gelinkt met lokale ambities, landelijke ontwikkelingen en digitale thema’s. Zo ziet de gemeente of er bij bepaalde thema’s of ontwikkelingen projecten missen. Daarnaast wordt inzichtelijk welke projecten een bijdrage leveren aan dezelfde ontwikkeling. Zo kan er besloten worden of een of meer projecten voortgezet moeten worden per aandachtsgebied, of juist beter bij elkaar gebracht kunnen worden. Uiteindelijk ontstaat er een ‘roadmap’ die duidelijk laat zien welke activiteiten ondernomen worden en waar ze aan bijdragen.

Wat levert een praatplaat op?

Een praatplaat biedt een dusdanig overzicht dat het de besluitvorming kan beïnvloeden over starten van nieuwe projecten, budgettering en menskracht. Maar misschien is de grootste winst wel dat de hele organisatie betrokken raakt bij informatiebeleid en dit als essentieel onderdeel gaat ervaren om eigen doelstellingen te bereiken.

Hoe maak ik een praatplaat

Het initiatief om een praatplaat te ontwikkelen ontstaat gewoonlijk bij het informatiemanagement. Het ontwikkelen ervan is een gezamenlijk traject met afdelingshoofden, proceseigenaren, teammanagers en directie. Omdat voor het totstandkomen van een praatplaat commitment van de hele organisatie nodig is, kan dit goed op een projectmatige manier aangepakt worden. In het document Praatplaat informatiebeleid staat een stap-voor-stap aanpak beschreven, inclusief voorbeelden van visualisaties. 

Gemeenten die aan de slag gaan het hun informatiebeleid kunnen de Roadmap op deze website als inspiratiebron gebruiken. De gemeente kan de zelf geselecteerde ontwikkelingen en ondersteuningsmiddelen exporteren als basis voor informatiebeleid. Een praatplaat ontwikkelen kan een aanvullende, volgende stap zijn.