Praktijkvoorbeeld Stembureaus en open data

Platform 'Waar is mijn stemlokaal'

Op 21 maart 2018 gaat Nederland naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen en het raadgevend referendum over de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten. Het ministerie van BZK, de gemeenten en Open State Foundation willen met open data mogelijk maken dat kiezers eenvoudig hun dichtstbijzijnde stembureau kunnen opzoeken.

Doel van deze verkenning

Het platform 'Waar is mijn stemlokaal' bundelt de gegevens van alle stembureaus en stelt ze voor iedereen beschikbaar.

Waarom

Als gemeenten hun lijst met stembureaus publiceren, worden deze gegevens uitwisselbaar en kunnen zij meedoen met het landelijk platform ‘Waar is mijn stemlokaal’ dat ontwikkeld wordt met steun van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Zo kunnen bijvoorbeeld websites en media deze data vrijelijk publiceren. Bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 bleek dat media hier veelvuldig gebruik van maakten. Ruim een miljoen Nederlanders zocht toen op Facebook een stemlokaal. De onderliggende data werden toen nog handmatig verzameld. 

Heeft u vanuit uw gemeente nog geen inlog? Geef dan uw gegevens door en Open State maakt dat voor u in orde.

Aanvullende informatie

De specificaties en bijbehorende informatie is onderaan deze downloaden. Additionele informatie en de discussie is te vinden via de Pleio groep van de praktijkbeproeving.