Pilots Open Raadsinformatie

Pilots Open Raadsinformatie

Zou het niet fijn zijn als inwoners die het stemhokje binnenlopen weten wat raadsleden of politieke partijen vinden en wat ze hebben gestemd de afgelopen vier jaar? VNG Realisatie werkt vanuit de Digitale Agenda 2020 en het Actieplan Open Overheid aan het beschikbaar stellen van raadsinformatie als open data. Hiermee wordt de informatie herbruikbaar en kunnen app-bouwers, data-analisten of datajournalisten nieuwe toepassingen bouwen die de lokale democratie versterken.

Doel van dit product

Via de Pilotstarter denken gemeenten mee over innovatieve toepassingen van open raadsinformatie met als doel het vergroten van de transparantie en versterking van de lokale democratie.

Informatiemodel versie 1.0 en berichtenstandaard

De afgelopen periode heeft VNG Realisatie samen met leveranciers de eerste stap gezet in deze standaardisatie: het opstellen van een informatiemodel. De 1.0 versie van dit informatiemodel is na een openbare consultatie vastgesteld.

Deze ontwikkelingen gaan eveneens in samenspraak met de Adviesgroep Open Raadsinformatie met leden vanuit de Vereniging van Griffiers, VNG, VNG Realisatie, Open State Foundation en het ministerie van Binnenlandse Zaken. De relevante documenten voor het informatiemodel 1.0 en berichtstandaard:

Het informatiemodel (diagram en beschrijving) zijn eind juli 2018 vernieuwd.

Samen met leveranciers maakt VNG Realisatie momenteel een volledige berichtstandaard. Het informatiemodel en een berichtstandaard zorgen ervoor dat leveranciers dezelfde taal gaan spreken en dat raadsinformatie uitwisselbaar en vergelijkbaar beschikbaar komt als open data. Momenteel test VNG Realisatie de berichtstandaard met diverse leveranciers. Interesse om de standaard te testen?

Dit helpt hergebruikers van de informatie om bijvoorbeeld een toepassing te maken die direct werkt met raadsinformatie van andere gemeenten en het komt tevens de duurzame toegankelijkheid van raadsinformatie ten goede.

Meer dan 100 deelnemende gemeenten

Met steun van het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft VNG Realisatie begin 2018 gewerkt aan de opschaling van 16 naar 100 deelnemende gemeenten. De Raadsinformatie van alle deelnemende gemeenten is te bekijken via de Zoekmachine Open Raadsinformatie en als open data te hergebruiken via de Open Raadsinformatie API

De eerste Stateninformatie van provincies wordt in juni 2018 ook toegevoegd. Heeft uw gemeente ook interesse om de eigen raadsinformatie als open data te ontsluiten? Neem dan contact op met projectleider Tom Kunzler.

App-wedstrijd

Om het hergebruik te bevorderen wilde VNG Realisatie voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 een toepassing – een app, tool, webapplicatie of visualisatietool – laten ontwikkelen samen met open data hergebruikers. Deze toepassing diende gebruik maken van de huidige Open Raadsinformatie API en aantonen wat de mogelijkheden zijn van Open Raadsinformatie.

Vrijdag 3 november 2017 vond het pitch-evenement plaats. Zeventien teams kregen de gelegenheid om hun idee te pitchen ten overstaan van de vakjury. De jury koos WaarOverheid, een samenwerking tussen de Universiteit van Amsterdam en Stamkracht als winnaar.

WaarOverheid voorbeeld

De webtoepassing WaarOverheid is in februari 2018 gelanceerd plaatst raadsinformatie op basis van slimme algoritmes automatisch op de kaart. Daarmee zien inwoners wat er in hun buurt speelt en kunnen daarover meepraten. 

Meer weten, of aan de slag?

VNG Realisatie werkt momenteel aan het uitwerken van diverse implementatiescenario’s voor de opschaling van het project. Wil je meer weten, of aan de slag maar heb je nog vragen? Neem dan contact op met Tom Kunzler, Projectleider pilots Open Raadsinformatie