Opschaling datagedreven werken

Opschaling datagedreven werken

VNG Realisatie, het CBS en het ministerie van BZK werken in dit project samen om datagedreven werken in gemeenten verder te ontwikkelen, te bestendigen en op te schalen. Uitgangspunt daarbij zijn de behoeften van gemeenten en de initiatieven die gemeenten op dit gebied al hebben genomen.

Doel van dit product

Het bieden van ondersteuning aan gemeenten bij het verder ontwikkelen, bestendigen en opschalen van datagedreven oplossingen voor maatschappelijke opgaven.

Waarom

Met de betrokken gemeenten wordt nagegaan welke datagedreven oplossingen er al zijn en welke zich het best lenen voor ‘opschaling’ naar meerdere of zelfs alle Nederlandse gemeenten, in de vorm van concrete producten. In eerste instantie richt het project zich op de thema’s ondermijning en armoede en schulden.

Het project richt zich op bestaande datagedreven initiatieven van gemeenten, op oplossingen die al zijn ontwikkeld of uitgeprobeerd. Centraal staat daarbij leren hoe we datagedreven werken kunnen versterken en welke structurele activiteiten we daarvoor in gang kunnen zetten.

Dit doen we door te leren van zowel ‘koplopers’ als ‘volgers’ onder gemeenten die datagedreven werken. We richten ons specifiek op twee thema’s: ondermijning enerzijds en armoede en schulden anderzijds. Belangrijk is daarbij ook de vraag hoe we àlle gemeenten, niet alleen de koplopers, kunnen stimuleren om datagedreven werken actief toe te passen. Daartoe onderzoeken we de behoeften van gemeenten en bestaande initiatieven. Opschaling datagedreven werken biedt gemeenten daarnaast de mogelijkheid om kennis en ervaring over datagedreven werken met elkaar te delen. Het uiteindelijke doel van het project is om voor gemeenten bruikbare producten te ontwikkelen en op te schalen.

Aanvullende informatie

Deelnemende gemeentenVan januari tot maart 2020 namen 23 gemeenten deel aan vier werksessies over de beide thema’s. Voor armoede en schulden en voor ondermijning waren er afzonderlijke sessies van één dag voor zowel koplopers als volgers. Het doel van deze dagen was om bij gemeenten praktijkvoorbeelden te inventariseren en informatie in te winnen. Hoe zag het proces binnen het praktijkvoorbeeld er uit? Wat ging er goed en wat waren de knelpunten? En vooral: waar hebben de gemeenten behoefte aan?

Aan de hand van deze gegevens wordt een analyse van mogelijke oplossingen gemaakt. In de volgende fasen werken gemeenten, VNG Realisatie en CBS op basis hiervan aan een of meerdere concrete producten. Zo’n product kan verschillende vormen aannemen: bijvoorbeeld een instrument, een werkwijze of een datadeal.