Open Raadsinformatie

Open Raadsinformatie

Met Open Raadsinformatie kunnen gemeenten alle documenten van hun gemeenteraad, zoals agenda’s, moties, beleidsstukken en besluiten, snel en eenvoudig toegankelijk maken. Op de site van Open Raadsinformatie kunnen inwoners, journalisten, wetenschappers en alle andere belangstellenden vervolgens nagaan wat er in de lokale politiek speelt. 

Doel van dit product

Met laagdrempelige toegang tot raadsinformatie op een landelijke, openbare website versterken gemeenten de lokale democratie en de transparantie van het gemeentebestuur. Dat wordt belangrijker naarmate gemeenten meer taken en verantwoordelijkheden krijgen en de rol van de lokale journalistiek afneemt.

Raadsinformatie als open data

Door de publicatie van raadsinformatie als open data wordt hergebruik van overheidsinformatie mogelijk, bijvoorbeeld door appontwikkelaars, nieuwssites en andere media. Een aantal applicaties is inmiddels al ontwikkeld. Zo brengt Raadstalk de ‘trending’ onderwerpen binnen gemeenteraden in beeld en plaatst Waaroverheid stukken uit de gemeenteraad op de juiste plaats op de landkaart.

Daarnaast vormt deelname aan Open Raadsinformatie een gelegenheid om ervaring op te doen met het als open data publiceren van informatie uit de gemeenteraad, een belangrijk onderdeel van de Wet open overheid die naar verwachting in 2021 in werking treed.

Eind 2019 zijn 120 van de 355 Nederlandse gemeenten aangesloten op Open Raadsinformatie en dit aantal groeit gestaag.

Deelnemen

Met dit aanmeldformulier kunt u uw gemeente aanmelden voor deelname. Na verzending van het formulier nemen wij contact met u op. Technische informatie vindt u op de pagina over Open Raadsinformatie op Github.

Aanvullende informatie

Open Raadsinformatie is het antwoord op het eerste actiepunt uit het Actieplan Open Overheid 2018-2020 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De Wet open overheid, die naar verwachting in 2021 ingaat, verplicht gemeenten ook tot het actief publiceren van informatie als open data.

Hier gaat de standaard Open Raadsinformatie ook aan bijdragen. De door VNG Realisatie ontwikkelde standaard is aangeboden aan het College van Dienstverleningszaken van de VNG om als standaard te worden vastgesteld. Daarnaast onderzoeken wij met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de mogelijkheden om het Platform Openbare Overheidsinformatie (PLOOI) in te zetten voor Open Raadsinformatie.