Open Raadsinformatie

Open Raadsinformatie

Met het openbaar maken van de stukken van de gemeenteraad heeft de lokale democratie een krachtige impuls gekregen. Aanvankelijk was deze raadsinformatie echter niet eenvoudig te vinden of te hergebruiken. Vandaar het project Open Raadsinformatie. Dit is het project dat gemeenten helpt alle documenten van de gemeenteraad – besluiten, agenda’s, moties, amendementen en beleidsstukken – eenvoudig en collectief toegankelijk maken.

Doel van dit product

Via de Pilotstarter denken gemeenten mee over innovatieve toepassingen van open raadsinformatie met als doel het vergroten van de transparantie en versterking van de lokale democratie.

Open Raadsinformatie, Informatiemodel versie 1.0 en berichtenstandaard

Van ruim honderd gemeenten - waaronder Amsterdam en Utrecht, maar ook kleinere gemeenten als Binnenmaas en Dongen - zijn alle raadsstukken nu te vinden op de site van Open Raadsinformatie. Deze documenten zijn beschikbaar als open data: gestandaardiseerd en herbruikbaar. Zo kunnen app-bouwers, websites, media en andere partijen de informatie snel en makkelijk gebruiken en publiceren. De eerste app die hier gebruik van maakt, WaarOverheid, werd in 2018 gelanceerd. Waaroverheid plaatst die raadsinformatie op basis van slimme algoritmen op de landkaart. Alles over de app WaarOverheid vind je op waaroverheid.nl.

Informatiemodel versie 1.0 en berichtenstandaard

De afgelopen periode heeft VNG Realisatie samen met leveranciers de eerste stap gezet in deze standaardisatie: het opstellen van een informatiemodel. De 1.0 versie van dit informatiemodel is na een openbare consultatie vastgesteld.

Deze ontwikkelingen gaan eveneens in samenspraak met de Adviesgroep Open Raadsinformatie met leden vanuit de Vereniging van Griffiers, VNG, VNG Realisatie, Open State Foundation en het ministerie van Binnenlandse Zaken. De relevante documenten voor het informatiemodel 1.0 en berichtstandaard:

Het informatiemodel (diagram en beschrijving) zijn eind juli 2018 vernieuwd.

Samen met leveranciers maakt VNG Realisatie momenteel een volledige berichtstandaard. Het informatiemodel en een berichtstandaard zorgen ervoor dat leveranciers dezelfde taal gaan spreken en dat raadsinformatie uitwisselbaar en vergelijkbaar beschikbaar komt als open data. Momenteel test VNG Realisatie de berichtstandaard met diverse leveranciers. Interesse om de standaard te testen?

Dit helpt hergebruikers van de informatie om bijvoorbeeld een toepassing te maken die direct werkt met raadsinformatie van andere gemeenten en het komt tevens de duurzame toegankelijkheid van raadsinformatie ten goede.

Meer weten of aan de slag?

VNG Realisatie werkt momenteel diverse implementatiescenario’s uit voor de opschaling van het project. Wilt u aan de slag? Meld u dan aan. Wilt u meer informatie? Dat kan per mail of telefoon (070 373 8008).