PGB 2.0

Ontwikkeling en implementatie PGB2.0

Het persoonsgebonden budget (pgb) is een budget dat mensen met een chronische beperking of ziekte toegekend kunnen krijgen om zelf zorgverleners in te huren. Voor het verwerken van de pgb-administratie is een nieuw systeem ontwikkeld. Dit PGB2.0-systeem verzorgt de administratieve ondersteuning van budgethouders, hun zorgverleners, de verstrekkers (gemeente of zorgkantoor) en de SVB bij het beheren van toegekende budgetten en zorgovereenkomsten en het registreren en betalen van zorgdeclaraties.

Doel van dit product

Met PGB2.0 regelt de budgethouder voortaan sneller, gemakkelijker, overzichtelijker en veiliger zijn pgb-administratie.

Waarom

Het huidige pgb-systeem (1.0) is aan vernieuwing toe. De landelijke invoering van PGB2.0 draagt bij aan verschillende doelen. In de eerste plaats betere ondersteuning van de budgethouder en zijn/haar zorgverlener. Doordat het nieuwe systeem echt digitaal werken mogelijk maakt, krijgen budgethouders actueel inzicht in (de status van) hun zorgovereenkomsten, declaraties en budget. En door verschillende automatische controles worden fouten voorkomen.

De meerwaarde voor gemeente is straks te vinden in een efficiëntere afhandeling van dossiers, beter inzicht in de verschillende zorgfuncties en een rechtmatigere, minder fraudegevoelige en goedkopere uitvoering van het pgb-trekkingsrecht.

Stand van zaken

Het proces van toekenning tot daadwerkelijke uitkering van het pgb-budget kent verschillende partners die in een keten met elkaar samenwerken. De invoering van PGB2.0 raakt dan ook de hele keten; gemeenten, zorgkantoren, SVB, VWS, zorgverleners en natuurlijk de pgb-budgethouders. Dit maakt de ontwikkeling en de implementatie van dit nieuwe systeem niet eenvoudig. Het heeft veel impact op alle betrokken partijen. Er is daarom gekozen voor een gefaseerde invoering.

In juni 2018 is de eerste proefversie van PGB2.0 beschikbaar gekomen voor DSW en de gemeente Westland. Sinds juni 2019 zijn stapsgewijs 15 zorgkantoren aangesloten. Daardoor hebben nu 22.611 budgethouders en 50.834 zorgverleners toegang tot het PGB Portaal (onderdeel van PGB2.0). 

Planning

Begin 2021 creëerde VWS, in samenwerking met de SVB en VNG, een leer- en voorbereidingsomgeving voor gemeenten om goed te kunnen oefenen met en leren van de conversie, de aansluiting en de achterliggende processen. 

In het derde kwartaal van 2021 zijn de voorbereidingen gestart voor de daadwerkelijke aansluiting van een eerste groep gemeenten op PGB2.0.

Wanneer de volgende groep gemeenten - ook wel tranche genaamd - kan aansluiten, ontvangen gemeenten een gerichte uitnodiging van de VNG. Deelname aan een tranche gaat altijd in overleg. Een gemeente ontvangt de uitnodiging minimaal 6 maanden voor datum geplande livegang, zodat er voldoende tijd is voor het treffen van voorbereidingen en het informeren van budgethouders, vertegenwoordigers en zorgverleners.  

Doorontwikkeling

Het PGB2.0-systeem is in gebruik maar nog niet af. Het wordt stapsgewijs doorontwikkeld aan de hand van een programma van eisen dat onder regie van VWS door alle ketenpartijen is vastgesteld. In samenspraak met het Netwerk Directeuren Sociaal Domein (NDSD) zijn hiertoe eisen, randvoorwaarden en specificaties voor gemeenten geformuleerd. VNG ziet namens gemeenten toe op de realisatie hiervan.

Positief is dat budgethouders, vertegenwoordigers en zorgverleners het nieuwe pgb-systeem waarderen met een 7,9. Gebruikers vinden het nieuwe systeem overzichtelijk, het indienen van declaraties gaat makkelijk, uitbetaling aan zorgverleners gaat snel, net zoals het afsluiten en wijzigen van zorgovereenkomsten. Meer hierover leest u onder andere in dit interview met de Gemeente Westland van december 2020.

Aanvullende informatie

Gemeenten vinden meer informatie over PGB2.0 op VNG Fora. Via dit platform delen we informatie over en hulpmiddelen voor de implementatie van het systeem en de communicatie richting budgethouders. 

Budgethouders, vertegenwoordigers en zorgverleners vinden meer informatie over het nieuwe systeem op www.mijnpgb.nl.