Online dienst Aangifte overlijden

Online dienst Aangifte overlijden

Met de pilot van de ‘landelijke online dienst Aangifte overlijden en/of aanvraag verlof’ kunt u de online aangifte van overlijden mogelijk maken in uw gemeente. Met deze dienst kunnen uitvaartondernemers online een overlijden melden en het verlof tot begraven of cremeren direct aanvragen. Sinds de start van de pilot in 2016 zijn 15 gemeenten aangesloten op deze online dienst. Tot eind 2019 wordt deze online dienst (ook bekend als ‘Digitale Aangifte Overlijden’ (DAO)) uitgefaseerd als landelijke service via VNG Realisatie. In deze periode wordt voor een goede overdracht naar de gemeenten gezorgd. Tot die tijd kunnen gemeenten nog steeds aansluiten: deelnemende gemeenten kunnen ervoor kiezen de online diensten na 2019 zelfstandig in beheer te houden en rechtstreeks van de leverancier af te nemen.

Doel van dit product

De online dienst biedt een gebruiksvriendelijke service voor uitvaartondernemers voor de aangifte van overlijden via één landelijk portaal.

Gebruiksgemak voor inwoners en gemeenten

Gemeenten ontwikkelden, testten en verbeterden de online dienst gezamenlijk. Belangrijke uitgangspunten bij het samen organiseren hiervan zijn: toegankelijk, veilig, eenvoudig in gebruik en altijd beschikbaar.

Voor gemeenten is gebruik van de online dienst kosteloos tot eind 2019. Online afhandeling van overlijdensaangiften levert voor de gemeente tijdwinst op door verminderd baliebezoek. Medewerkers kunnen met eHerkenning (niveau 2) inloggen op het portaal om de gegevens in te zien en meegestuurde documentatie op te halen.

Gebruiksgemak voor ondernemers

Uitvaartondernemers loggen in op de landelijke online dienst met eHerkenning (niveau 2+). Daar doen ze aangifte van overlijden bij alle gemeenten die deelnemen aan de online dienst. De benodigde documenten, zoals een officiële overlijdensverklaring, zijn eenvoudig te uploaden. Kiest de gemeente voor gebruik van een internetkassa, dan kan de ondernemer online betalen voor een akte van overlijden. De dienstverlening wordt via de internetkassa volledig digitaal afgehandeld.

Meedoen met de pilot Online dienst Aangifte Overlijden

De pilot wordt afgerond. De online dienst wordt tot eind 2019 voortgezet, maar krijgt geen landelijk vervolg. Gemeenten kunnen nog steeds aansluiten en ervoor kiezen de dienst na 2019 in eigen beheer voort te zetten. VNG realisatie zorgt in 2019 voor een goede overdracht. VNG Realisatie helpt deelnemers bij de aansluiting op de dienst en ondersteunt bij de implementatie.

Voordat u de online dienst aangifte overlijden en/of verlof kunt testen en implementeren, doorloopt u globaal een aantal stappen.

  1. Neem contact op met VNG Realisatie
  2. VNG Realisatie zorgt voor uitgebreide informatie over de online dienst
  3. U maakt keuzes voor implementatie
  4. Vraag eHerkenning aan voor collega’s
  5. Onderteken en retourneer een verwerkersovereenkomst en eventueel formulieren voor de internetkassa.

Wilt u alvast meer informatie over de online dienst? Bekijk dan:

Hoe werkt deze dienst?

Deze video’s laten zien hoe het doorgeven en afhandelen van een aangifte overlijden werken.

 

Gebruik maken van deze dienst?

Wilt u ook gebruik maken van de voordelen van deze dienst? En samen met andere gemeenten deze dienst verder verfijnen en verbeteren? Neem dan deel aan de pilot via het Aanmeldformulier landelijke online diensten. Het projectteam neemt dan snel contact op. De pilot wordt in 2019 afgerond. Verschillende pilotgemeenten hebben de online dienst Aangifte overlijden in gebruik genomen. Deelname blijft mogelijk tot eind 2019.

Op het VNG Forum – Landelijke Online Diensten vindt u informatie over de online diensten. Op het forum bepaalt u samen met meer dan 100 andere gemeenten hoe we de online diensten verder doorontwikkelen.

Praktijkervaringen 's-Hertogenbosch

De gemeente ’s-Hertogenbosch ontwikkelde het digitale formulier voor aangifte van overlijden. Zij analyseerde het proces van aangifte van overlijden, schrapte overbodige stappen en digitaliseerde wat overbleef. Inmiddels vinden binnen de gemeente ’s-Hertogenbosch bijna alle meldingen van overlijden online plaats. Voordelen voor de uitvaartondernemer: kostenbesparing, tijdwinst, efficiencywinst.

In het filmpje Dienst Aangifte Overlijden vertellen werknemers bij de gemeente ’s-Hertogenbosch over wat deze digitaliseringsslag hen oplevert.

Pilotgemeenten zijn onder andere: Zaanstad, ’s-Hertogenbosch, Maastricht, Zuidplas, Zoetermeer, Woerden, Den Helder en Oldenzaal.