Ondernemerspeiling

Ondernemerspeiling

Ondernemers zijn van maatschappelijk belang voor het economisch klimaat en de bedrijvigheid. Daarom is ondernemersdienstverlening een centraal thema voor gemeenten. Veel gemeenten werken samen met ondernemers in lokale (duurzame) initiatieven. Om stimulerend economisch beleid te ontwikkelen dat aansluit bij de ondernemersbehoeften, is het belangrijk om te weten hoe ondernemers het gemeentebeleid en de dienstverlening ervaren. De Ondernemerspeiling helpt hierbij.

Doel van dit product

Met de Ondernemerspeiling weet u hoe ondernemers het gemeentebeleid en de dienstverlening ervaren. Zo kunt u beleid ontwikkelen dat aansluit bij de ondernemersbehoeften.

Waarom

De Ondernemerspeiling is een eenvoudig toe te passen en compacte standaardvragenlijst die gemeenten kunnen uitzetten bij de ondernemers binnen de gemeente. Zo kunt u te weten komen hoe ondernemers het gemeentebeleid en de dienstverlening ervaren. Die kennis helpt weer bij het ontwikkelen van beleid dat aansluit bij de ondernemersbehoeften.

Het is mogelijk om deze modelvragenlijst nog aan te vullen met lokale vragen. De resultaten uit dit onderzoeken bieden inzicht in de tevredenheid van ondernemers over het functioneren van de gemeente op vijf onderwerpen:

  • (digitale) dienstverlening;
  • lokale regel- en lastendruk;
  • de relatie ondernemer - gemeente;
  • economisch beleid;
  • vestigingsklimaat.

De resultaten van elke uitgevoerde Ondernemerspeiling komen op de website Waarstaatjegemeente.nl. U kunt ook per thema de resultaten van collega-gemeenten inzien om deze te vergelijken met die van uw eigen gemeente. Het doel hiervan is om van elkaar te leren en met elkaar in gesprek te gaan.

Hoe implementeren

U kunt als gemeente de Ondernemerspeiling zelf uitvoeren of de uitvoering ervan uitbesteden aan een onderzoeksbureau. U bent vrij in de keuze van een onderzoeksbureau. Om u te helpen bij de keuze van onderzoeksbureau, heeft VNG Realisatie een overzicht opgesteld van geselecteerde onderzoeksbureaus die ervaring hebben met de uitvoering van de Ondernemerspeiling. Bent u van plan om de Ondernemerspeiling uit te (laten) voeren? Dan kunnen wij u optimaal ondersteunen bij de uitvoering ervan. Neem voor meer informatie contact met VNG Realisatie op

In het 'documenten'-blok onderaan deze pagina vindt u de benodigde documenten om de Ondernemerspeiling uit te (laten) voeren. VNG Realisatie biedt gemeenten die de Ondernemerspeiling zelf willen uitvoeren ook aanvullende ondersteuning in de vorm van een leerkring.

In de praktijk

In de provincie Drenthe hebben twaalf gemeenten gezamenlijk de Ondernemerspeiling uitgevoerd. Meer dan 95 procent van het Drentse bedrijfsleven is MKB. Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen zijn alle 36000 ondernemers uit Drenthe aangeschreven.

Uit de resultaten blijkt onder andere dat bij bedrijven waar vijftig of meer werknemers werken, de medewerkers gemiddeld het meest tevreden zijn over de gemeentelijke dienstverlening. Bedrijven met twee tot negen werkzame personen zijn het minst tevreden, gevolgd door de zzp'ers. Ondernemers die gevestigd zijn in een woonhuis of niet-locatiegebonden zijn voor hun economische activiteiten, zijn gemiddeld het meest tevreden over de gemeentelijke dienstverlening.