Monitor Doelgerichte Digitalisering

Monitor Doelgerichte Digitalisering

De Monitor Doelgerichte Digitalisering (MDD) geeft inzicht in de status van de digitale dienstverlening, informatievoorziening en gebruik van landelijke voorzieningen van een gemeente. Op basis van die informatie geeft de MDD tips en adviezen hoe gemeenten hun digitale ambities kunnen realiseren. In de samenvatting krijgen gemeenten direct een beeld hoe zij scoren op diverse thema’s. Op de achterliggende pagina’s wordt de expliciete score weergegeven met uitleg over thema en score.

Doel van dit instrument

De Monitor Doelgerichte Digitalisering geeft gemeenten inzicht in de status van hun digitalisering en geeft tips en adviezen hoe zij hun digitale ambities kunnen realiseren.

Waaruit bestaat de Monitor?

De monitor geeft inzicht in de stand van digitalisering van een gemeente ten opzichte van andere gemeenten en heeft als doel om de (digitale) dienstverlening aan inwoners en ondernemers te verbeteren.

De monitor bestaat uit drie delen:

  • De digitale dienstverlening, waaronder volwassenheid van de dienstverlening van de gemeente (met cijfers afkomstig uit het landelijke onderzoek van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Economische Zaken).
  • Informatievoorziening, waaronder een overzicht van de geïmplementeerde standaarden binnen een gemeente (door de gemeente zelf aangeleverd in de Softwarecatalogus).
  • Een overzicht van het gebruik van de landelijke voorzieningen.

Bovenop de MDD is nog een landelijke monitor gerealiseerd, die een totaalbeeld geeft van waar gemeenten op het gebied van digitalisering staan.

Naast de MDD - bedoeld voor de deelnemende gemeente zelf - is er ook een landelijke monitor op gemeentelijk dataplatform Waarstaatjegemeente: het dashboard 'Dienstverlening en Digitalisering' . Dit dashboard geeft een zo compleet mogelijk beeld van hoe ver gemeenten zijn met digitalisering. Waarstaatjegemeente is een open platform en voor iedereen toegankelijk.

In Molensloot staan inwoners, bedrijven en organisaties zelf aan het roer. We maken het hen makkelijk om met ons in contact te treden of om hun zaken te regelen. De website is daarbij hun voorkeurskanaal, maar onze service is via alle kanalen eenduidig, begrijpelijk en toegankelijk. Op basis van directe feedback van klanten meten, monitoren en optimaliseren we onze service continu.

MDD-workshops worden georganiseerd om in kleine groepjes (4-5 gemeenten) dieper op de monitor in te gaan en in petit comité te praten over mogelijke verbeteringen en knelpunten.

Meer weten of aan de slag?

Meer weten over dit product? Neem contact op met het accountmanagement van VNG Realisatie, zij zijn het aanspreekpunt voor alle vragen over VNG Realisatie.

MDD opvragen

U kunt de Monitor Doelgerichte Digitalisering van uw gemeente opvragen door een mail te sturen naar mdd@vng.nl. U ontvangt dan iedere drie maanden een nieuwsbericht met de unieke link naar de MDD van uw gemeente. Hiermee opent u de MDD op elk gewenst moment op en kan deze opslaan.

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen rond de Monitor Doelgerichte Digitalisering? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief.

MDD-workshops

Bent u geïnteresseerd in een MDD-workshop als deelnemer of als gastgemeente? Stuur dan een e-mail naar mdd@vng.nl. We nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

MDD-workshops worden georganiseerd om in kleine groepjes (4-5 gemeenten) dieper op de monitor in te gaan en in petit comité te praten over mogelijke verbeteringen en knelpunten

Aanvullende informatie

Op dit moment leveren gemeenten data aan door middel van de Softwarecatalogus. In de Softwarecatalogus is het overzicht van alle gemeentelijke ICT te vinden, maar een vergelijking is niet mogelijk. Met de MDD kan dat wel. Naast de informatie in de Softwarecatalogus wordt ook informatie verkregen van ketenpartners over digitale volwassenheid, digitale beschikbaarheid, gebruik diverse landelijke voorzieningen, en belvolume 14+.