Monitor Doelgerichte Digitalisering

Monitor Doelgerichte Digitalisering

De Monitor Doelgerichte Digitalisering (MDD) geeft inzicht in de status van de digitale dienstverlening, informatievoorziening en gebruik van landelijke voorzieningen van een gemeente. Op basis van daarvan geeft de MDD tips en adviezen hoe gemeenten hun digitale ambities verder kunnen realiseren. In de samenvatting krijgen gemeenten direct een beeld van hoe zij scoren. Op de achterliggende pagina’s wordt de expliciete score weergegeven met uitleg over thema en score.

Doel van dit instrument

De Monitor Doelgerichte Digitalisering geeft gemeenten inzicht in de status van hun digitalisering en geeft tips en adviezen hoe zij hun digitale ambities kunnen realiseren.

Waaruit bestaat de Monitor?

De monitor geeft inzicht in de stand van digitalisering van een gemeente ten opzichte van andere gemeenten en heeft als doel om de (digitale) dienstverlening aan inwoners en ondernemers te verbeteren.

De monitor bestaat uit vier delen:

  • De samenvatting. In één oogopslag ziet u hoe de gemeente ervoor staat. Per onderwerp ziet u  de status van de gemeente. 
  • De status van de digitale dienstverlening. Deze geeft inzicht in de mogelijkheden om de digitale dienstverlening te verbeteren en in de waardering van de gemeentelijke digitale dienstverlening door burgers en ondernemers.
  • De status van de informatievoorziening. Deze geeft inzicht in de mate waarin de gemeente gebruik maakt van standaarden om applicaties onderling en met landelijke voorzieningen te koppelen. U kunt ook zien waar mogelijkheden liggen om het gebruik daarvan te vergroten. Bovendien geeft de status inzicht in het applicatie portfoliomanagement en in hoe de gemeente de mogelijkheden van de aanwezige applicaties optimaal kan benutten. Let op: het is hiervoor essentieel dat de gemeente de GEMMA Softwarecatalogus invult en zorgvuldig bijhoudt!
  • Het gebruik van landelijke en collectieve voorzieningen door de gemeente. Hier wordt gemeld of de gemeente is aangesloten op een landelijke voorziening. Deze landelijke voorzieningen zijn ontwikkeld omdat ze nuttig kunnen zijn voor de digitale dienstverlening van alle overheidsorganisaties, dus ook voor gemeenten.

Naast de MDD - bedoeld voor de deelnemende gemeente zelf - is er ook een landelijke monitor op gemeentelijk dataplatform Waarstaatjegemeente: het dashboard 'Dienstverlening en Digitalisering' . Dit dashboard geeft een zo compleet mogelijk beeld van hoe ver gemeenten zijn met digitalisering. Waarstaatjegemeente is een open platform en voor iedereen toegankelijk.

MDD opvragen

U kunt de Monitor Doelgerichte Digitalisering van uw gemeente opvragen via dit inschrijfformulier. U ontvangt dan periodiek een abonneebericht met de link naar de MDD van uw gemeente. Hiermee opent en downloadt u de MDD op elk gewenst moment met de actuele en bijgewerkte stand van zaken. Dit MDD-rapport kunt u ook bereiken door te gaan naar de Monitor Doelgerichte Digitalisering. Links bovenaan selecteert u dan uw gemeente. Ook houden we u met het abonneebericht op de hoogte van de ontwikkelingen rond de Monitor Doelgerichte Digitalisering en het Dashboard Dienstverlening en Digitalisering (DDD). Inhoudelijke vragen mailt u naar waarstaatjegemeente@vng.nl t.a.v. Team MDD.

Aanvullende informatie

Uitgangspunt is om de data zoveel mogelijk geautomatiseerd op te halen en gemeenten geen handmatige overzichten te laten aanleveren. Op dit moment wordt gebruik gemaakt van de data in de GEMMA Softwarecatalogus. In deze catalogus vindt u het overzicht van alle gemeentelijke ICT. Naast de informatie in de GEMMA Softwarecatalogus worden in de monitor ook gegevens gebruikt van ketenpartners zoals Logius en vanuit lopende projecten binnen VNG Realisatie.

Meer weten of aan de slag?

Meer weten over dit product? Neem contact op met Team MDD via waarstaatjegemeente@vng.nl.