MijnOverheid berichtenbox

MijnOverheid Berichtenbox

MijnOverheid Berichtenbox (MOBB) is een persoonlijke, beveiligde postbus op Mijnoverheid.nl voor alle elektronische berichten van de overheid aan individuele burgers. Burgers kunnen met hun DigiD inloggen in de Berichtenbox en onder meer belastingaanslagen inzien en herinneringen voor paspoort verlengen. Inmiddels zijn meer dan 260 gemeenten aangesloten op MijnOverheid Berichtenbox.

Doel van dit product

Voor het streven naar een overheid voor de burger is MOBB een onmisbare component. Doel is dan ook het stimuleren van gemeenten om rechtstreeks aan te sluiten en MOBB in te zetten voor meerdere berichtenstromen.

Voordelen en vernieuwing Berichtenbox

Post in de Berichtenbox heeft dezelfde juridische waarde als papieren post, dus gemeenten kunnen de Berichtenbox gebruiken als formeel alternatief voor fysieke post, inclusief berichten met rechtsgevolgen.

Voordelen en vernieuwing Berichtenbox en Berichtenbox app

  • Juiste bezorging van beschikkingen. Hiermee vermindert het aantal verkeerd of niet bezorgde beschikkingen;
  • Efficiënte, digitale dienstverlening. Er zijn bijna 9 miljoen burgers met een Berichtenbox en dit aantal neemt nog verder toe.

Gebruikers hebben toegang tot de berichtenbox via de webiste van MijnOverheid.nl en de Berichtenbox app. De Berichtenbox app is al meer dan 4 miljoen keer gedownload. Meer informatie vindt u op de website van Logius.

Kosten

De beheer- en exploitatiekosten van DigiD en MijnOverheid worden sinds 1 januari  2018 doorbelast op basis van een ‘prijs maal hoeveelheid’ (p*q) tariefstructuur. 

De ministerraad heeft in februari 2017 besloten de toerekenbare kosten van de GDI-voorzieningen (alle kosten voor beheer en exploitatie van de voorzieningen) door te belasten aan de publieke en private organisaties die de voorzieningen gebruiken in hun dienstverlening aan burgers en bedrijven. De definitieve tariefstructuur is op 5 oktober 2017 door het Nationaal Beraad Digitale Overheid vastgesteld.

Voor alle afnemers geldt tot 1000 afname eenheden (verzonden berichten of logins) een nultarief. Dat betekent dat afnemers die minder dan 1000 afname eenheden afnemen, geen rekening krijgen en dat de afnemers die meer gebruiken vanaf 1000 eenheden gaan betalen. Dit om de administratieve lasten te verminderen en gebruik te bevorderen. In 2022 zijn de voorschottarieven voor een succesvolle DigiD-login € 0,13 (excl. BTW) en voor de berichtenbox-verzending € 0,32 (excl. BTW). In 2022 worden de kosten voor berichtenbox-verzendingen betaald uit het Gemeentefonds (gemeenten krijgen geen rekening van Logius). 

Meer informatie

Gebruik

De invoering van MijnOverheid Berichtenbox (MOBB) voor de WOZ-aanslagen is op grote schaal geslaagd. Gemeenten kunnen MijnOverheid Berichtenbox voor meerdere berichtenstromen gaan inzetten, zoals:

  • Burgerzaken (bijvoorbeeld herinnering reisdocumenten/identiteitsbewijzen)
  • Werk & Inkomen (bijvoorbeeld vier-wekelijkse betaalspecificaties, jaaropgaven)
  • Vergunningen (bijvoorbeeld parkeervergunningen)
  • Generiek documentcreatie (bijvoorbeeld ad-hoc briefcreatie vanaf de werkplek)
  • Documentcreatie vanuit Zaaksystemen
  • Documentcreatie vanuit DMS

Aansluitproces MijnOverheid Berichtenbox

Aansluiten op MijnOverheid Berichtenbox gaat via Logius.

Meer weten of aan de slag?

Meer weten over dit product? Neem contact op met het accountmanagement van VNG Realisatie, zij zijn het aanspreekpunt voor alle vragen over VNG Realisatie.

Digitale Toolkit

Logius heeft een digitale toolkit voor gemeenten ontwikkeld om ze te ondersteunen bij het informeren van burgers over MOBB. De toolkit bevat achtergrondteksten, een brochure, banners en een instructiefilmpje over het activeren van MijnOverheid.

Toolkit MOBB

Aanvullende informatie Mijn Overheid Berichtenbox

Logius biedt trainingen over MijnOverheid Berichtenbox aan.

De ministerraad heeft besloten om vanaf 2018 de toerekenbare kosten van de Digitale Overheid (Generieke Digitale Infrastructuur GDI) op basis van het profijtbeginsel door te belasten aan de gebruikers. De door te berekenen kosten en de methodiek van doorberekenen worden op dit moment, met de afnemers, vastgesteld. Bij Logius vindt u meer informatie over de financiering van de GDI.