Digitaal machtigen

Machtigingsvoorziening

Het ministerie van BZK en Logius werken in het programma Machtigen samen met diverse overheidsinstanties aan het verbeteren en uitbreiden van de mogelijkheden voor digitaal machtigen.

Doel van dit product

Uitbreiden van de mogelijkheden voor digitaal machtigen.

Ontwikkeling nieuwe machtigingsvoorziening

Het ministerie van BZK en Logius werken in het programma Machtigen samen met diverse overheidsinstanties aan het verbeteren en uitbreiden van de mogelijkheden voor digitaal machtigen. Het programma bouwt voort op en maakt zoveel mogelijk gebruik van al bestaande voorzieningen zoals DigiD Machtigen, de wettelijke vertegenwoordigingsregisters in de Justitieketen, zoals het curateleregister en de basisregistraties zoals het BRP. 

De machtigingsvoorziening wordt stapsgewijs ontwikkeld en opgeleverd. De eerste focus ligt op het beschikbaar maken van de machtigingsvoorziening voor het vrijwillig machtigen bij organisaties in de zorg, zoals voor digitale portalen bij ziekenhuizen en huisartsen. Hierna volgt het aansluiten van andere overheidsorganisatie waaronder gemeenten om vrijwillig machtigen voor de gemeentelijke digitale dienstverlening mogelijk te maken. Meer functionaliteit waardoor ook wettelijk vertegenwoordigers door de voorziening geholpen kunnen worden digitale diensten bij de gemeente af te nemen in naam van hun cliënt is een volgende stap in de ontwikkeling. Dit geldt onder andere voor professionele bewindvoerders of ouders die namens hun kinderen willen handelen

Binnen het programma machtigen worden de functionaliteiten beproefd in de praktijk. Een voorbeeld hiervan is de pilot voor de zorg, waarin het ziekenhuis Tjongerschans in Hoogeveen moeders de mogelijkheid hebben gekregen om met hun eigen DigiD toegang te krijgen tot het medisch dossier van hun kind. Voor de digitale dienstverlening van gemeenten zal die werkwijze ook worden gevolgd. 

Inbreng VNG en pilot

Vanuit VNG Realisatie worden wensen en eisen vanuit gemeenten ingebracht in het ontwikkeltraject voor de nieuwe machtigingsvoorziening, maar ook voorbereidingen getroffen op de invoering daarvan. Een klein aantal gemeenten neemt deel aan de voorbereidingen en een pilot. De voorbereidingen zijn bijvoorbeeld het uitvoeren van een risicoanalyse, een klantreis en een impactanalyse.

In de pilot wordt het aansluiten op en de werking van de nieuwe machtigingsvoorziening beproefd, in eerste instantie voor het vrijwillig machtigen. Bij zowel de voorbereiding als de uitvoering van de pilot zijn ook softwareleveranciers betrokken. Meer informatie hierover of wil u zich aanmelden om mee te doen? Neem contact op! 

Om straks de aansluiting op de nieuwe voorziening in goede banen te leiden brengt VNG  Realisatie, samen met het ministerie van BZK, in kaart welke gemeenten wanneer op de nieuwe voorziening willen aansluiten. Bovendien kan ondersteuningsmateriaal bij de aansluiting goed worden afgestemd op de doelgroep en tijdslijnen. Aansluiten kan straks rechtstreeks of via de routeringsvoorziening van Logius.

Het werken met digitale machtigingen en de nieuwe machtigingsvoorziening heeft impact op de inrichting van het digitaal loket en achterliggende werkprocessen en systemen. Het is goed om vroegtijdig na te denken over deze effecten nog voorafgaand aan eventueel aansluiten en implementatie. 

Documentatie

In onderstaande documenten kunt u meer informatie over de ontwikkeling van de nieuwe machtigingsvoorziening vinden. En welke voorbereidingen uw gemeente al kan doen ter voorbereiding op de aansluiting.

Management Samenvatting

De Management Samenvatting bevat een handzame beschrijving voor managers en beleidsadviseurs binnen gemeenten om zich te informeren over wat de machtigingsvoorziening gaat betekenen voor gemeenten.

To do lijst Gemeenten

Voor gemeenten die zich willen gaan voorbereiden op het aansluiten op de machtigingsvoorziening is deze To-do lijst als handvat opgesteld.

Handreiking machtigingsvoorziening

Deze handreiking is tot stand gekomen in een aantal werksessies die in samenwerking met gemeenten, softwareleveranciers en Logius zijn georganiseerd. De verschillende onderwerpen die van belang zijn voor de implementatie van de machtigingsvoorziening worden toegelicht en zijn waar mogelijk van adviezen voorzien. De handreiking kan behulpzaam zijn voor medewerkers binnen gemeenten en/of hun softwareleveranciers die zich willen gaan voorbereiden op het aansluiten op de machtigingsvoorziening of willen deelnemen aan de (voorbereidingen) op de pilot.

Artikelen