Zaakgericht werken

Kennisbank Zaakgericht werken

Zaakgericht werken is een manier waarop het werk georganiseerd en gedocumenteerd wordt. Dit helpt gemeenten om dienstverlening en bedrijfsvoering te verbeteren. De ondersteuningsaanpak Zaakgericht werken helpt projectleiders bij de implementatie van zaakgericht werken. In onderstaande  kennisbank delen gemeenten door hen ontwikkelde producten die van pas komen bij de invoering.

Doel van dit instrument

De kennisbank wil kennisdeling rondom Zaakgericht werken tussen gemeenten bevorderen.

Ondersteuningsaanpak Zaakgericht werken

Heeft u een product dat andere gemeenten zou kunnen helpen in hun aanpak Zaakgericht werken? Stuur uw product, kennis of ervaring dan naar ons op en wij nemen het op in deze kennisbank.

De ondersteuningsaanpak Zaakgericht werken bestaat uit:

 • sjablonen en documenten waarin VNG Realisatie kennis deelt over de invoering en inrichting van Zaakgericht werken, zoals voorbeeld werkafspraken een handreiking voor de borging.
 • een online kennisbank waar gemeenten hun succesvolle producten van Zaakgericht werken delen met andere gemeenten.

Opzet Kennisbank

De kennisbank is onderverdeeld in producttypen:

 1. Visie op Zaakgericht werken
  Denk aan: doelstellingen, praatplaat, visiedocument, presentatie met algemene uitgangspunten.​​​​
 2. Planvorming
  Denk aan: Plan van Aanpak, Projectplan, Project Initiatie Document,  scenario’s voor inrichting en invoering, communicatieplan
 3. Zaaktype Catalogus
  Voorbeelden van Individuele Zaaktypen en Zaaktype Catalogi worden verzameld op GEMMA online. Bij voorkeur is uw voorbeeld vastgelegd conform het Zaaktype-sjabloon. U kunt uw ZTC of zaaktype(n) aanleveren als PDF document of spreadsheet aanleveren per mail bij GEMMA.
 4. Opleidingen
  Denk aan: Opleidingsplan, trainingsmateriaal
 5. Borging en werkafspraken
  Strategie en methodes voor borging, gouden regels, werkafspraken

Kennisbank

Cluster

Kennisdocument en/of casus omschrijving

Toelichting

Visie op Zaakgericht werken

Doelen en inspanningen gemeente Tilburg

Overzicht van de doelen die Tilburg met ZGW voor ogen heeft en de inspanningen die nodig zijn om die te realiseren

Ervaringen en 7 lessons learned van verschillende gemeenten

Verzameling van 7 best practices en lessons learned t.a.v. de invoering van Zaakgericht werken

Visie het nieuwe Zaakgericht werken gemeente ‘s Hertogenbosch

Herijkte visie (2017) van 's Hertogenbosch op ZGW

Planvorming

Projectplan Zaakgericht werken gemeente Dongen

Algemeen projectplan voor de gemeente brede invoering van ZGW

 

Communicatieplan invoering Zaakgericht werken gemeente Dongen

Communicatieplan voor de invoering van ZGW

Dwarss een goede zaak gemeente Rotterdam

Factsheet Digitaal Werken Aan Rotterdamse Samenwerking en Service

Presentatie aanpak 1 proces per dag gemeente Tilburg

Presentatie aanpak Tilburg: een proces per dag

Toetsing kaders en richtlijnen v3 gemeente Tilburg

Processchema toetsing aan ZGW kaders en richtlijnen Tilburg

Opleidingen

Training eindgebruikers gemeente Dongen

Presentatie met het hoe en wat van ZGW

 

Lesplan knoppencursus postmodule gemeente Tilburg

Lesplan postmodule (inc. tijdspad en onderwerpen) 90 minuten Tilburg

Lesplan knoppencursus gemeente Tilburg

Lesplan ZGW (incl. tijdspad en onderwerpen) 120 minuten Tilburg

Borging en werkafspraken

Strategie en rol key users gemeente Dongen

Uitleg over de rol van ZGW ambassadeurs tijdens de invoeringsperiode

 

Uitgangspunten en werkafspraken gemeente Dongen

Algemeen geldende werkafspraken rond de invoering van ZGW

 

Enquête na livegang ZGW gemeente Tilburg

Evaluatie dmv enquête na invoering ZGW in Tilburg

 

Informatieblad DWARSS uitgangspunten gemeente Rotterdam

Uitgangspunten ZGW in Rotterdam (DWARSS)

 

Lessen learned en borging Alphen aan den Rijn

Leerpunten Alphen aan den Rijn bij invoering en borging ZGW

 

Plaat met do’s en dont's gemeente Alphen aan den Rijn

Visuele weergave do's en dont's voor de invoering van ZGW in Alphen aan den Rijn

 

ZGW Key User huiswerk gemeente Tilburg

Overdracht en aandachtspunten (huiswerk) voor key-users in Tilburg

 

ZGW Key User Verwachtingen gemeente Tilburg

Wat houdt het in om key user ZGW te zijn? 8 punten vanuit Tilburg

Filmpje ZGW Gemeente Tilburg

Wat betekent ZGW als je ermee aan de slag gaat