Kennisbank Klantreizen

Kennisbank klantreizen

In de kennisbank klantreizen vindt u voorbeelden van klantreizen die andere gemeenten hebben doorlopen. Met een klantreis brengt u in kaart hoe inwoners en ondernemers de dienstverlening van uw gemeente ervaren. Zo krijgt u zicht op de verbeteringen waar uw klant écht op zit te wachten.

Doel van dit product

De kennisbank klantreizen is bedoeld als inspiratiebron voor gemeenten die aan de slag willen met klantreizen.

Waarom

Als gemeente wilt u uw dienstverlening richting inwoners en ondernemers voortdurend verbeteren. Een klantreis vormt daarbij de eerste stap. Met een klantreis brengt u in kaart hoe inwoners en ondernemers de dienstverlening van uw gemeente ervaren. Zo krijgt u zicht op de verbeteringen waar uw klant écht op zit te wachten. In de kennisbank klantreizen vindt u voorbeelden van klantreizen die andere gemeenten eerder hebben doorlopen. Het is belangrijk dat u met uw gemeente een eigen klantreis doorloopt en niet zomaar bevindingen en verbeteringen van andere gemeenten aan- of overneemt. Alleen op die manier kunt u de gebruikerservaring van uw eigen dienst door uw eigen inwoners in kaart brengen en verbeteren. Een klantreis kan bestaan uit de volgende componenten: persona’s, een huidige klantreis, (on)prettige aspecten, pijn- en verbeterpunten, een gewenste klantreis, verschillenanalyse en verbeterplan.

Hoe implementeren

De kennisbank klantreizen kunt u gebruiken als inspiratiebron. U kunt op verschillende manieren zoeken in de klantreizen die gemeenten eerder hebben doorlopen. Per document staat aangegeven welke componenten het document bevat. Heeft u vragen over een specifieke klantreis? In de beschrijving van elk bestand staan contactgegevens van de betreffende gemeente of persoon, die u kunt benaderen.

In de praktijk

Diverse gemeenten hebben al een klantreis doorlopen. Zo hebben de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel de klantreis 'Paspoort aanvragen' doorlopen. Deze bevat de componenten Persona, Huidige klantreis en Pijn- en verbeterpunten. De gemeente Almere heeft de klantreizen ‘Bijzondere bijstand’ en ‘Fijne leefomgeving’ doorlopen.