Juridische Routekaart

Juridische Routekaart

Het herzien van de omgevingswet brengt grote uitdagingen met zich mee voor gemeenten en overheden. Niet alleen op digitaal vlak, maar zeker ook voor iedereen die in de praktijk met het omgevingsrecht werkt of gaat werken. De Omgevingswet heeft effect op allerlei regels, verordeningen en aanwijzingsbesluiten. De Juridische Routekaart wil antwoord geven op vragen als wat speelt er allemaal, wat kan je al doen en waar kan je en bijdrage leveren.

Doel van dit instrument

Het is voor gemeenten zaak om nu al aan de slag te gaan met de juridische uitdagingen die voortkomen uit de Omgevingswet: kennis vergaren, meedenken, vaardigheden opdoen en de organisatie voorbereiden op wat komen gaat. De Juridische Routekaart ondersteunt hierin.

Herziening omgevingsrecht

De herziening van het omgevingsrecht betekent een grote operatie, die belangrijk is voor iedereen die in de praktijk met het omgevingsrecht werkt of zal werken. Dat geldt zeker ook voor gemeentejuristen en niet alleen als ze werken binnen het ‘traditionele’ fysiek domein. Het omgevingsrecht reikt verder. De Omgevingswet – en in het bijzonder het verplichte gemeentelijk omgevingsplan – heeft namelijk ook gevolgen voor veel bestaande gemeentelijke verordeningen, nadere regels, aanwijzingsbesluiten en beleidsregels.

Hoewel de voorgenomen inwerkingtreding (in 2019) nog ver weg lijkt, is het voor gemeenten zaak om nu al aan de slag te gaan: kennis vergaren, meedenken, vaardigheden opdoen en de organisatie voorbereiden op wat komen gaat. Daarom is deze Juridische routekaart opgesteld. De bedoeling is dat u hierin antwoord vindt op een aantal vragen (Wat speelt er allemaal? Waar kunt u een bijdrage leveren? Wat is zinnig om nu al te doen?).

Omdat nog lang niet alles duidelijk is, is deze Juridische routekaart een dynamisch document dat ieder kwartaal – of zoveel vaker als nodig – wordt geactualiseerd

Meer weten of aan de slag?

Meer weten over dit product? Neem contact op met het accountmanagement van VNG Realisatie, zij zijn het aanspreekpunt voor alle vragen over VNG Realisatie.

De Juridische Routekaart

VNG - Juridische Routekaart