Jouw succes, mijn succes

Jouw succes, mijn succes

Onder het motto: ‘Jouw succes, mijn succes’ adopteren gemeenten en uitvoeringsorganisaties succesvolle digitale oplossingen om de dienstverlening van gemeenten te verbeteren.

Doel van deze verkenning

Gemeenten en uitvoeringsorganisaties bedenken online toepassingen die de dienstverlening verbeteren. Door deze projecten te delen, profiteren meer overheden hiervan.

Presentaties sessie 8 februari 2018

Op 8 februari 2018 presenteerden gemeenten en uitvoeringsorganisaties hun digitale successen. Lukte het hen om andere deelnemers enthousiast te maken om hun project in hun eigen organisatie toe te passen Een coach van VNG Realisatie helpt om elkaars oplossingen over te nemen. Er werd ook gekeken naar wat nodig is om bewezen successen in alle gemeenten in Nederland door te voeren. De gemeente Utrecht leidt het project ‘Jouw succes, mijn succes’ vanuit het Kloosterhoeveberaad.

Een aantal van de gepresenteerde successen:

Aanvullende informatie

De aangeboden digitale oplossingen dienen aan een aantal criteria te voldoen:

  • Het moet gaan om een bewezen succes.
  • De online oplossing is eenvoudig te delen, niet al te moeilijk om in te voeren en bij voorkeur open source.
  • De kosten voor de invoering van het succes bedragen idealiter niet meer dan 10.000 euro.
  • Deelnemers hebben tijd en capaciteit vrijgemaakt om hun succes te delen en het succes van de andere gemeente of uitvoeringsorganisatie in hun organisatie in te voeren (binnen 6 tot 9 maanden, vanaf januari 2018).
  • De startbijeenkomst vindt 8 februari 2018 plaats, waarbij de projectleider en een vertegenwoordiger met mandaat (bestuurlijke verankering in directie/management) aanwezig zijn. Tijdens de startbijeenkomst inventariseren we welke successen bij de organisaties passen.

Resultaten en successen gemeenten

Hollands Kroon deelt het succes van kostendekkendheid.nl. Een webapplicatie die er voor zorgt dat je eenvoudig jaarlijks de kostendekkendheid van leges kan berekenen. Dit helpt een gemeente een sluitende business case te maken.

Amsterdam ontwikkelde de Tour Buzz App. Een applicatie die chauffeurs van touringcars laat zien waar ruimte is om te parkeren. Zo worden verkeersopstoppingen, onveilig verkeerssituaties, geluidsoverlast en luchtverontreiniging voorkomen.

Amsterdam ontwikkelde ook snapdebrief.nl. Op snapdebrief.nl kon een inwoner een foto uploaden van een moeilijke brief, waar de gemeente vervolgens telefonisch uitleg over gaf. De gemeente komt in contact met mensen die -mogelijk- een sociale afstand tot de maatschappij hebben en het helpt bij het vroegtijdig signaleren van problemen.

Utrecht werkt met een verkiezingsapp. Deze open source applicatie toont lokale partijprogramma’s en stemlokalen aan bewoners. Zo is relevante informatie om te stemmen vrij toegankelijk en leidt dit hopelijk drempelverlagend om te gaan stemmen.

RVO Nederland heeft een BerichtenBox voor grote bestandsuitwisseling. RVO Nederland heeft een procesbeschrijving gemaakt van de wijze waarop bedrijven en gemeenten (grote) bestanden onderling veilig kunnen uitwisselen.

Wageningen ontwikkelde een app voor het doen van meldingen in openbare ruimte. Daarmee geven inwoners eenvoudig een melding door, hebben behandelaars hun werkvoorraad in beeld en de gemeente zicht op aantallen, geografische spreiding en status van de meldingen.

Waternet optimaliseerde de website met behulp van verschillende tools zoals Google analytics, maar ook met experimenten, klant feedback en inzichten uit de psychologie. Zij kregen hiervoor een eervolle vermelding bij de DDMA Dutch CRO Awards, vanwege de flinke verbetering van bedrijfsresultaten.