Innovatiefonds

Innovatiefonds innovatieve projecten gemeenten

Gemeenten hebben de handen ineengeslagen als het gaat om het verbeteren van de dienstverlening en informatievoorziening. Door samen te organiseren ontwikkelen ze samen in plaats van ieder voor zich. Een van de randvoorwaarden voor de verbetering van dienstverlening van de overheid is Common Ground; een moderne basis voor de informatievoorziening van gemeenten en medeoverheden.

Doel van dit product

Met ondersteuning van het innovatiefonds worden nieuwe initiatieven gerealiseerd om gemeentelijke dienstverlening te verbeteren.

Waarom

Samen organiseren en de Common Ground dragen concreet bij aan de ambities van NL DIGIbeter: ‘Klaar voor de toekomst’ en ‘We investeren in innovatie’. Om deze ambities te ondersteunen kunnen gemeenten in 2020 aanspraak maken op een subsidie toegekend voor nieuwe en innovatieve projecten.

Gemeenten die hiervoor in aanmelding willen komen kunnen een projectvoorstel, met opdrachtomschrijving en resultaat indienen dat voldoet aan een of meerdere criteria zoals hieronder beschreven. De bijdrage vanuit de innovatiegelden is maximaal gelijk aan het bedrag dat de initiatief nemende gemeente zelf inbrengt. Het aanmelden van een project kan via het aanmeldformulier.

Criteria

De initiatieven worden op basis van een of meerdere van onderstaande criteria beoordeeld: 

 • De aanvraag komt van een gemeente (gemeente is eigenaar). Voorwaarde is wel dat het om een initiatief gaat dat door minimaal 2 gemeenten wordt uitgevoerd.
 • De gemeente (of gemeenten) dient zelf ook te financieren voor een bedrag dat minimaal matcht aan de aangevraagde investering (co-financiering). 
 • Aanvragen voldoen zoveel mogelijk aan de common ground- en meervoudige innovatiestrategie principes. 

Het betreft een innovatief initiatief. Daarbij kan het gaan om o.a. conceptontwikkeling, een architectuurproduct, een prototype. In principe is elke initiatief een kanshebber tot en met de fase van vraag om ondersteuning bij een eerste referentie-implementatie (productie). Dat wil zeggen dat ook initiatieven in aanmerking komen die nu nog niet direct schaalbaar zijn. 

Het initiatief voldoet aan de Common Ground principes en de informatie-architectuurprincipes voor het gemeentelijk gegevenslandschap. De realisatieprincipes voor Common Ground vormen een twee-eenheid met de informatie-architectuurprincipes voor het gemeentelijk gegevenslandschap. Beide sets principes zijn belangrijk voor de totstandkoming van een nieuwe, flexibele en meer gezamenlijke gemeentelijke informatiehuishouding. De beide sets van principes zijn beschreven op het platform van Common Ground. Het initiatief levert een bijdrage aan de ontwikkeling van een of meerdere principes van de meervoudige innovatiestrategie die gemeenten en VNG samen ontwikkelen. Impact op inwoner, ondernemers en maatschappij staat centraal.

Principes meervoudige innovatiestrategie en Common Ground realisatie- en architectuurprincipes:

Common Ground principes

 • Community – we werken als community
 • Agile - we ontwikkelen incrementeel en iteratief 
 • Nieuw naast oud - we ontwikkelen nieuw naast bestaand 
 • Moderne IT – we gebruiken moderne technologie 
 • Open source - we geven de voorkeur aan open source software 
 • Lagen-architectuur - we gebruiken een gelaagd architectuurmodel
 • Nlx als gateway – we ontwikkelen en gebruiken nlx als gateway 

Principes gegevenslandschap

 • Component gebaseerd – we werken met componenten 
 • Open – we zijn transparant waar mogelijk 
 • Vertrouwd – we zorgen dat informatiebeveiliging en privacy op orde zijn 
 • Eenmalige vastlegging – we leggen gegevens eenmalig vast en vragen op bij de bron
 • Regie op gegevens – we faciliteren regie op gegevens 
 • Standaard – we standaardiseren maximaal

Principes innovatiestrategie

 • Impact op inwoner, ondernemers en maatschappij staat centraal
 • Mate van adoptie en implementatie bepaalt succes
 • Opzet is beproeven en leren van elkaar in gefaseerde aanpak
 • De kracht van bestaande en bewezen initiatieven wordt gebruikt
 • We werken als één overheid
 • Eén keer ontwikkelen en hergebruiken is ambitie

Hoe aanvragen?

Elk kwartaal is er een nieuwe ronde van het innovatiefonds waarbij gemeenten met een innovatief concept kans maken op een investering vanuit dit fonds. Om in aanmerking te komen kunnen gemeenten uiterlijk een maand voor het einde van elk kwartaal hun voorstel indienen via het aanmeldformulier. Bij te late inzending of een te groot aantal aanmeldingen kan de aanvraag worden doorgeschoven naar het volgende kwartaal.

Per kwartaal wordt minimaal één keer een besluit genomen over de aanvragen. Dit wordt gedaan in een zogenoemde prioriteringsboard van de VNG. Er wordt altijd contact met de aanvrager opgenomen. 

(Co)-financiering

Er is geen minimaal bedrag, wel een maximum van €25.000 (incl btw) per investerende partij. Met een maximum van €50.000 per initiatief. Als voorbeeld gemeente X en Y investeren ieder €15.000, dan kan VNG €30.000 investeren. Als alleen gemeente X €15.000 investeert, investeert VNG €15.000.

Voor vragen over het innovatiefonds neem contact op met Bob van den Engel