Innovatiefonds

Innovatiefonds innovatieve projecten gemeenten

Gemeenten hebben de handen ineengeslagen als het gaat om het verbeteren van de dienstverlening en informatievoorziening. Door samen te organiseren ontwikkelen ze samen in plaats van ieder voor zich. Dit zorgt voor efficiënte en effectieve dienstverlening en draagt bij aan een krachtige lokale overheid. Een van de randvoorwaarden voor de verbetering van dienstverlening van de overheid is Common Ground; een moderne basis voor de hervorming van de informatievoorziening van gemeenten en medeoverheden.

Doel van dit product

Met ondersteuning van het innovatiefonds worden nieuwe initiatieven gerealiseerd om gemeentelijke dienstverlening te verbeteren. Gemeenten worden aangemoedigd om innovatieve projecten uit te werken en een stap te zetten richting het uitvoeren van de informatiekundige visie Common Ground.

Waarom

Samen organiseren en Common Ground dragen concreet bij aan de ambities van NL DIGIbeter: ‘Klaar voor de toekomst’ en ‘We investeren in innovatie’. Om deze ambities te ondersteunen kunnen gemeenten in 2020 aanspraak maken op een subsidie toegekend voor nieuwe en innovatieve projecten.
Gemeenten die hiervoor in aanmelding willen komen, kunnen een projectvoorstel, met opdrachtomschrijving en resultaat indienen dat voldoet aan de criteria zoals hieronder beschreven. De bijdrage vanuit de innovatiegelden is maximaal gelijk aan het bedrag dat de initiatief nemende gemeente zelf inbrengt. Het aanmelden van een project kan via het aanmeldformulier.

Criteria

De initiatieven worden op basis van onderstaande criteria beoordeeld:

 • De aanvraag komt van een gemeente (gemeente is eigenaar). Voorwaarde is wel dat het om een initiatief gaat dat door minimaal 2 gemeenten wordt uitgevoerd.
 • De gemeente (of gemeenten) dient zelf ook te financieren voor een bedrag dat minimaal gelijk is aan de aangevraagde investering (co-financiering).
 • De aanvraag dient te voldoen aan de principes van Common Ground, het gegevenslandschap en de meervoudige innovatiestrategie óf de aanvraag moet leiden tot het (in de toekomst) hieraan voldoen.
 • De aanvraag dient een concreet resultaat op te leveren. Dit resultaat is herbruikbaar voor andere gemeenten of is erop gericht om naar een Common Ground product toe te werken.

Het betreft een innovatief initiatief. Daarbij kan het gaan om o.a. conceptontwikkeling, een architectuurproduct of een prototype. In principe is elke initiatief een kanshebber tot en met de fase van vraag om ondersteuning bij een eerste referentie-implementatie (productie). Dat wil zeggen dat ook initiatieven in aanmerking komen die nu nog niet direct schaalbaar zijn.

Principes

Het initiatief voldoet bovendien aan de principes van Common Ground en de informatie-architectuurprincipes voor het gemeentelijk gegevenslandschap. De realisatieprincipes voor Common Ground vormen een twee-eenheid met de informatie-architectuurprincipes voor het gemeentelijk gegevenslandschap. De beide sets principes zijn beschreven op het platform van Common Ground en zijn belangrijk voor de totstandkoming van een nieuwe, flexibele en meer gezamenlijke gemeentelijke informatiehuishouding.

Daarnaast draagt het initiatief bij aan de ontwikkeling van een of meerdere principes van innovatiestrategie die gemeenten en VNG samen ontwikkelen. Impact op inwoner, ondernemers en maatschappij staat daarbij centraal.

Common Ground principes

 • Community – we werken als community
 • Agile - we ontwikkelen incrementeel en iteratief
 • Nieuw naast oud - we ontwikkelen nieuw naast bestaand
 • Moderne IT – we gebruiken moderne technologie
 • Open source - we geven de voorkeur aan open source software
 • Lagen-architectuur - we gebruiken een gelaagd architectuurmodel
 • Nlx als gateway – we ontwikkelen en gebruiken nlx als gateway

Principes gegevenslandschap

 • Component gebaseerd – we werken met componenten
 • Open – we zijn transparant waar mogelijk
 • Vertrouwd – we zorgen dat informatiebeveiliging en privacy op orde zijn
 • Eenmalige vastlegging – we leggen gegevens eenmalig vast en vragen op bij de bron
 • Regie op gegevens – we faciliteren regie op gegevens
 • Standaard – we standaardiseren maximaal

Principes innovatiestrategie

 • Impact op inwoner, ondernemers en maatschappij staat centraal
 • Mate van adoptie en implementatie bepaalt succes
 • Opzet is beproeven en leren van elkaar in gefaseerde aanpak
 • De kracht van bestaande en bewezen initiatieven wordt gebruikt
 • We werken als één overheid
 • Eén keer ontwikkelen en hergebruiken is ambitie

Hoe aanvragen?

Gemeenten met een innovatief concept kunnen in 2020 een aanvraag doen om kans te maken op een investering vanuit dit fonds. Aanvragen kunnen op elk moment ingediend worden via het aanmeldformulier. Wanneer het aanmeldformulier door VNG is ontvangen, krijgt de aanvrager een bevestigingsmail met een toelichting op het vervolgproces.

Proces

Na ontvangst wordt de aanvraag binnen de VNG uitgezet. Op basis van de informatie wordt de juiste expertise gevraagd om een advies te geven op de aanvraag. Indien nodig wordt er contact opgenomen met de aanvrager om aanvullende vragen te stellen en zaken te verhelderen.

Het advies van de expert wordt voorgelegd en beoordeeld door de beoordelingscommissie. De beoordelingscommissie bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende expertises, in lijn met de criteria van het innovatiefonds:

 • Vertegenwoordiger Common Ground
 • Vertegenwoordiger Innovatie
 • Vertegenwoordiger Strategie
 • Vertegenwoordiger Informatiesamenleving
 • Controller VNG
 • Projectleider innovatiefonds

Na de beoordeling wordt de aanvrager over de uitslag geïnformeerd.

Dit traject duurt maximaal 4 weken.

(Co)-financiering

Er is geen minimaal bedrag, wel een maximum van €25.000 (incl btw) per investerende partij. Met een maximum van €50.000 per initiatief. Als voorbeeld gemeente X en Y investeren ieder €15.000, dan kan VNG €30.000 investeren. Als alleen gemeente X €15.000 investeert, investeert VNG €15.000.

Voor vragen over het innovatiefonds, stuur een e-mail naar realisatie.innovatie@vng.nl.