Idensys

Idensys

Idensys is een nieuwe en veilige manier van inloggen die gegevens van gebruikers online beter beschermt en identiteitsfraude tegengaat. Overheid, zorginstellingen en bedrijven doen mee en ontvangen zo beter betrouwbare klantinformatie. Idensys maakt gebruik van hetzelfde koppelvlak als eHerkenning. Net zoals bij eHerkenning worden de Idensysmiddelen door private marktpartijen aangeboden.

Idensys controleert of de persoon die inlogt daadwerkelijk is wie hij zegt dat hij is en doet dit met de hoogst mogelijke zekerheid. Door het verhoogde betrouwbaarheidsniveau, maakt Idensys nieuwe online dienstverlening mogelijk en voldoet het aan Europese eisen van grensoverschrijdende dienstverlening. Idensys voldoet aan de eIDAS-verordening.

Doel van dit product

Met Idensys logt een gebruiker bij een groot aantal instanties, waaronder overheden, zorgverleners en bedrijven veilig en eenvoudig in op het internet.

Betrouwbaar toegang tot online dienstverlening

Op dit moment loopt er bij een aantal organisaties een pilot met het private middel Idensys.  Alleen de gemeente Rotterdam is aangesloten op Idensys. Het is, op dit moment, niet zeker of Idensys ingezet gaat worden als Identificatiemiddel. Meer informatie over Idensys is te vinden op de website van Logius.

Zorgeloos inloggen met Idensys

Zorgeloos inloggen met Idensys