High Value Datasets

High Value Datasets

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties stimuleert gemeenten om hun data open te stellen voor derden. Dat stelt hen niet alleen voor technologische, maar ook voor inhoudelijke vraagstukken. Met welke data moet ik beginnen? Het Dataportaal van de Nederlandse overheid (data.overheid.nl) raadt aan om prioriteit te geven aan de zogenoemde high value datasets.

Doel van dit instrument

De werkgroep Gemeentelijke High Value Datalijst buigt zich over de totstandkoming van één leidende lijst van high value datasets. Deze lijst ondersteunt gemeenten bij het bepalen van welke data als eerste als open data beschikbaar moeten komen.

Gedragen lijst van high value datasets

De werkgroep Gemeentelijke High Value Datalijst is een initiatief van Het ministerie van BZK, VNG, VNG Realisatie en de Digitale Stedenagenda (DSA). Andere deelnemers zijn onder meer Open State Foundation, Dataplatform, Textinfo en de gemeenten Zaanstad, Ede, Waalwijk en Den Haag. Het gezamenlijk doel is om vanuit de overheid één gedragen lijst van gemeentelijke high value datasets vast te stellen. High value datasets zijn datasets met een hoge waarde voor de samenleving, zoals de Basisregistratie Adressen Gebouwen, en de kadastrale kaart. Uitgangspunt voor de werkgroep is de door DSA opgestelde lijst met mogelijke high value datasets. Deze lijst is gebaseerd op gebruikscijfers van de open data portalen van de grote gemeenten. Of een dataset ‘high value’ is, wordt bepaald door de mate waarin het bijdraagt aan:

  • Transparantie
  • Uitvoering van de wettelijke taak
  • Kostenbesparing
  • Bediening van een doelgroep
  • Potentie van hergebruik

Het aantal datasets bij lokale overheden is tussen 1 maart 2016 en 1 maart 2017 met maar liefst 82 procent gestegen. Dat meldt demissionair minister Plasterk in een brief aan de Tweede Kamer. Het aantal datasets van decentrale overheden steeg van 1.432 naar 2.601. Daarnaast zijn er nog 986 datasets bij decentrale overheden die nog niet op data.overheid.nl geplaatst zijn.

Meer weten of aan de slag?

Meer weten over dit product? Neem contact op met het accountmanagement van VNG Realisatie, zij zijn het aanspreekpunt voor alle vragen over VNG Realisatie.

Data.overheid.nl

Wil je deelnemen aan de gemeentelijke werkgroep, of aan de slag met High Value Datsets, neem dan contact op met het team van data.overheid.nl.

data.overheid.nl