Haal Centraal

Haal Centraal

Het programma Haal Centraal zorgt ervoor dat gemeenten efficiënter en effectiever gebruik kunnen maken van basisgegevens in hun processen, zoals subsidieverstrekking, verhuizing, bezwaar, vergunningen en aanpak ondermijning. De Kamer van Koophandel, de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) en het Kadaster bieden deze gegevens straks aan met Haal Centraal API’s (Application Programming Interfaces). Deze API’s bieden wat gemeenten nodig hebben, zijn gemakkelijk in het gebruik en conform de informatiekundige visie Common Ground.

Doel van dit product

Het klaar voor gebruik aanbieden van basisgegevens aan gemeenten aan via landelijke bronnen. Zonder ingewikkelde bewerkingen door gemeentelijke afnemers, en gemakkelijk bruikbaar voor een ontwikkelaar. Dat houdt de kosten voor gemeenten laag.

Waarom

Om hun afnemers van basisgegevens te voorzien gebruiken gemeenten nu gegevensmagazijnen of distributiesystemen met kopieën van basisregistraties. Veel gemeentelijke afnemers zoals aanpak ondermijning, schuldhulpverlening, vergunnings- en belastingzaken houden noodgedwongen kopieën bij, omdat hun systemen functionaliteiten nodig hebben die een landelijke bron hen niet biedt. Dat is waar Haal Centraal voor zorgt.

De Haal Centraal API’s (Application Programming Interface) van onze partners Kadaster, Rijksdienst voor Identiteitsgegevens en de Kamer van Koophandel leveren precies wat gemeenten nodig hebben. Hierdoor kunnen gemeenten hun gegevensmagazijnen uitfaseren en beter voldoen aan de AVG, worden koppelingen goedkoper en worden wijzigingen sneller doorgevoerd omdat gemeenten dit niet meer 352 keer zelf hoeven te doen. Iedere koppeling met een Haal Centraal API die een gemeentelijke afnemer heeft laten bouwen kan in alle gemeenten worden hergebruikt.

Resultaat is dat gemeenten zich straks beter dan nu richten op de behoefte van hun binnengemeentelijke afnemers ('vraagarticulatie') die relatief snel door een landelijke partner kan worden ingevuld.

Stand van Zaken

In 2018 is een pilot gedaan met gemeenten, het Kadaster en VNG Realisatie. Het concept is tijdens deze pilot succesvol beproefd. BZK heeft vervolgens subsidie verstrekt en VNG treedt op als opdrachtgever.

Inmiddels zijn twee Haal Centraal API's opgeleverd. Gemeenten kunnen aansluiten op de BRK Bevragen API en op de BAG Bevragen API. Daarnaast is de BRP Bevragen API definitie opgeleverd. Deze wordt in 2021 gerealiseerd door de RvIG en aangeboden aan 15 gemeenten.

Uitgangspunt voor de Haal Centraal API’s is de informatiebehoefte van de binnengemeentelijke afnemers. Op de GitHub (open) en GitLab (besloten) omgevingen van Haal Centraal worden de ‘user stories’ van gemeenten gepubliceerd. Mis je iets wat jouw gemeente echt nodig heeft? Maak een GitHub account aan en zet het er bij!

Hoe implementeren

Met Haal Centraal kan structureel worden bespaard op het beheer van het gegevensmagazijn en bijbehorende applicaties met (StUF)services. Gemeenten hoeven deze niet meer te vervangen en te beheren.

Haal Centraal betekent voor gemeenten niet alleen besparen, maar ook investeren. Waar API’s worden gebruikt, wordt (toegangs)beveiliging extra belangrijk. Ook moet een nieuwe manier worden gevonden voor het loggen/protocolleren van het gebruik van niet openbare basisgegevens. Tenslotte is de integratie van basisgegevens met lokale databronnen (denk aan de 'plusgegevens', vergunningen, wijken/buurten, monumenten…) een vraagstuk dat door gemeenten zelf moet worden opgelost.

Aanvullende informatie

Het programma Haal Centraal is een initiatief van de G5 gemeenten (Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Rotterdam, Utrecht) samen met VNG Realisatie, de Kamer van Koophandel, RvIG en het Kadaster.

De Haal Centraal API’s conformeren zich aan de NL API Strategie en dragen daaraan bij. De werkwijze van Haal Centraal past op de stelseldiensten van BZK en Logius over het werken met API’s. Alle Haal Centraal API’s worden gepubliceerd op https://developer.overheid.nl.