GT Software Broker

GT Software Broker

GT Software broker is de vijfde gezamenlijke aanbesteding van GT. Gemeenten hebben aangegeven behoefte te hebben aan meer regie op kwaliteit en kosten van de producten en diensten die zij betrekken van software brokers. Om dat te bereiken is een gezamenlijke aanbesteding van de software broker het meest geschikt.

Doel van dit product

De collectieve marktbenadering van GT zorgt ervoor dat gemeenten hun software gemakkelijk en tegen goede voorwaarden kunnen inkopen bij de software broker die de aanbesteding gegund krijgt.

Waarom

Gemeenten gebruiken zonder uitzondering standaard software van leveranciers als Oracle, Microsoft, IBM en andere partijen voor de ondersteuning van hun bedrijfsvoering. De kans is (zeer) groot dat gemeenten dit blijven doen. Ze worden mede hierdoor met aanzienlijke kosten geconfronteerd. Door de software broker gezamenlijk aan te besteden, is de kans groter dat deze kosten hanteerbaar worden.

Hoe implementeren

In maart 2019 heeft het projectteam een uitvraag voor deelname aan de marktverkenning GT Software Broker gedeeld. De uitgangspunten voor de marktverkenning kunt u inzien. Deelnamen aan de martkverkenning is helaas niet meer mogelijk.

Wilt u meer weten of GT Software Broker? Neem dan contact op met het GT projectteam.

Klankbordgroep GT Software Broker

Om eisen van deelnemers en de mogelijkheden van de markt optimaal op elkaar af te kunnen stemmen, is er gedurende het gehele aanbestedingsproces een afvaardiging van gemeenten nodig. Hiervoor is een klankbordgroep ingesteld. Hierin worden gemeenten vertegenwoordigd door Den Haag, Eindhoven, Haarlemmermeer, Hardenberg, Rotterdam, Tilburg en Utrecht.