GT Software Broker

GT Software Broker

GT Software broker is de vijfde gezamenlijke aanbesteding van GT. Gemeenten hebben aangegeven behoefte te hebben aan meer regie op kwaliteit en kosten van de producten en diensten die zij betrekken van software brokers. Om dat te bereiken is een gezamenlijke aanbesteding van de software broker het meest geschikt.

Doel van dit product

De collectieve marktbenadering van GT zorgt ervoor dat gemeenten hun software gemakkelijk en tegen goede voorwaarden kunnen inkopen bij de software broker die de aanbesteding gegund krijgt.

Algemene Functionele Beschrijving

Gemeenten gebruiken zonder uitzondering standaard software van leveranciers als Oracle, Microsoft, IBM en andere partijen voor de ondersteuning van hun bedrijfsvoering. De kans is (zeer) groot dat gemeenten dit blijven doen. Ze worden mede hierdoor met aanzienlijke kosten geconfronteerd. Door de software broker gezamenlijk aan te besteden, is de kans groter dat deze kosten hanteerbaar worden.

Algemene Functionele Beschrijvingen (AFB)

GT Software Broker kent in aanloop naar het aanbestedingsbestek zogenaamde Algemene Functionele Beschrijvingen (AFB). Op 10 september 2019 is de eerste Algemene Functionele Beschrijving gepubliceerd. Gemeenten en leveranciers kunnen daar commentaar op leveren. Het team van GT Software Broker bekijkt of en hoe dat commentaar kan worden verwerkt. Deze werkwijze zorgt voor een zo goed mogelijke afstemming van hetgeen gemeenten verlangen en de markt kan bieden. Reacties ontvangen we graag via gtproject@vng.nl.

Inschrijving verlengd

De inschrijving voor de aanbesteding GT Software Broker is verlengd tot 15 november. Bijna honderd gemeenten hebben aangegeven zich in te willen schrijven. Sommige gemeenten geven aan meer tijd nodig te hebben om het formele proces binnen hun gemeente te doorlopen. Om dit mogelijk te maken is de inschrijftermijn verlengd. De publicatiedatum van het aanbestedingsbestek verschuift hiermee van 1 november naar 15 december 2019. Deze veranderingen hebben geen gevolgen voor de overall planning van de aanbesteding.

Hoe implementeren

In maart 2019 heeft het projectteam een uitvraag voor deelname aan de marktverkenning GT Software Broker gedeeld. De uitgangspunten voor de marktverkenning kunt u inzien. Deelnamen aan de martkverkenning is helaas niet meer mogelijk.

Wilt u meer weten of GT Software Broker? Neem dan contact op met het GT projectteam.

Klankbordgroep GT Software Broker

Om eisen van deelnemers en de mogelijkheden van de markt optimaal op elkaar af te kunnen stemmen, is er gedurende het gehele aanbestedingsproces een afvaardiging van gemeenten nodig. Hiervoor is een klankbordgroep ingesteld. Hierin worden gemeenten vertegenwoordigd door Den Haag, Eindhoven, Haarlemmermeer, Hardenberg, Rotterdam, Tilburg en Utrecht.

Webinar GT Software broker

Donderdag 19 september stond het webinar GT Software Broker op de agenda. U kunt het hieronder terugkijken. Onze excuses voor de beeldkwaliteit die minder goed is dan gewenst.