GT Print

GT Print

Onder de noemer Gemeentelijke Telecommunicatie (GT) besteedt VNG Realisatie voor gemeenten printdiensten aan.

Doel van dit product

Gemeenten nemen op de door hen gewenste wijze en tegen collectieve tarieven printdiensten af.

Waarom

Gemeenten doen mee met één centrale aanbesteding en hoeven dus niet zelf aan te besteden. Ook het contractbeheer wordt door VNG Realisatie uitgevoerd. Dit ontzorgt gemeenten en verlaagt de aanbestedings- en beheerkosten.

Andere centrale inkoopprojecten van VNG Realisatie, zoals GT Vaste Communicatie en GT Mobiele Communicatie, hebben hun nut bewezen. De aanbestedingen zijn hoogwaardig, er is een goede marktwerking bereikt en de gemeenten zijn ontzorgd in het beheer.

Er zijn 155 aanmeldingen ontvangen. Die representeren 174 gemeenten en 36 deelnemingen. Deze aantallen kunnen nog wijzigen.

Beheervergoeding

Gemeenten betalen zowel beheer- als aanbestedingskosten als ze met GT meedoen. Voor GT Print heeft de stuurgroep  bepaald dat de bijdrage tot 31 december 2022 8% (exclusief BTW) bedraagt. Eind 2022 wordt de bijdrage vergeleken met de tot dan toe gemaakte kosten. De bijdrage wordt dan eventueel bijgesteld.

Tussen 22 oktober en 6 november is een marktconsultatie gehouden. Zeven leveranciers hebben gereageerd. De reacties worden bestudeerd en zo nodig verwerkt in het bestek.

Deelnemers

Het aantal deelnemers kan nog wijzigen. De definitieve lijst van deelnemers wordt gepubliceerd in het bestek. Daarbij wordt een verwachting van de spreiding van de minicompetities in de tijd opgenomen. Vanwege het hogere aantal deelnemers wordt overwogen om het aantal raamcontracten met 1 partij te vermeerderen.

Aanmelden

Gemeenten konden zich tot 1 november 2019 aanmelden. Latere aanmeldingen worden voor zover mogelijk nog verwerkt.

Volgens de planning worden begin 2020 één of meer contracten met leveranciers afgesloten. Begin 2020 starten dan de eerste migraties bij de gemeenten en deelnemingen. De eisen en wensen rond dit project worden nog bepaald, bijvoorbeeld die voor managed printing. Ook inventariseert het projectteam samen met gemeenten wat er nodig is om de migratie naar het nieuwe contract soepel te laten verlopen. Hiervoor is een klankbordgroep ingesteld.

 1. Een medewerker van een gemeente of deelneming vult het aanmeldingsformulier in en laat dit ondertekenen door een tekenbevoegd persoon.
 2. U vult het Inventarisatieformulier in.
 3. Zowel het ingevulde aanmeldingsformulier als het inventarisatieformulier mailt u naar GTProject@vng.nl
 4. Bij vragen neemt u contact op met de accountmanagers via gtproject@vng.nl.

Planning en vragen

De planning (per 18 november 2019) is als volgt:

 • Het definitieve strategiedocument is door de stuurgroep GT vastgesteld;
 • Tussen 11 juni en 31 oktober 2019 mochten gemeenten en deelnemingen zich inschrijven voor GT Print. Er zijn 155 aanmeldingen binnengekomen;
 • Tussen 22 oktober en 6 november is een marktconsultatie gehouden en zijn zeven reacties binnengekomen;
 • Het Spec-P is gepubliceerd;
 • Het bestek wordt eind januari 2020 gepubliceerd.

Vraag en antwoord

Op het VNG Forum zijn de door de gemeenten gestelde vragen over GT Print beantwoord.

Dit forum is alleen toegankelijk voor medewerkers van gemeenten en deelnemingen. Stuur na uw aanmelding een aparte mail naar naar gtproject@vng.nl en voor toegang tot de community GT. Dit is een afgeschermd deel binnen het VNG forum waar u de vragen en antwoorden kunt bekijken.

  Webinars GT Print

  Regelmatig organiseren we met gemeenten webinars over GT Print. De webinars zijn bedoeld voor medewerkers van gemeenten en deelnemingen met interesse in deelname aan GT Print

  De webinars behandelen onder meer:

  • het inschrijfproces;
  • de meest voorkomende vragen en antwoorden van gemeenten en deelnemingen omtrent specificaties, planning, vormgeven van eigen beleid, de minicompetities, meedoen, de opzet van de aanbesteding en laatste stand van zaken.

  Aanmelden kan via de agenda. Het webinar van 15 juli kunt u hieronder terugkijken.