GT Print

GT Print

Het project Gemeentelijke Telecommunicatie wil printdiensten aanbesteden.

Doel van dit product

Gemeenten kunnen op de gewenste wijze en tegen collectieve tarieven printdiensten afnemen.

Waarom

Gemeenten kunnen meedoen met één centrale aanbesteding en hoeven dus niet zelf aan te besteden. Ook het contractbeheer wordt door VNG Realisatie uitgevoerd. Dit ontzorgt de gemeenten en verlaagt de aanbestedings- en beheerkosten.

Andere centrale inkoopprojecten van VNG Realisatie, zoals GT Vaste Communicatie en GT Mobiele Communicatie, hebben hun nut bewezen. De aanbestedingen zijn hoogwaardig, er is een goede marktwerking bereikt en de gemeenten zijn ontzorgd in het beheer.

De inschrijving voor gemeenten en deelnemingen is vanaf 11 juni geopend. Inschrijven kan tot 30 september 2019.

Hoe implementeren

Gemeenten en deelnemingen mogen zich tot 30 september 2019 inschrijven voor de aanbesteding van GT Print.

Volgens de planning worden eind 2019 één of meer contracten met leveranciers afgesloten. Begin 2020 starten dan de eerste migraties bij de gemeenten en deelnemingen. De eisen en wensen rond dit project worden nog bepaald, bijvoorbeeld die voor follow me printing. Ook inventariseert het projectteam samen met gemeenten wat er nodig is om de migratie naar het nieuwe contract soepel te laten verlopen. Hiervoor is een klankbordgroep ingesteld.

Hoe inschrijven

Gemeenten en deelnemingen mogen zich tot 30 september 2019 inschrijven voor deelname aan GT Print. Dit gaat als volgt:

  1. Een medewerker van een gemeente of deelneming vult het aanmeldingsformulier in en laat dit ondertekenen door een tekenbevoegd persoon.
  2. U vult het Inventarisatieformulier in.
  3. Zowel het ingevulde aanmeldingsformulier als het inventarisatieformulier mailt u naar GTProject@vng.nl
  4. Bij vragen neemt u contact op met de accountmanagers via gtproject@vng.nl.

Planning

De planning (per 7 juni 2019) is als volgt:

  • Het concept strategiedocument is in april 2019 gepubliceerd. Leveranciers hebben tot 19 mei 2019 de gelegenheid gehad om te reageren. Er zijn in totaal 10 tien reacties ontvangen, die momenteel worden bestudeerd door de projectgroep. De resultaten daarvan worden vergeleken met de conceptstrategie en eventueel gebruikt bij het voltooien van de definitieve strategie van de GT PRINT aanbesteding.
  • Tussen 11 juni en 30 september 2019 mogen gemeenten en deelnemingen zich inschrijven voor GT Print
  • Tussen 1 mei en 31 augustus 2019 worden de specificaties beschreven in een Spec-P document, dit wordt gepubliceerd via CTM Solution. Als er aanleiding toe is, dan wordt dit geheel of gedeeltelijk aan de markt voorgelegd. Marktpartijen wordt gevraagd om via CTM op dit document te reageren.
  • De plandatum van de publicatie van het bestek is Q4 2019.

Webinars GT Print

Op 16 juli, 29 augustus en 18 september worden webinars GT Print gehouden. Die zijn voor medewerkers van gemeenten en deelnemingen met interesse in deelname aan GT Print.

In de webinars komt het volgende aan de orde:

  • Toelichting op het inschrijfproces;
  • De meest voorkomende vragen en antwoorden van gemeenten en deelnemingen omtrent specificaties, planning, vormgeven van eigen beleid, de minicompetities, meedoen, de opzet van de aanbesteding en laatste stand van zaken.

Aanmelden kan via de agenda.