GT Print

GT Print

Het project Gemeentelijke Telecommunicatie wil printdiensten aanbesteden.

Doel van dit product

Gemeenten kunnen op de gewenste wijze en tegen collectieve tarieven printdiensten afnemen.

Waarom

Gemeenten kunnen meedoen met één centrale aanbesteding en hoeven dus niet zelf aan te besteden. Ook het contractbeheer wordt door VNG Realisatie uitgevoerd. Dit ontzorgt de gemeenten en verlaagt de aanbestedings- en beheerkosten.

Andere centrale inkoopprojecten van VNG Realisatie, zoals GT Vaste Communicatie en GT Mobiele Communicatie, hebben hun nut bewezen. De aanbestedingen zijn hoogwaardig, er is een goede marktwerking bereikt en de gemeenten zijn ontzorgd in het beheer.

Op 11 juni opent de inschrijving voor gemeenten en deelnemingen. De inschrijf- en inventarisatieformulieren publiceren we op vngrealisatie.nl zodra beschikbaar. Daarnaast verspreiden we deze documenten via onze nieuwsbrieven en tijdens de regiosessies van GT Print.

Hoe implementeren

Vanaf 11 juni 2019 krijgen gemeenten de gelegenheid om zich in te schrijven. Hou vngrealisatie en onze mailings in de gaten voor meer informatie. De voortgang van het project houden we hier bij.

Volgens de planning worden eind 2019 één of meer contracten met leveranciers afgesloten. Begin 2020 starten dan de eerste migraties bij de gemeenten en deelnemingen. De eisen en wensen rond dit project worden nog bepaald, bijvoorbeeld die voor follow me printing. Ook inventariseert het projectteam samen met gemeenten wat er nodig is om de migratie naar het nieuwe contract soepel te laten verlopen. Hiervoor is een klankbordgroep ingesteld.

Planning

De planning (per 21 mei 2019) is als volgt:

  • Het concept strategiedocument is in april 2019 gepubliceerd. Leveranciers hebben tot 19 mei 2019 de gelegenheid gehad om te reageren. Er zijn in totaal 10 tien reacties ontvangen, die momenteel worden bestudeerd door de projectgroep. De resultaten daarvan worden vergeleken met de conceptstrategie en eventueel gebruikt bij het voltooien van de definitieve strategie van de GT PRINT aanbesteding.
  • 11 juni 2019 start de inschrijving door gemeenten en deelnemingen.
  • Tussen 1 mei en 31 augustus 2019 worden de specificaties beschreven in een Spec-P document, dit wordt gepubliceerd via CTM Solution. Als er aanleiding toe is, dan wordt dit geheel of gedeeltelijk aan de markt voorgelegd. Marktpartijen wordt gevraagd om via CTM op dit document te reageren.
  • De plandatum van de publicatie van het bestek is 1 september 2019.

GT Print inschrijvingsronde juni 2019

De inschrijvingsronde voor GT Print staat gepland voor 11 juni 2019. Er worden in deze periode regiobijeenkomsten gehouden om deelnemers nader te informeren. Via de agenda kunt u zich aanmelden voor een bijeenkomst bij u in de buurt.