GT Print

GT Print

Onder de noemer Gemeentelijke Telecommunicatie (GT) besteedt VNG Realisatie voor gemeenten printdiensten aan.

Doel van dit product

Gemeenten nemen op de door hen gewenste wijze en tegen collectieve tarieven printdiensten af.

Waarom

Gemeenten kunnen meedoen met één centrale aanbesteding en hoeven dus niet zelf aan te besteden. Ook het contractbeheer wordt door VNG Realisatie uitgevoerd. Dit ontzorgt de gemeenten en verlaagt de aanbestedings- en beheerkosten.

Andere centrale inkoopprojecten van VNG Realisatie, zoals GT Vaste Communicatie en GT Mobiele Communicatie, hebben hun nut bewezen. De aanbestedingen zijn hoogwaardig, er is een goede marktwerking bereikt en de gemeenten zijn ontzorgd in het beheer.

De inschrijving voor gemeenten en deelnemingen is vanaf 11 juni geopend. Inschrijven kan tot en met 31 oktober 2019. Inschrijvingen na deze datum verwerken we voor zover mogelijk. Er kan niet worden gegarandeerd dat late inschrijvingen nog meegenomen worden.

Inschrijven en Marktconsultatie

Op 23 oktober 2019 is een marktconsultatie gestart. Daarin worden leveranciers en andere belanghebbenden gevraagd om te reageren op de voorgenomen aanbesteding.

In de marktconsultatie wordt onder andere gevraagd om te reageren op het Spec-P. Ook het MKB is van harte uitgenodigd. De marktconsultatie is gepubliceerd op CTM Solution. Daar staat ook beschreven hoe er gereageerd kan worden. De marktconsultatie loopt tot en met 6 november 2019.

De prognose voor het aantal deelnemers is bijgesteld naar 120 deelnemers.

Hoe inschrijven

Gemeenten mochten zich tot 31 oktober inschrijven. Latere inschrijvingen verwerken we voor zover mogelijk. Er kan niet worden gegarandeerd dat late inschrijvingen nog meegenomen worden.

Volgens de planning worden begin 2020 één of meer contracten met leveranciers afgesloten. Begin 2020 starten dan de eerste migraties bij de gemeenten en deelnemingen. De eisen en wensen rond dit project worden nog bepaald, bijvoorbeeld die voor managed printing. Ook inventariseert het projectteam samen met gemeenten wat er nodig is om de migratie naar het nieuwe contract soepel te laten verlopen. Hiervoor is een klankbordgroep ingesteld.

 1. Een medewerker van een gemeente of deelneming vult het aanmeldingsformulier in en laat dit ondertekenen door een tekenbevoegd persoon.
 2. U vult het Inventarisatieformulier in.
 3. Zowel het ingevulde aanmeldingsformulier als het inventarisatieformulier mailt u naar GTProject@vng.nl
 4. Bij vragen neemt u contact op met de accountmanagers via gtproject@vng.nl.

Planning en vragen

De planning (per 17 september 2019) is als volgt:

 • Het definitieve strategiedocument is door de stuurgroep GT vastgesteld;
 • Tussen 11 juni en 31 oktober 2019 mochten gemeenten en deelnemingen zich inschrijven voor GT Print. Aanmeldingen die later binnenkomen worden zoveel mogelijk verwerkt. We garanderen niet meer dat ze uiteindelijk in de aanbesteding worden meegenomen;
 • Tussen 22 oktober en 6 november wordt een marktconsultatie gehouden. Leveranciers en andere belanghebbenden kunnen via CTM Solution reageren.
 • Het Spec-P is gepubliceerd. Op basis van dit document bepalen gemeenten en deelnemingen hoe deze aanbesteding aansluit op hun situatie;
 • De plandatum van de publicatie van het bestek is december 2019.

Vraag en antwoord

Op het VNG Forum zijn de door de gemeenten gestelde vragen over GT Print beantwoord.

Dit forum is alleen toegankelijk voor medewerkers van gemeenten en deelnemingen. Stuur na uw aanmelding een aparte mail naar naar gtproject@vng.nl en voor toegang tot de community GT. Dit is een afgeschermd deel binnen het VNG forum waar u de vragen en antwoorden kunt bekijken.

  Webinars GT Print

  Regelmatig organiseren we met gemeenten webinars over GT Print. De webinars zijn bedoeld voor medewerkers van gemeenten en deelnemingen met interesse in deelname aan GT Print

  De webinars behandelen onder meer:

  • het inschrijfproces;
  • de meest voorkomende vragen en antwoorden van gemeenten en deelnemingen omtrent specificaties, planning, vormgeven van eigen beleid, de minicompetities, meedoen, de opzet van de aanbesteding en laatste stand van zaken.

  Aanmelden kan via de agenda. Het webinar van 15 juli kunt u hieronder terugkijken.