GT Mobiele Communicatie

GT Mobiele Communicatie

GT Mobiele Communicatie is de gezamenlijke aanbesteding Gemeentelijke Telecommunicatie en een voorbeeld van samen organiseren. Hier vindt u meer informatie over de komende aanbesteding GT Mobiele Communicatie 3 (periode 2020-2022), de opvolger van GT Mobiele Communicatie 1 en 2. Deze twee aanbestedingen zijn volledig in beheer genomen bij het Servicecentrum Gemeenten.

Doel van dit product

GT Mobiele Communicatie wil voor gemeenten in Nederland mobiele telecommunicatiediensten van de beste kwaliteit tegen de beste prijs realiseren.

Waarom

GT Mobiele Communicatie voorziet in mobiele telefoonabonnementen voor gemeenten, waarbij het streven is om door gezamenlijk aan te besteden een zo hoog mogelijke kwaliteit te verkrijgen voor een zo goed mogelijke prijs.

Door het contract straks onder te brengen bij het Servicecentrum Gemeenten van VNG Realisatie, worden gemeenten bovendien ontzorgd, omdat zij zelf niet hoeven aan te besteden. De tijdige opstart van GT Mobiele Communicatie 3 biedt het team GT, gemeenten en leveranciers de mogelijkheid extra aandacht te besteden aan de steeds verder toenemende afhankelijkheid van mobiele communicatie, aan de juiste inpassing van nieuwe mobiele communicatiemogelijkheden en aan een goede verwerking van opgedane kennis en ervaring.

Planning GT Mobiele Communicatie 3

De verwervingsstrategie is op 4 december 2020 door de stuurgroep GT goedgekeurd en gepubliceerd. U vindt hierin de uitgangspunten van deze gezamenlijke aanbesteding.

 • Vooronderzoek Q2-Q4 2020
 • Voorbereiding aanbesteding Q1-Q3 2021
  • Klankbordgroep bijeenkomsten
  • Digitale bijeenkomsten
  • Algemene Functionele Beschrijvingen
  • Opstellen/reviewen aanbestedingsstukken
 • Aanbesteding (t/m gunning) Q4 2021
 • Werkend contract Q1 2022

Algemene Functionele Beschrijving (AFB)

Algemene Functionele Beschrijvingen zijn te vinden op deze webpagina onder 'downloads'. Een nieuw AFB wordt ook altijd aangekondigd in de nieuwsbrief GT. De eerste AFB is op 22 februari 2021 gepubliceerd, de tweede op 2 april 2021.

Aanmelden gezamenlijke aanbesteding

Vanaf 1 februari aanstaande kunt u zich aanmelden (de inschrijving sluit 1 mei 2021). Nadat u zich heeft ingeschreven nemen wij contact met u op over het verdere traject. Het inschrijfformulier vindt u onder downloads op deze pagina.

Aanvullende informatie

Op 8 april 2021 vindt van 13.00 tot 14.00 uur het tweede online inloopspreekuur plaats. Het betreft een online sessie waarvoor we een maximum van 30 deelnemers hanteren. Is er meer belangstelling, dan plannen we direct erna een extra sessie.

Hoe implementeren

De lopende contracten GT Mobiele Communicatie 1 en 2 zijn in beheer bij het Servicecentrum Gemeenten.