GT Mobiele Communicatie

GT Mobiele Communicatie

GT Mobiele Communicatie is de gezamenlijke aanbesteding Gemeentelijke Telecommunicatie en een voorbeeld van samen organiseren. Hier vindt u meer informatie over de komende aanbesteding GT Mobiele Communicatie 3 (periode 2020-2022), de opvolger van GT Mobiele Communicatie 1 en 2. Deze twee aanbestedingen zijn volledig in beheer genomen bij het Servicecentrum Gemeenten.

Doel van dit product

GT Mobiele Communicatie wil voor gemeenten in Nederland mobiele telecommunicatiediensten van de beste kwaliteit tegen de beste prijs realiseren.

Waarom

GT Mobiele Communicatie voorziet in mobiele telefoonabonnementen voor gemeenten, waarbij het streven is om door gezamenlijk aan te besteden een zo hoog mogelijke kwaliteit te verkrijgen voor een zo goed mogelijke prijs.

Door het contract straks onder te brengen bij het Servicecentrum Gemeenten van VNG Realisatie, worden gemeenten bovendien ontzorgd, omdat zij zelf niet hoeven aan te besteden. De tijdige opstart van GT Mobiele Communicatie 3 biedt het team GT, gemeenten en leveranciers de mogelijkheid extra aandacht te besteden aan de steeds verder toenemende afhankelijkheid van mobiele communicatie, aan de juiste inpassing van nieuwe mobiele communicatiemogelijkheden en aan een goede verwerking van opgedane kennis en ervaring.

Planning GT Mobiele Communicatie 3

De verwervingsstrategie is op 4 december 2020 door de stuurgroep GT goedgekeurd en gepubliceerd. U vindt hierin de uitgangspunten van deze gezamenlijke aanbesteding.

 • Vooronderzoek Q2-Q4 2020
 • Voorbereiding aanbesteding Q1-Q3 2021
  • Klankbordgroep bijeenkomsten
  • Digitale bijeenkomsten
  • Algemene Functionele Beschrijvingen
  • Opstellen/reviewen aanbestedingsstukken
 • Aanbesteding (t/m gunning) Q4 2021
 • Werkend contract Q1 2022

Hoe implementeren

GT Mobiele Communicatie 1 en 2 zijn in beheer bij het Servicecentrum Gemeenten.

Aanvullende informatie

Op dinsdag 15 en donderdag 17 december vinden de eerste digitale bijeenkomsten plaats. We behandelen dan de verwervingsstrategie, die medio december wordt gepubliceerd.

U kunt zich aanmelden voor een van de sessies op 15 en 17 december.