GT Mobiele Communicatie

GT Mobiele Communicatie

GT Mobiele Communicatie is de gezamenlijke aanbesteding Gemeentelijke Telecommunicatie en een voorbeeld van samen organiseren. Hier vindt u meer informatie over de komende aanbesteding GT Mobiele Communicatie 3 (periode 2020-2022), de opvolger van GT Mobiele Communicatie 1 en 2. Deze twee aanbestedingen zijn volledig in beheer genomen bij het Servicecentrum Gemeenten.

Doel van dit product

GT Mobiele Communicatie wil voor gemeenten in Nederland mobiele telecommunicatiediensten van de beste kwaliteit tegen de beste prijs realiseren.

Waarom

GT Mobiele Communicatie voorziet in mobiele telefoonabonnementen voor gemeenten, waarbij het streven is om door gezamenlijk aan te besteden een zo hoog mogelijke kwaliteit te verkrijgen voor een zo goed mogelijke prijs.

Door het contract straks onder te brengen bij het Servicecentrum Gemeenten van VNG Realisatie, worden gemeenten bovendien ontzorgd, omdat zij zelf niet hoeven aan te besteden. De tijdige opstart van GT Mobiele Communicatie 3 biedt het team GT, gemeenten en leveranciers de mogelijkheid extra aandacht te besteden aan de steeds verder toenemende afhankelijkheid van mobiele communicatie, aan de juiste inpassing van nieuwe mobiele communicatiemogelijkheden en aan een goede verwerking van opgedane kennis en ervaring.

Hoe implementeren

GT Mobiele Communicatie 1 en 2 zijn in beheer bij het Servicecentrum Gemeenten.

Aanvullende informatie

Begin 2021 organiseert het team GT de eerste digitale bijeenkomsten om uw input op te halen voor GT Mobiele Communicatie 3.