GT Connect

GT Connect

Ontwikkelingen rondom GT Connect (14 april 2021)

Op 22 december 2020 heeft VNG de overeenkomsten van de Deelnemers met leverancier Atos ontbonden. Dit naar aanleiding van veelvuldige en langdurige tekortkomingen in de naleving van de overeenkomst door Atos en de opgelopen boetes. Daarop heeft Atos een kort geding aangespannen bij de rechtbank Den Haag om nakoming van de overeenkomst af te dwingen en de ontbinding te blokkeren. Dat kort geding heeft op 9 maart 2021 bij de rechtbank Den Haag gediend, waarna de rechter op 23 maart 2021 vonnis heeft gewezen en daarin alle vorderingen van Atos heeft afgewezen. Atos kon volgens de voorzieningenrechter onvoldoende aannemelijk kon maken dat de overeenkomsten GT Connect onterecht  zouden zijn ontbonden. Dat oordeel bevestigt VNG en de gemeentelijke deelnemers in de overtuiging dat de ontbinding van de overeenkomsten GT Connect ook in de inmiddels door Atos ingestelde bodemprocedure stand zal houden.

Omdat de ontbinding niet is geblokkeerd door de kortgedingrechter is de weg vrij om de door ontbinding ingezette koers door te zetten en de diensten die onder GT Connect vielen, elders af te gaan nemen. VNG kijkt in april en mei 2021 in samenspraak met de gemeentelijke  deelnemers welke gezamenlijke alternatieven haalbaar zijn. Atos zal haar bestaande dienstverlening aan een deelnemer voortzetten, totdat deze een alternatief heeft gevonden. Het is de bedoeling die tijdelijke situatie niet onnodig lang te laten voortduren.

Het vonnis van de rechtbank Den Haag is in te zien via onderstaande link.

Vonnis rechtbank Den Haag

 

Doel van dit product

Met GT Connect heeft VNG Realisatie een dienst verworven waarmee de afhandeling van spraakverkeer (inclusief spraakverkeer ten behoeve van klantcontactcentra) voor de aangesloten deelnemers wordt verzorgd. GT Connect stelt deelnemers gedurende de looptijd van de overeenkomst in staat functioneel passende, marktconforme telecommunicatiediensten af te nemen tegen een zo scherp mogelijk tarief.

Waarom

De deelnemers maken gebruik van aanvullende communicatiefaciliteiten, waaronder chat -, presence -, conferencing – en collaboratie- functionaliteit. De leverancier levert naast deze functionaliteiten ook diensten te leveren op het gebied van beheer, onderhoud en integratie met bestaande bedrijfsomgevingen en systemen.

Gemeente Zwolle: GT Connect besteedt hier zowel de bedrijfstelefonie als de KCC-faciliteiten aan als één clouddienst. Een unieke aanpak die op bijval van leveranciers en gemeenten mag rekenen. De mogelijkheden die een dergelijk platform biedt, zorgen ervoor dat gemeenten beter in staat zijn om hun dienstverlening nu en in de nabije toekomst verder te verbeteren.

Leverancier: Atos

Op de GT Connect webpagina van Atos kunnen deelnemers terecht voor informatie en vragen. 

Contractbeheer Servicecentrum Gemeenten

Deelnemers kunnen voor het contractbeheer terecht bij het Servicecentrum Gemeenten van VNG Realisatie.