GT Connect

GT Connect

Met GT Connect wil VNG Realisatie een dienst verwerven waarmee de afhandeling van spraakverkeer (inclusief spraakverkeer ten behoeve van klantcontactcentra) voor de aangesloten deelnemers wordt verzorgd.

Doel van dit product

GT Connect wil deelnemers gedurende de looptijd van de overeenkomst in staat stellen functioneel passende, marktconforme telecommunicatiediensten af te nemen tegen een zo scherp mogelijk tarief.

Waarom

De deelnemers maken gebruik van aanvullende communicatiefaciliteiten, waaronder chat -, presence -, conferencing – en collaboratie- functionaliteit. De -te contracteren- leverancier dient naast het leveren van deze functionaliteiten ook diensten te leveren op het gebied van beheer, onderhoud en integratie met bestaande bedrijfsomgevingen en systemen.

Gemeente Zwolle: GT Connect besteedt hier zowel de bedrijfstelefonie als de KCC-faciliteiten aan als één clouddienst. Een unieke aanpak die op bijval van leveranciers en gemeenten mag rekenen. De mogelijkheden die een dergelijk platform biedt, zorgen ervoor dat gemeenten beter in staat zijn om hun dienstverlening nu en in de nabije toekomst verder te verbeteren.

Hoe implementeren

Medio april wordt het contract voor GT Connect vastgelegd. Direct daarna houdt het team GT informatiebijeenkomsten in verschillende regio's. Daarnaast worden er ondersteuningsmiddelen voor de migratie ontwikkeld.