GT Connect

GT Connect

Met GT Connect heeft VNG Realisatie een dienst verworven waarmee de afhandeling van spraakverkeer (inclusief spraakverkeer ten behoeve van klantcontactcentra) voor de aangesloten deelnemers wordt verzorgd.

Doel van dit product

GT Connect stelt deelnemers gedurende de looptijd van de overeenkomst in staat functioneel passende, marktconforme telecommunicatiediensten af te nemen tegen een zo scherp mogelijk tarief.

Waarom

De deelnemers maken gebruik van aanvullende communicatiefaciliteiten, waaronder chat -, presence -, conferencing – en collaboratie- functionaliteit. De leverancier levert naast deze functionaliteiten ook diensten te leveren op het gebied van beheer, onderhoud en integratie met bestaande bedrijfsomgevingen en systemen.

Gemeente Zwolle: GT Connect besteedt hier zowel de bedrijfstelefonie als de KCC-faciliteiten aan als één clouddienst. Een unieke aanpak die op bijval van leveranciers en gemeenten mag rekenen. De mogelijkheden die een dergelijk platform biedt, zorgen ervoor dat gemeenten beter in staat zijn om hun dienstverlening nu en in de nabije toekomst verder te verbeteren.

Leverancier: Atos

VNG heeft de raamovereenkomst GT Connect gesloten met Atos. Op de GT Connect webpagina van Atos kunnen deelnemers terecht voor informatie en vragen. 

Contractbeheer Servicecentrum Gemeenten

Deelnemers kunnen voor het contractbeheer terecht bij het Servicecentrum Gemeenten van VNG Realisatie.