GT Connect

Onderzoek opvolger GT Connect

Het contract GT Connect is per 22 december 2020 ontbonden. De beheerpartij, het Servicecentrum Gemeenten van VNG Realisatie, begeleidt de deelnemers in de afwikkeling daarvan. De directie VNG Realisatie heeft naar aanleiding daarvan in het voorjaar van 2021 GT gevraagd de mogelijkheden om te komen tot een opvolger van GT Connect te onderzoeken. Dit moet medio oktober resulteren in een aanbeveling aan de directie van de VNG. Tot die tijd worden verscheidene scenario’s samen met gemeenten en marktpartijen onderzocht.

Webinar voor alle gemeenten en deelnemingen op 2 september 2021

Op 2 september vindt om 9.30 uur het eerst webinar plaats dat bestemd is voor alle gemeenten en deelnemingen. Nu het contract GT Connect met leverancier Atos is ontbonden, is dat niet alleen mogelijk, maar ook zeer wenselijk. Het is immers weer twee jaar verder en dat kan de kijk op het aanbesteden van aan KCC-gerelateerde zaken veranderd hebben.

Aanmelding webinar Onderzoek opvolger GT Connect

Doel van dit product

VNG Realisatie onderzoekt in augustus en september de mogelijkheid van een opvolger van GT Connect. Medio oktober 2021 zal hier duidelijkheid over zijn. 

Waarom

GT Connect is ontbonden. Dit betekent nogal wat voor de deelnemers. Het Servicecentrum Gemeenten verzorgt de afhandeling ervan voor deelnemers. Het team GT onderzoekt de mogelijkheden van een opvolger van GT Connect.