GT Connect

Onderzoek opvolger GT Connect

Het contract GT Connect is per 22 december 2020 ontbonden. De beheerpartij, het Servicecentrum Gemeenten van VNG Realisatie, begeleidt de deelnemers in de afwikkeling daarvan. De directie VNG Realisatie heeft naar aanleiding daarvan in het voorjaar van 2021 GT gevraagd de mogelijkheden om te komen tot een opvolger van GT Connect te onderzoeken. Het onderzoek zal eind 2021 resulteren in een aanbeveling aan de directie van de VNG. Tot die tijd worden verscheidene scenario’s samen met gemeenten en marktpartijen onderzocht.

Doel van dit product

VNG Realisatie onderzoekt de mogelijkheid van een opvolger van GT Connect. De verwachting is dat hier begin 2022 duidelijkheid over zal zijn. 

Waarom

GT Connect is ontbonden. Dit betekent nogal wat voor de deelnemers. Het Servicecentrum Gemeenten verzorgt de afhandeling ervan voor deelnemers. Het team GT onderzoekt de mogelijkheden van een opvolger van GT Connect.