GIBIT

GIBIT-overeenkomstengenerator

De GIBIT-overeenkomstengenerator levert overeenkomsten op maat, aansluitend op de GIBIT én uw inkoopopdracht. De generator kan ook gebruikt worden voor het opstellen van overeenkomsten met een specifiek doel, zoals onderhouds- hosting- en verwerkersovereenkomsten.

Doel van dit product

De GIBIT-overeenkomstengenerator ondersteunt gemeenten bij het toepassen van GIBIT-inkoopvoorwaarden door het opstellen van overeenkomsten te vereenvoudigen en te uniformeren.

Waarom

De GIBIT-overeenkomstengenerator genereert een maatwerkovereenkomst op basis van een modelovereenkomst en uw antwoorden op een aantal vragen. Deze modelovereenkomsten sluiten aan op de GIBIT en zijn opgesteld in overleg met de werkgroep van gemeenten die ook de GIBIT heeft opgesteld. Naast een algemeen model voor inkoop van ICT-prestaties zijn in de generator ook modellen voor onderhoud, gebruiksrechten, hosting, maatwerk en implementatie opgenomen.

De generator kan ook worden gebruikt om de standaard verwerkersovereenkomst van de Informatiebeveilingsdienst (IBD) specifiek te maken. De generator vult dan variabelen in, zoals NAW-gegevens en naam verwerking. Dit biedt u direct een correct ingevulde standaard verwerkersovereenkomst die specifiek is toegesneden op de GIBIT-(hoofd)overeenkomst. De standaard verwerkersovereenkomst is ook leeg beschikbaar op de website van de IBD.

Hoe implementeren

De generator is te gebruiken door medewerkers van gemeentelijke organisaties of samenwerkingsverbanden. Met een e-mailadres van uw organisatie kunt u zich eenvoudig aanmelden voor toegang tot de overeenkomstengenerator