GIBIT

GIBIT-overeenkomstengenerator

De GIBIT-overeenkomstengenerator levert overeenkomsten op maat, aansluitend op de GIBIT én uw inkoopopdracht. De generator kan ook gebruikt worden voor het opstellen van overeenkomsten met een specifieke doel, zoals onderhouds- hosting- en verwerkersovereenkomsten.

Doel van dit product

De GIBIT-overeenkomstengenerator ondersteunt gemeenten bij het toepassen van GIBIT-inkoopvoorwaarden door het opstellen van overeenkomsten te vereenvoudigen en te uniformeren.

Waarom

De GIBIT-overeenkomstengenerator genereert een maatwerkovereenkomst op basis van een modelovereenkomst en uw antwoorden op een aantal vragen. Deze modelovereenkomsten sluiten aan op de GIBIT en zijn opgesteld in overleg met de werkgroep van gemeenten die ook de GIBIT heeft opgesteld. Naast een algemeen model voor inkoop van ICT-prestaties zijn in de generator ook modellen voor onderhoud, gebruiksrechten, hosting, maatwerk en implementatie opgenomen.

De generator kan ook worden gebruikt om verwerkersovereenkomsten te creëren. De basis voor de GIBIT-verwerkersovereenkomst is het model van de Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD). Dit model is vervolgens specifiek toegesneden op gebruik in combinatie met een GIBIT-(hoofd)overeenkomst. Een verwerkersovereenkomst die niet specifiek op de GIBIT is aangepast is beschikbaar op de website van de IBD.

Hoe implementeren

De generator is te gebruiken door medewerkers van gemeentelijke organisaties of samenwerkingsverbanden. Met een e-mailadres van uw organisatie kunt u zich eenvoudig aanmelden voor toegang tot de overeenkomstengenerator