GEMMA Softwarecatalogus

GEMMA Softwarecatalogus

De GEMMA Softwarecatalogus is het online informatiesysteem waarin het gebruikte softwareaanbod voor gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden te vinden is. Per softwareproduct staan de functies en standaarden aangegeven die het pakket ondersteunt. Leveranciers houden in de catalogus ook hun productplanning bij.

Doel van dit instrument

Gemeenten kennis en informatie uit laten wisselen en de gebruikte software te laten vergelijken met andere gemeenten. Daarnaast geeft de softwarecatalogus inzicht in het huidige en toekomstige softwareaanbod van de aangemelde ICT-leveranciers

Voordelen GEMMA Softwarecatalogus voor gemeenten

Gemeenten gebruiken de GEMMA Softwarecatalogus bij ICT-vervangings- of investeringsvraagstukken. Zij vergelijken hun ingevoerde applicatielandschap en koppelingen met anderen en zoeken contact met vergelijkbare gemeenten.  

Bijvoorbeeld bij: 

  • Marktoriëntatie voor nieuwe of vervangende software;
  • Vergelijken met andere gemeenten;
  • Contact leggen met gemeenten met vergelijkbaar of interessant productportfolio;
  • Het plannen van ICT-vervangingen;
  • Het opstellen van een Programma van Eisen;
  • Het beoordelen van offertes.

ICT-leveranciers kunnen dankzij de GEMMA Softwarecatalogus hun aanbod voor de gemeentelijke markt bepalen en inspelen op ondersteuning van nieuwe standaarden.

“De Softwarecatalogus en GEMMA zijn voor ons de basis waarop wij implementeren, aanbesteden en werken. Binnen de samenwerking werken wij zoveel mogelijk generiek en de catalogus helpt ons daarbij. Hadden wij die catalogus niet gehad, dan hadden we a) het inzicht niet gehad en dan was b) het lastig geweest om generiek te werken omdat je dan met allemaal verschillende architectuurplaten had gezeten."- Equalit

Aansluiten op de GEMMA Softwarecatalogus

Alle gemeenten van Nederland hebben toegang tot de softwarecatalogus en beheren op verschillende manieren hierin hun applicatielandschap. Deze gedetailleerde informatie is alleen toegankelijk voor gemeentelijke gebruikers.

Leveranciers kunnen zich via softwarecatalogus@vng.nl aanmelden voor deelname aan de softwarecatalogus. De geregistreerde informatie van leveranciers is openbaar.

Meer weten of aan de slag?

Meer weten over dit product? Neem contact op met het accountmanagement van VNG Realisatie, zij zijn het aanspreekpunt voor alle vragen over VNG Realisatie.

Meer weten over de softwarecatalogus? Neem dan contact op met softwarecatalogus@vng.nl. Gemeenten of samenwerkingsverbanden zien in de GEMMA Softwarecatalogus of het softwareaanbod van hun leverancier al beschikbaar is en voldoet aan actuele standaarden. Ook zien zij het overzicht van leveranciers, referentiecomponenten en standaarden.

Aanvullende informatie