GEMMA Softwarecatalogus

GEMMA Softwarecatalogus

De GEMMA Softwarecatalogus is een online informatiesysteem waarin het gebruikte (en verwachte) softwareaanbod voor gemeenten/samenwerkingsverbanden te vinden is. Per softwareproduct staan de functies en (afgesproken) standaarden aangegeven die het pakket ondersteunt en staat vermeld wat de productplanning is.

Doel van dit instrument

Gemeenten en samenwerkingsverbanden van gemeenten inzicht geven in het actuele en verwachte softwareaanbod van ICT-leveranciers en het mogelijk maken van vergelijkingen tussen gemeenten en samenwerkingsverbanden.

Voordelen GEMMA Softwarecatalogus voor gemeenten

Gemeenten of samenwerkingsverbanden van gemeenten gebruiken de GEMMA Softwarecatalogus bij ICT-vervangings- of investeringsvraagstukken binnen hun gemeente of samenwerkingsverband. Zij vergelijken hun ingevoerde applicatielandschap en koppelingen met andere gemeenten en zoeken contact met vergelijkbare gemeenten.  

Bijvoorbeeld bij: 

  • Marktoriëntatie voor nieuwe of vervangende software;
  • Vergelijken met andere gemeenten;
  • Contact leggen met gemeenten met vergelijkbaar of interessant productportfolio;
  • Het plannen van ICT-vervangingen;
  • Het opstellen van een Programma van Eisen;
  • Het beoordelen van offertes;
  • Het bespreken van meningsverschillen met hun leverancier(s) over wat is afgesproken en wat is geleverd. 

ICT-leveranciers kunnen dankzij de GEMMA Softwarecatalogus hun aanbod op elkaar afstemmen en inspelen op ondersteuning van nieuwe standaarden.

“De Softwarecatalogus en GEMMA zijn voor ons de basis waarop wij implementeren, aanbesteden en werken. Binnen de samenwerking werken wij zoveel mogelijk generiek en de catalogus helpt ons daarbij. Hadden wij die catalogus niet gehad, dan hadden we a) het inzicht niet gehad en dan was b) het lastig geweest om generiek te werken omdat je dan met allemaal verschillende architectuurplaten had gezeten."

Aansluiten op de GEMMA Softwarecatalogus

De leveranciersinformatie in de GEMMA Softwarecatalogus is openbaar. De gemeente specifieke informatie is alleen toegankelijk voor gemeentelijke gebruikers (beheerders en raadplegers). Na de inlog komen gebruikers in het pakketoverzicht van hun gemeente en kunnen dan de door de gemeente gebruikte pakketten registreren of bijwerken

Meer weten of aan de slag?

Meer weten over dit product? Neem contact op met het accountmanagement van VNG Realisatie, zij zijn het aanspreekpunt voor alle vragen over VNG Realisatie.

Gemeenten of samenwerkingsverbanden zien in de GEMMA Softwarecatalogus of het softwareaanbod van hun leverancier al beschikbaar is en voldoet aan recente standaarden. Ook zien zij het overzicht van leveranciers, referentiecomponenten en standaarden.

Aanvullende informatie