Etalage Monitoring Sociaal Domein

Etalage Monitoring Sociaal Domein

VNG Realisatie wil gemeenten ondersteunen bij het monitoren van hun maatschappelijke resultaten. Dit door gemeenten sturingsinformatie te bieden (onder meer in de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein) en door te informeren over de verschillende mogelijkheden om beleid in het sociaal domein te monitoren. In opdracht van BZK en de VNG presenteert VNG Realisatie de interactieve etalage monitoring in het sociaal domein.

Doel van dit product

De Etalage monitoring Sociaal Domein toont hoe gemeenten de monitoring in het sociaal domein aanpakken, wat er nodig is en hoe hiervan valt te leren.

Waarom

Sinds drie jaar is er een transformatie gaande in het sociaal domein, met daarin een centrale rol voor de gemeenten. De uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet en de Participatiewet leidt bij lokale bestuurders tot grote behoefte aan sturingsinformatie. Gemeenten meten de effecten van hun beleid in verschillende mate en op uiteenlopende manieren. Daarom heeft VNG Realisatie de Etalage monitoring Sociaal Domein ontwikkeld, die toont hoe gemeenten de monitoring aanpakken, wat er nodig is en hoe zij van elkaar kunnen leren.

Gemeenten kunnen hun eigen processen en werkwijzen kritisch onderzoeken met behulp van big data en data-analyse. Deze datagedreven werkwijze vraagt van gemeenten een andere manier van communiceren en om een andere zienswijze van de bestuurders. De datagedreven gemeente van de toekomst maakt slim en effectief gebruik van de beschikbare informatie. Met behulp van deze informatie weet zij haar eigen processen efficiënt te laten verlopen. Zo kan ze inwoners en ondernemers optimaal van dienst kan zijn.

De Etalage monitoring Sociaal Domein is onderdeel van het bredere doorontwikkeltraject van VNG, het ministerie van BZK en NDSD. Doel hierbij is een nader beeld te vormen van wat er nodig is.

Hoe implementeren

Als u de etalage opent ziet u de cases als virtuele kaartjes. U kunt op de website het aantal getoonde cases verkleinen door gebruik te maken van de zoekfilters (bijvoorbeeld de grootte van de gemeente, het monitoringsthema of de gehanteerde instrumenten) of door vrij te zoeken. Klikt u op een kaartje, dan ziet u een detailscherm waarop gestructureerd informatie over de case wordt getoond en gegevens van een contactpersoon bij de betreffende gemeente. Zo kunt u gericht zoeken naar bepaalde cases.

Voor de etalage zijn we op zoek naar meer voorbeelden. Als uw gemeente ook een aanpak heeft ontwikkeld voor de monitoring in het sociaal domein dan voegen wij deze graag toe aan de etalage. U kunt hiervoor een mail sturen naar praktijkvoorbeelden@vng.nl. Wij nemen dan contact met u op. U kunt ook een mail naar dit adres sturen om gegevens te laten wijzigen als uw voorbeeld al in de etalage staat.

Groningen en het sociaal domein

De gemeente Groningen verzamelt zowel kwantitatieve als kwalitatieve informatie over het sociaal domein en zorgt ervoor dat die elkaar versterken en een compleet beeld weergeven. Groningen monitort om samen met partners te leren en de dialoog te kunnen voeren over de uitkomsten. Het inzicht in de effecten van beleid gebruikt de gemeente als input voor beleidsevaluatie en om verantwoording af te leggen over de mate waaraan het (publieke) geld effectief wordt besteed. De gemeente is bezig met meer resultaatgericht sturen, waarbij de focus ligt op het bereiken van de gewenste maatschappelijke effecten.