eIDAS

De afkorting eIDAS staat voor ‘electronic IDentities And Trust Services’. De Europese Unie wil met de eIDAS-verordening regelen dat het makkelijker en veiliger wordt om binnen Europa online zaken te regelen. Via deze pagina krijgt u naast de algemene informatie over eIDAS ook informatie over de implementatie van de eIDAS-verordening in uw gemeente.

Doel van dit product

De eIDAS-verordening zorgt ervoor dat inwoners uit landen van de Europese Unie eenvoudiger overheidsdiensten in het buitenland kunnen afnemen.

Wat is eIDAS

Europese burgers en vertegenwoordigers van bedrijven moeten sinds september 2018 bij alle Nederlandse organisaties in de publieke sector kunnen inloggen met hun nationale inlogmiddel. Dit nationale elektronische inlogmiddel moet wel eerst erkend zijn door de Europese Commissie (het middel moet genotificeerd zijn). Op dit moment hebben België (twee middelen), Duitsland, Estland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Portugal, Slowakije, Spanje en Tsjechië hun middel bij de Europese Commissie genotificeerd. Dat betekent dat burgers uit deze landen met hun nationale inlogmiddel bij Nederlandse overheidsorganisaties moeten kunnen inloggen.

eIDAS onderscheid drie betrouwbaarheidsniveaus: eIDAS Laag, eIDAS Substantieel en eIDAS Hoog.

U moet als organisatie zelf de hoogte van het betrouwbaarheidsniveau voor een, door u aangeboden, online dienst bepalen (Laag, Substantieel of Hoog). VNG Realisatie heeft voor het bepalen van het benodigde betrouwbaarheidsniveau, samen met een aantal gemeenten, een analyse van de gemeentelijke producten/diensten uitgevoerd.

Meer weten over eIDAS?

  • Kijk op de EU website voor het meest up-to-date overzicht van landen met een genotificeerd middel.

Of kijk op:

 

Implementatie eIDAS

Om te kunnen voldoen aan de eIDAS-verordening moet uw gemeente aansluiten via een eHerkenningsmakelaar. In het onderdeel 'implementatie eIDAS' wordt aangegeven welke stappen u moet doorlopen.