Digimelding

Basisregistraties vormen het fundament van de gegevenshuishouding van de overheid. Daarom is het van cruciaal belang dat de kwaliteit van de gegevens in die basisregistraties goed is. Onderdeel van de kwaliteitszorg is dat afnemers bij gerede twijfel over de juistheid van gegevens, zaken terugmelden aan de bronhouders. De bronhouders onderzoeken de melding en zorgen voor het aanpassen van gegevens in de basisregistraties. Voor gebruikers uit andere organisaties dan die van de bronhouder zelf, is Digimelding de aangewezen manier.

Doel van dit product

Met Digimelding melden gemeenten bij gerede twijfel zaken terug naar de basisregistraties.

Waarom Digimelding?

Alle overheidsorganisaties maken gebruik van gegevens uit basisregistraties. Deze gegevens moeten actueel en betrouwbaar zijn. Als gebruiker van basisregistraties hebben gemeenten (en andere bronhouders van basisregistraties) de wettelijke plicht terug te melden als er twijfel is over de juistheid van een gegeven hieruit. Dat kan op een gestandaardiseerde manier met Digimelding, één van de voorzieningen van de GDI, de Generieke Digitale Infrastructuur. Op dit moment melden gemeenten terug op drie basisregistraties:

  1. het Handelsregister
  2. Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)
  3. Basisregistratie Personen (BRP)

Digimelding in drie minuten 

Aansluiten op Digimelding

Gemeenten sluiten aan op Digimelding met een ingevuld en getekend aanvraagformulier van Logius. Gemeenten kunnen kiezen tussen het Digimelding portaal en Digimelding webservice. Laagdrempelig terugmelden kan via Digimelding Portaal.

Gemeenten loggen in met eHerkenning via de website portaal.digimelding.nl/inloggen. Er is geen technische infrastructuur voor nodig en aansluiten is gratis.

De digimelding Webservice maakt het mogelijk om met Digikoppeling direct vanuit de software applicaties van de eigen organisatie terug te gaan melden.

Voor vragen over aansluiting op Digimelding (portaal of webservices) neemt u contact op met het Servicecentrum van Logius via telefoonnummer 0900 5554555 of servicecentrum@logius.nl.

Meer weten of aan de slag?

Meer weten over dit product? Neem contact op met het accountmanagement van VNG Realisatie, zij zijn het aanspreekpunt voor alle vragen over VNG Realisatie.

Digimelding op website Logius

Op de website van Logius vindt u een dossier met meer praktische en achtergrondinformatie over Digimelding.

Digimelding bij Logius

Nieuwe terugmeldvoorziening BRP; de TMV 2.0

RvIG ontwikkelt een nieuwe terugmeldvoorziening, de TMV 2.0. Afnemers van de BRP (waaronder ook de gemeente in haar rol als afnemer) moeten, voordat zij de TMV 2.0 kunnen gebruiken om een terugmelding te doen, aansluiten op de Digimeldingvoorziening van Logius. Deze voorziening zorgt bij afnemers voor de koppeling met de TMV 2.0.

Vanaf 1 juli 2019 kunnen gemeenten als afnemer alleen nog via Digimelding (portaal of webservices) terugmelden op de BRP. Na die datum werkt de oude terugmeldvoorziening van de BRP niet meer. RvIG heeft in december 2018 de BRP-contactpersonen binnen de gemeenten hierover geïnformeerd. 

Afnemers kunnen sinds november 2017 al terugmelden op de BRP via Digimelding. Gemeenten die daar nog niet op aan zijn gesloten hebben tot 1 juli 2019 de tijd om dat alsnog te doen. 

Op 24 oktober 2018 had de gemeente Rotterdam de primeur met de eerste terugmelding met extra informatie via de TMV2.0. Als afnemer hebben zij de terugmelding gedaan via Digimelding.

Webinar TMV 2.0 voor afnemers

Voor de afnemers werd een webinar gehouden op 28 juni 2018. U kan het webinar hieronder terugkijken.

Best practice Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht

Eind 2017 heeft de Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU), in samenwerking met ICT-leverancier Processfive, Digimelding webservice van Logius succesvol in gebruik genomen. De BghU is hiermee de eerste organisatie die gebruik maakt van de Digimelding webservice.

Met Digimelding webservice kan een een ambtenaar vanuit de eigen applicatie een terugmelding doen wanneer er twijfel bestaat over de juistheid van gegevens uit basisregistraties. Dit draagt bij aan een hogere kwaliteit van de basisregistraties, wat leidt tot efficiëntere bedrijfsvoering en betere dienstverlening.