Digikoppeling

Digikoppeling

Digikoppeling bestaat uit koppelvlakstandaarden die logistieke afspraken bevatten voor berichtenuitwisseling tussen overheden. Met een Digikoppeling-implementatie kunnen organisaties berichten uitwisselen met alle overheden en aansluiten op vrijwel alle e-overheidbouwstenen. Denk bijvoorbeeld aan de basisregistraties (zoals BAG, BGT of het Handelsregister) of Digilevering. Digikoppeling is één van de Stelselvoorzieningen en wordt beheerd door Logius.

Doel van dit product

Het toepassen van Digikoppeling maakt gegevensuitwisseling tussen overheden onderling en tussen overheden en organisaties met een publieke taak, mogelijk.

Waarom Digikoppeling

Om gegevens tussen ICT-systemen te kunnen uitwisselen moeten organisaties afspraken maken over het formaat van de gegevens (UBL, StUF of XML), de manier van transport (Diginetwerk of internet) en de verpakking waarin de gegevens wordt verzonden (Digikoppeling). Uitgangspunt van Digikoppeling is dat een organisatie op één plaats in de eigen ICT-infrastructuur een koppelpunt volgens Digikoppeling inricht om aan te kunnen sluiten op ICT-systemen van andere overheden.

Burgers verwachten bij dienstverlening naadloze integratie tussen alle kanalen die ze gebruiken. De overheid kan aan die verwachtingen voldoen door het werken met modernere programmeerinterfaces (RESTful API’s) en het beschikbaar stellen daarvan.

Digikoppeling bestaat uit door het College Standaardisatie vastgestelde koppelvlakstandaarden. Dit zijn logistieke afspraken om berichten juist te adresseren, leesbaar en uitwisselbaar te maken en veilig en betrouwbaar te verzenden. Digikoppeling 2.0 is opgenomen in ‘Pas-toe-of-leg-uit'-lijst van het College Standaardisatie, een set van open standaarden die overheden moeten gebruiken of expliciet uit moeten leggen waarom zij die standaarden niet gebruiken.

Digikoppeling maakt het mogelijk individuele berichten te ondertekenen en/of versleutelen. Dat kan nodig zijn als het bericht via een tussenpartij verstuurd wordt. Ondertekening door de oorspronkelijke verzender garandeert dat het bericht niet door de tussenpartij is gewijzigd. Gegevens worden via Digikoppeling verstuurd via een versleutelde verbinding (TLS/ SSL). Versleuteling garandeert dat het bericht door de tussenpartij niet gelezen wordt.

Stappenplan implementatie Digikoppeling

Logius heeft aangegeven welke ondersteuning de beheerorganisatie biedt en heeft een stappenplan opgenomen wat organisaties moeten doen bij het aansluiten op Digikoppeling.

Meer weten of aan de slag?

Meer weten over dit product? Neem contact op met het accountmanagement van VNG Realisatie, zij zijn het aanspreekpunt voor alle vragen over VNG Realisatie.

Landelijke voorzieningen die gebruikmaken van Digikoppeling

Landelijke voorzieningen die gebruikmaken van Digikoppeling

Aanvullende informatie Digikoppeling

Voordelen van Digikoppeling zijn:

  • Veilige en betrouwbare berichtuitwisseling door gebruik PKI(overheid)-certificaten en OIN (overheidsidentificatienummer);
  • Gestructureerde berichtuitwisseling door eenduidige logistieke afspraken;
  • Snelle berichtuitwisseling door efficiënte samenwerking van overheden;
  • Kostenbesparing door eenmalige implementatie voor meerdere toepassingen.