DigiD

DigiD

Met DigiD identificeren personen zich online voor digitale dienstverlening. DigiD biedt overheidsorganisaties en publieke dienstverleners zekerheid over met wie zij online te maken hebben. DigiD maakt aan de organisatie het burgerservicenummer bekend van de persoon die bij hen inlogt. De organisatie ziet vervolgens welke informatie al bekend is van een persoon, waardoor diensten op maat aangeboden wordt.

Doel van dit product

Met DigiD identificeren personen zich veilig en betrouwbaar voor digitale dienstverlening van overheden en publieke dienstverleners.

Inloggen met DigiD

DigiD is het digitale authenticatiesysteem voor overheidsorganisaties en publieke dienstverleners. Met DigiD stellen zij online de identiteit van burgers vast. DigiD zorgt ervoor dat overheidsorganisaties en publieke dienstverleners via hun website betrouwbaar online zaken doen met burgers. Logt een inwoner met zijn persoonlijke DigiD in bij een gemeente, dan krijgt de gemeente via DigiD het Burgerservicenummer (BSN) teruggekoppeld. Zo weet de gemeente met wie ze te maken hebben en het stelt het hen in staat om in te zien welke informatie al bekend is.

Inloggen doen burgers met:

  • Gebruikersnaam en wachtwoord. Of:
  • Gebruikersnaam en wachtwoord + extra controle via sms. Of:
  • Gebruikersnaam en controle via DigiD app.

DigiD maakt de DigiD app geschikt om in de toekomst een identiteitsdocument te controleren via de draadloze chiplezer in een smartphone. Dit helpt om de identiteit van de gebruiker met zekerheid vast te stellen. Inloggen met alleen een gebruikersnaam en wachtwoord wordt uitgefaseerd.

Als tweede gemeente die met DigiD ging werken, maakte Tilburg de ontwikkeling van het product vanaf het begin mee. De aanpassingen aan DigiD werden in goed overleg doorgevoerd. Daarnaast stuurde Logius elk jaar een controlerapport over de manier waarop de gemeente de vaste beelden en teksten gebruikte. Tilburg is goed te spreken over de standaard die Logius daardoor neerzette. Bij welke overheidsdienst je ook inlogt met DigiD, je ziet altijd dezelfde teksten en beelden. Dat wekt vertrouwen bij de burger.

Implementeren DigiD

Organisaties mogen DigiD gebruiken als zij een publieke taak uitvoeren en in hun administratie gebruik mogen maken van het burgerservicenummer. Aanmelden voor DigiD loopt via Logius.

De minimale doorlooptijd van het aansluitproces op DigiD is een maand. Voordat organisaties aansluiten op DigiD, moeten zij akkoord gaan met de aansluitvoorwaarden. De systemen van de organisaties die gebruik willen maken van DigiD moeten voldoen aan een beveiligingsnorm en daar jaarlijks een ICT-beveiligingsassessment over uitvoeren.

Meer weten of aan de slag?

Meer weten over dit product? Neem contact op met het accountmanagement van VNG Realisatie, zij zijn het aanspreekpunt voor alle vragen over VNG Realisatie.

Aan de slag met DigiD

Wil je meer weten over DigiD? Bekijk dan de informatievideo op Digitaleoverheid.nl.

Impactanalyse publiek middel

In opdracht van onder andere het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) en in nauwe samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft VNG Realisatie afgelopen jaren diverse impactanalyses en uitvoeringstoetsen uitgevoerd. Hierbij zijn zowel bouwstenen van de e-overheid onderzocht als de impact van beleidsvoornemens van het Rijk voor gemeenten. In maart 2016 is een impactanalyse publiek middel uitgevoerd op de proef voor het uitgifteproces van het publieke eID middel.

Ontwikkelingen

Vanaf 26 mei 2018 zijn rijbewijzen met een nieuwe chip uitgereikt. Vanaf 4 juni 2018 worden de rijbewijzen ook voorzien van de nieuwe functie om in de toekomst in te kunnen loggen via DigiD en het rijbewijs op websites van overheid, zorg en pensioenfondsen. Deze manier van inloggen geeft extra zekerheid over de identiteit van degene die inlogt en maakt het mogelijk zeer vertrouwelijke informatie online aan te bieden. De burger kan in de toekomst zelf beslissen of hij het rijbewijs hiervoor in gebruik gaat nemen. De ministeriële regeling die grond geeft aan het plaatsen van de inlog functie op het rijbewijs is nu ook van kracht.