DigiD

DigiD

DigiD biedt overheidsorganisaties en publieke dienstverleners zekerheid over met wie zij online te maken hebben. DigiD maakt aan de organisatie het burgerservicenummer bekend van de persoon die bij hen inlogt. De organisatie ziet vervolgens welke informatie al bekend is van een persoon, waardoor diensten op maat worden aangeboden.

Doel van dit product

Met DigiD identificeren personen zich veilig en betrouwbaar voor digitale dienstverlening van overheden en publieke dienstverleners.

Inloggen met DigiD

Via deze pagina vindt u informatie over DigiD. Naast deze algemene introductie vindt u informatie over verschillende betrouwbaarheidsniveaus voor digitale dienstverlening:

Betrouwbaarheidsniveau voor digitale dienstverlening

De Wet digitale overheid (Wdo) hanteert de drie Europese eIDAS-betrouwbaarheidsniveaus Laag, Substantieel en Hoog. Op dit moment wordt alle gemeentelijke online dienstverlening op niveau Laag aangeboden (DigiD Laag of Midden (beiden eIDAS Laag). Bij het ingaan van Wdo komt daar verandering in en moet een deel van de gemeentelijke online dienstverlening op een hoger betrouwbaarheidsniveau aangeboden worden.

DigiD hanteert, op dit moment, vier verschillende betrouwbaarheidsniveaus. De niveaus zijn gebaseerd op de drie Europese eIDAS-betrouwbaarheidsniveau. Het betrouwbaarheidsniveau bepaalt hoe zeker u kunt zijn over de identiteit van uw gebruiker.

 • DigiD Basis (eIDAS Laag): gebruikersnaam en wachtwoord. De gebruiker logt in met gebruikersnaam en wachtwoord.
 • DigiD Midden (eIDAS Laag): DigiD-app of sms-controle. De gebruiker kiest voor inloggen met de DigiD-app of voor gebruikersnaam/wachtwoord aangevuld met een sms-controle.
 • DigiD Substantieel (eIDAS Substantieel): ID-check. Sommige gegevens zijn extra privacygevoelig. Om deze gegevens in te zien is een eenmalige ID-check nodig. Dit werkt als volgt: Gebruikers kunnen met de DigiD-app een éénmalige ID-check van een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart toevoegen. Hierna is de DigiD-app geschikt om in te loggen op betrouwbaarheidsniveau Substantieel (en ook diensten waarvoor een lager niveau vereist wordt). 
 • DigiD Hoog (eIDAS Hoog): in ontwikkeling. Het hoogste betrouwbaarheidsniveau is DigiD Hoog, dit niveau is bijvoorbeeld nodig bij diensten waar medische gegevens verzonden worden. Om naar DigiD Hoog te kunnen gaan is er een aparte applet in de chip nodig. Rijbewijzen uitgegeven vanaf 26 juni 2018 hebben deze applet. De Nationale Identiteitskaart (eNik) zal vanaf 1 januari 2021 deze applet bevatten. Inloggen kan dan via de telefoon of een externe kaartlezer. Paspoorten krijgen vooralsnog deze applet niet en gaan daarmee niet ingezet worden voor DigiD Hoog. De Paspoortwet moet hiervoor worden aangepast.

Welke betrouwbaarheidsniveau voor welke dienst?

U moet als organisatie zelf de hoogte van het betrouwbaarheidsniveau voor een, door u aangeboden, online dienst bepalen (Laag, Substantieel of Hoog). VNG Realisatie heeft voor het bepalen van het benodigde betrouwbaarheidsniveau, samen met een aantal gemeenten, een analyse van de gemeentelijke producten/diensten uitgevoerd.

Kosten

Het aansluiten op DigiD wordt veelal door uw leverancier geregeld, dit brengt kosten met zich mee. Daarnaast moet uw organisatie per geslaagde authenticatie een bedrag betalen. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt jaarlijks het tarief voor DigiD vast. 

Net als in 2018 en 2019 krijgen gemeenten voor 2020 en 2021 geen facturen voor DigiD (en MijnOverheid). De financiering hiervoor verloopt nog via het gemeentefonds, in afwachting van de evaluatie van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI).

Uitleg gebruik DigiD voor uw inwoners

 • Op de website van DigiD kunnen uw inwoners meer informatie over DigiD vinden.
 • De Stichting Digisterker geeft duidelijke uitleg, inclusief een oefenomgeving, over DigiD. U kunt uw inwoners hierop attenderen.
 • Op digitaleoverheid.nl staat deze video die uitleg geeft over de werking van DigiD gebruik voor uw inwoners.

Meer informatie DigiD kunt u vinden bij Logius

Aansluiten op DigiD

Uw gemeente aansluiten op DigiD

Gemeenten mogen DigiD gebruiken omdat zij een publieke taak uitvoeren en in hun administratie gebruik mogen maken van het Burgerservicenummer. 

Het aansluiten op DigiD gaat in zes stappen:

 1. Voorbereiden
 2. Aansluiten op DigiD-preproductie
 3. Testen aansluiting preproductieomgeving
 4. Aansluiten op de DigiD-productieomgeving
 5. Testen aansluiting op de productieomgeving
 6. In beheer name van de dienst en de aansluiting

De minimale doorlooptijd van het aansluitproces op DigiD is een maand. Voordat u kunt aansluiten op DigiD moet u akkoord gaan met de aansluitvoorwaarden. De systemen van uw organisatie die gebruikmaken van DigiD moeten voldoen aan een beveiligingsnorm. Daarvoor moet jaarlijks een ICT-beveiligingsassessment uitgevoerd worden.

Bij Logius vind u gedetailleerde informatie met betrekking tot het aansluiten op DigiD. Sluit u aan op DigiD en/of DigiD Machtigen? Dan kunt u de toolkit communicatie van Logius gebruiken om uw doelgroepen hierover te informeren. Deze bevat ideeën, voorbeelden en communicatiemiddelen.

Gebruikscijfers DigiD

Deze cijfers worden aangeleverd door Logius en zijn voor de leesbaarheid afgerond. 

Cijfers januari – juli 2020:

 • Actieve DigiD accounts: 16.500.000 
 • App gebruikers: Een kleine 8.700.000 inwoners gebruikt de DigiD app 
 • Aantal inlogs: 232.000.000 maal succesvol ingelogd met DigiD 
  • Basis en Midden (eIDAS Laag): 216.000.000
  • Substantieel: 16.000.000

Accounts op niveau Substantieel (dmv eenmalige IDCheck): 2.000.000 accounts 

Kijk op www.waarstaatjegemeente.nl om de cijfers per gemeente te bekijken.