GGI-Afspraken

Cloud-Afspraken

Steeds meer gemeenten maken gebruik van clouddiensten. Onder ‘clouddiensten’ verstaan we alle IT-diensten die door een leverancier worden aangeboden op basis van cloud computing. Een clouddienst kan verschillende vormen of combinaties van vormen aannemen. De belangrijkste zijn Software as a Service (SaaS), Platform as a Service (PaaS), Infrastructure as a Service (IaaS). Cloud-Afspraken omvatten standaarden en voorwaarden, die gemeenten kunnen hanteren voor het ontsluiten van clouddiensten. Deze gelden zowel voor open (internet) als besloten (bijvoorbeeld Diginetwerk) netwerken. Door cloud-afspraken op te nemen in hun aanbesteding krijgen gemeenten onder andere meer grip op interoperabiliteit en dataportabiliteit.

Doel van dit instrument

Met behulp van Cloud-Afspraken ontwikkelen gemeenten collectief grip op het aanbod van commerciële clouddiensten. De toepassing van Cloud-Afspraken draagt bij tot meer samenhang en uniformiteit in het gebruik van clouddiensten en de voorwaarden die daarbij worden gesteld.

Toepassing voor gemeenten

Gemeenten maken steeds meer gebruik van clouddiensten van leveranciers. Gemeenten hebben er belang bij dat de aangeboden clouddiensten voldoen aan de geldende standaarden m.b.t. IT-dienstverlening bij de overheid. Daarnaast is het van belang dat afspraken m.b.t. het gebruik van clouddiensten zoveel mogelijk uniform zijn. Dat is een gemeenschappelijk belang van zowel gemeenten als leveranciers. Het bevordert niet alleen de continuïteit en transparantie van de dienstverlening, maar het vermindert ook de beheerlast. Overall geldt dat clouddiensten op een veilige en betrouwbare manier moeten worden ontsloten. Wanneer clouddiensten worden gebruikt om vertrouwelijke gegevens uit te wisselen, op te slaan of te verwerken dan ligt het voor de hand dat gebruik wordt gemaakt van daartoe beschikbare IT-infrastructuur. De overheid heeft daarvoor Diginetwerk ontwikkeld. Gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden kunnen hun clouddiensten ontsluiten via GGI-Netwerk, dat onderdeel is van Diginetwerk.

Gemeenten kunnen Cloud-Afspraken gebruiken bij het aangaan van afspraken met leveranciers van Clouddiensten. Bijvoorbeeld door deze te verwerken in het Pakket van Eisen bij aanbestedingen. Het document “Checklist” op het GIBIT forum bevat een voorbeeld van een nadere invulling van de afspraken.