GGI-Afspraken

Cloud-Afspraken

Cloud-Afspraken zijn basisafspraken en richtlijnen, die gemeenten (kunnen) hanteren voor het ontsluiten van clouddiensten. Clouddiensten ontsluiten kan zowel op open (internet) als besloten (bijvoorbeeld Diginetwerk) infrastructuren. Bij ontsluiting via GGI-Netwerk (onderdeel van Diginetwerk) hebben gemeenten collectief invloed op onder meer interoperabiliteit en dataportabiliteit van de commerciële clouddiensten. De extra beveiliging die GGI-Netwerk aanbiedt is direct geregeld.

Doel van dit instrument

Door Cloud-Afspraken nemen gemeenten collectief grip op het aanbod van commerciële cloud-omgevingen en verminderen gemeenten de beheerlast voor het maken van verbindingen met commerciële cloud-omgevingen.

Ambities en collectieve cloud afspraken

Ambities

Toepassing van Cloud-Afspraken draagt bij aan de realisatie van de volgende ambities:

  • Het definiëren van de algemene eisen en voorwaarden die moeten worden gesteld aan de clouddiensten, die door gemeenten worden verworven;
  • Het aantonen door gemeenten van de 'compliance' gerelateerd aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Daarvoor wordt een toetsingskader gehanteerd. Op basis daarvan wordt objectief vastgesteld of een leverancier en de door hem aangeboden clouddienst(en) bijdragen tot de BIO 'compliance' van gemeenten die van deze dienst(en) gebruik maken;
  • De ondersteuning van gemeenten met betrekking tot een effectieve en efficiënte verantwoording van BIO 'compliance'  ten aanzien van al dan niet via GGI afgenomen SaaS-diensten;
  • Het ondersteunen van gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden gerelateerd aan het hanteren van een eenduidig begrippenkader ten aanzien van de toepassing van cloudcomputing;
  • Het gebruik van standaarden en de toepassing daarvan;
  • Het ontwikkelen en toepassen van uniforme aansluitmodellen;
  • De positionering en toepassing van GGI-Netwerk en GGI-Veilig bij de hierboven genoemde doelen.

Collectieve cloud afspraken

Gemeenten maken steeds meer gebruik van clouddiensten van leveranciers. Voor elke clouddienst realiseert de gemeente samen met de leverancier een veilige verbinding. Dat kan makkelijker door deze clouddiensten te ontsluiten via Diginetwerk en vervolgens naar gemeenten via GGI-Netwerk.

Het gebruik van GGI-Netwerk biedt gemeenten de mogelijkheid om collectief toezicht te houden op deze clouddiensten. Bijvoorbeeld door afspraken te maken – en te controleren – over interoperabiliteit, dataportabiliteit en beveiliging.  Cloud-Afspraken richt zich op aanbieders van clouddiensten, die deze specifiek aan gemeenten leveren.

Voorbereidingen voor gemeenten

Cloud-Afspraken zijn nog in ontwikkeling. Ze worden gebruikt in proefprojecten in het kader van GGI. Hierbij gebruikt een aantal gemeenten clouddiensten van externe leveranciers, waarbij het dataverkeer over Diginetwerk verloopt. Dat geldt uiteraard ook voor GGI-Netwerk, dat onderdeel is van Diginetwerk. Op basis van de ervaringen worden de Cloud-Afspraken doorontwikkeld.