Chatbot Verhuizen

Chatbot verhuizen

Met de chatbot Verhuizen regelt een inwoner zijn verhuizen bij de gemeente. Het eerste prototype is geslaagd , maar de chatbot is nog niet af. De ambitie van Eindhoven, Tilburg, Utrecht en Ede is om begin 2020 de chatbot als pilot in te zetten. De uitkomsten van deze pilot worden gebruikt voor verbeteringen aan de chatbot en het verbeteren van het proces voor mens en organisatie.

Doel van dit product

Een chatbot Verhuizen ontwikkelen die gemeenten kunnen invoeren, waardoor de dienstverlening naar de inwoner wordt verbreed. Verder zorgt de pilot voor meer informatie over mens en organisatie. Deze informatie wordt gebruikt om te kijken wat het inzetten van een chatbot doet met de gemeentelijke organisatie en de mensen die er werken.

Waarom

Een chatbot is een ‘robot’ die is geprogrammeerd om zaken met een klant af te handelen in plaats van een echte medewerker. In het bedrijfsleven wordt een chatbot al vaker toegepast. Bij de overheid gebeurt dit nog niet. De chatbot Verhuizen is dan ook voor de overheidsdienstverlening een nieuwe ontwikkeling in de wijze waarop een product wordt aangeboden aan de klant. Gestart wordt met het kunnen doorgeven van een verhuizing, als vastomlijnd administratief proces.

Op dit moment weten we niet welke invloed het gebruik van een chatbot heeft op mensen die in een organisatie werken en de processen binnen de organisatie. De pilot zorgt ervoor dat op deze vragen antwoord gegeven kan worden, zodat daar op ingespeeld kan worden.

Samen organiseren

Het ontwikkelen van de chatbot wordt gedaan door VNG Realisatie, A+O-fonds, Vereniging Directeuren Publiekszaken en 10 gemeenten. Uiteraard in samenwerking met verschillende partners zoals ministeries Algemene Zaken, Binnenlandse Zaken en Vereniging van gemeentesecretarissen.

Aanvullende informatie

Meer informatie op de pagina "Team Virtuele Assistent Gem" op commonground.nl.