Blockchain: Pilots bij de Rijksoverheid

Blockchain: Pilots bij de Rijksoverheid

Om te vast te stellen welke kansen blockchain biedt voor de Nederlandse overheid zijn er pilots georganiseerd. Via het uitwerken van user cases wordt duidelijk met welke technologische, maatschappelijke, juridische en bestuurlijke vraagstukken overheidsorganisaties te maken krijgen in de komende jaren.

Doel van deze verkenning

Het doel is om tijdens de pilots in kaart te brengen op welke wijze blockchain kan helpen om overheidsprocessen te vernieuwen en verbeteren.

Blockchain als aanjager

De verwachting is dat de revolutionaire technologie blockchain een enorme impact gaat hebben op onze economie, handel en de overheid. Deze technologie maakt het mogelijk om fraude, corruptie, fouten en de kosten van papieren processen terug te dringen. Blockchain heeft de potentie om de relatie tussen overheid en burgers te veranderen op het gebied van gegevensbeheer, transparantie en vertrouwen.

Het nieuwe buzzwoord in digiland is blockchain. Na de financiële sector, onderzoeken nu ook overheden de mogelijkheden. Bijvoorbeeld bij autorisatie door ketenpartners rondom een zorgtraject, of bij uitgifte van paspoorten.

Aanjager ICT-innovatie
Niet eens zozeer de techniek van de blockchain, maar vooral de andere manier van kijken naar vraagstukken, biedt veel innovatie voor de overheid. De blockchain kan samen met andere technologische ontwikkelingen (zoals Artificial Intelligence) een aanjager zijn voor meer en betere (ICT-)innovatie binnen de overheid. De blockchain is een welkome aanvulling op bestaande processen en levert een totaal ander (sneller, efficiënter, betrouwbaarder) proces op.

Als de beginfase van internet
De fase waar blockchain nu in zit, is te vergelijken met de beginfase van het internet. Toen was het netwerk er wel, maar waren er nog weinig toepassingen. Pas nu echt gewerkt wordt met applicaties (e-mail, sociale media, newsfeeds, etcetera) zie we hoe omvangrijk de mogelijkheden zijn. Pas wanneer er praktische toepassingen zijn voor de blockchain is ook de potentie daarvan echt inzichtelijk. 

Meer weten of aan de slag?

Meer weten over dit product? Neem contact op met het accountmanagement van VNG Realisatie, zij zijn het aanspreekpunt voor alle vragen over VNG Realisatie.

Blockchain Projects

Neem contact op met Marloes Pomp en Koen Hartog van Blockchain Projects.

Blockchain Projects

Resultaten blockchain pilots

De eerste 11 blockchainpilots binnen de overheid zijn eind 2016 afgerond. De deelnemers hebben tijdens hun pilot een specifieke casus uitgewerkt. Hoe komt het proces eruit te zien wanneer blockchaintechnologie wordt gebruikt? De meeste organisaties gaan nu de volgende fase in waarbij werkende prototypes gebouwd worden, veelal in samenwerking met het blockchainlab van ICTU/VNG Realisatie. Bekijk de resultaten en bevindingen op de website blockchainpilots https://www.blockchainpilots.nl.

De deelnemers aan de pilots zijn met veel enthousiasme aan de slag gegaan. De andere manier van kijken bleek veel energie op te leveren. De grootste voordelen van blockchain lijken te zijn: de snelheid (bijna realtime), minder administratieve lasten, minder fraude, grip op eigen data en binnen ketens over dezelfde administratie en gegevens beschikken. De zekerheid die de blockchain biedt over de integriteit van de data vergroot het vertrouwen tussen partijen. In bijna alle blockchainoplossingen kan hiermee de burger nog meer centraal worden gesteld.