Regie op je eigen gegevens met de Blauwe Knop

Regie op je eigen gegevens met de Blauwe Knop

Grip krijgen op hun financiële situatie is voor veel mensen lastig en complex. Waar vind je goede en bruikbare informatie? De Blauwe Knop biedt mensen de mogelijkheid hun persoonlijke data te downloaden van overheidswebsites. Zij kunnen deze data vervolgens gebruiken voor verschillende doeleinden.

Doel van dit product

De overheid streeft ernaar om mensen regie op hun eigen gegevens te geven. Mensen moeten hun persoonlijke data kunnen gebruiken om hun leven, werk of bedrijf te organiseren.

Regie op eigen gegevens

Op initiatief van het Kloosterhoeveberaad is een project gestart met als doel mensen meer regie te geven op hun eigen gegevens. Directe aanleidingen voor dit project zijn:

 • De klantreis die is uitgevoerd op het intakeproces van schuldhulpverlening bij de gemeente Alphen aan den Rijn. Deze klantreis toont een grote dip op het moment dat mensen, die al financiële problemen hebben, hun financiële gegevens moeten verzamelen. Gegevens die nodig zijn voor een financieel overzicht zijn moeilijk te vinden en zijn verspreid over vele verschillende bronnen. Mensen haken hier dus vaak af, voordat ze überhaupt gestart zijn met de schuldhulpverlening;
 • De behoefte van uitvoeringsorganisaties en gemeenten om hun dienstverlening naar een hoger plan te tillen, onder andere door gegevens uit te wisselen met de burger en elkaar;
 • De invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG. Deze verordening regelt dat mensen recht hebben op inzicht in hun eigen gegevens.

Eén herkenbare oplossing (‘de Blauwe Knop’)

Op dit moment bieden gemeenten en uitvoeringsorganisaties al de mogelijkheid om bepaalde persoonlijke gegevens te downloaden. Alleen doet elke organisatie dat weer op haar eigen manier en zijn de gegevens niet altijd compleet en vergelijkbaar gestandaardiseerd. De vraag is of mensen al deze verschillende mogelijkheden op verschillende omgevingen in verschillende vormen nog ‘begrijpen’. Daarom werken een aantal gemeenten en uitvoeringsorganisaties nu aan één herkenbare oplossing (‘de Blauwe Knop’). Een oplossing waarmee mensen (deelsets van) persoonlijke data kunnen downloaden in een gewaarmerkt document. Zodat ze deze gegevens vervolgens kunnen gebruiken, om zelf inzage te krijgen of bijvoorbeeld bij het aanvragen van schuldhulpverlening, een hypotheek of een huurwoning.

Dat is de eerste stap naar volledige regie op eigen gegevens. In eerste instantie downloaden mensen hun persoonlijke data, die ze vervolgens kunnen gebruiken.

De volgende stap is om mensen ook echt de controle over hun eigen gegevens te geven. Ze kunnen dan zelf bepalen welke gegevens zij voor welke (levens-)gebeurtenis willen inzetten. Bijvoorbeeld door organisaties (eenmalig) toestemming te geven om deze gegevens te delen met een of meerdere andere organisaties, voor een specifiek doel. De gegevens die worden ingezet, zijn in alle oplossingen gewaarmerkt of geverifieerd door een bevoegde instantie.

Blauwe Knop - Regie op gegevens

 

Momenteel werken DUO, UWV en CAK samen met de gemeente Den Haag en Boxtel/Sint-Michielsgestel (Mijn gemeente Dichtbij) in een pilot om op hun omgevingen de Blauwe Knop beschikbaar te maken. Meerdere partijen hebben interesse getoond om deel te nemen aan deze pilot.

Waarom organisaties gebaat zijn met de Blauwe Knop

 • De Blauwe Knop maakt het proces van schuldhulpverlening eenvoudiger en daarmee een stuk korter. Op dit moment is de gemiddelde doorlooptijd van de intake (landelijk) zo’n 3 maanden, dat kan aanzienlijk sneller door gebruik te maken van de Blauwe Knop.
 • De Blauwe Knop stelt burgers in staat om de gegevens die zij zoeken, op eenvoudige wijze zelf te vinden en te (laten) gebruiken. Dat betekent dat medewerkers van het klantcontactcentrum veel minder belast worden met verzoeken om inzicht en overdracht van gegevens. Deze medewerkers kunnen in plaats daarvan worden ingezet op andere, specialistische vragen van inwoners en ondernemers.
 • In het kader van de AVG, zijn organisaties verplicht om mensen inzage te geven, in de gegevens die over hen worden bewaard en verwerkt. De Blauwe Knop helpt organisaties bij het voldoen aan deze verplichting.

De Blauwe Knop in 2019

2019 staat in het teken van verdere opschaling. Meer organisaties die de Blauwe knop gebruiken om data aan te bieden aan mensen. Én meer verschillende casussen. Zo leren we wat er op het gebied van privacy, informatiebeveiliging en techniek nodig is om - vanuit het oogpunt van de burger-  het concept van de Blauwe Knop verder in te vullen.

Zo ontstaat een duidelijk beeld van wat nodig is om van de Blauwe Knop een breed inzetbare toepassing voor uitvoeringsorganisaties en gemeenten te maken. Omdat het uiteindelijk draait om de burgers - die moeten immers regie op hun gegevens krijgen - willen we hen uitgebreid horen over hun ervaringen en behoeftes. 

De fasering richting de realisatie van een breed inzetbare Blauwe Knop is als volgt:

 • Onderzoeksfase: Q2 & Q3 2019 
 • Voorbereidingsfase: Q3&Q4 2019
 • Realisatiefase: 2020 & 2021

Een belangrijke mijlpaal is een demoversie van een verder ontwikkelde Blauwe Knop. Deze demoversie biedt meer mogelijkheden dan alleen downloaden van gegevens. De Blauwe Knop++ (voorlopige ‘werktitel’) maakt ook direct delen van gegevens mogelijk. 

In de praktijk

Gemeenten en andere overheidsinstanties die willen aanhaken bij de pilot, kunnen hun voordeel doen met de ervaringen van de partijen die al meedoen. Ook kunnen zij gebruik maken van de Blauwe Knop-toolkit, met daarin onder andere:

 • Beeldmerk Blauwe Knop in verschillende formaten
 • Generieke content voor op de website
 • Voorbeeldcode van andere implementaties
 • Stappenplan voor implementatie van de Blauwe Knop
 • Voorbeeldarchitectuur
 • Voorbeelden van klantreizen

Zo is de pilot een mooi voorbeeld van ‘samen organiseren’: in plaats van dat elke partij zelf aan de slag gaat, maken de toolkit en de gedeelde ervaringen de implementatie van de Blauwe Knop een stuk eenvoudiger.

Aan de slag

Wilt u ook aan de slag met uw inwoners regie geven op hun gegevens met de Blauwe Knop? Neem dan contact op met Kiske de Leest, projectleider Blauwe Knop VNG Realisatie (06-82722466) of Jan Kouijzer, Regisseur Innovatie DUO (06-22196002).